Albert, de “stoute” broer van de vuurvreter.

Een stukje uit het leven van ALBERT VAN DAALEN. 

Bronnen: De register almanakken, kranten en diverse bronnen van het internet.

Dit artikel gaat over de broeders en zusters van de ijzervreter van Daalen uit Aceh en met een kleine nadruk op één van zijn broers , namelijk Albert van Daalen. Het is ook niet de bedoeling, dat ik de komplete reutemeteut aan genealogie hier neerzet.

Evenals bijna elke familie had ook dit van Daalen huis zijn kruis, ondanks de roem, eer en respect die deze tak van Daalen kreeg.

 

Albert van Daalen was de derde zoon (5de kind) van:

de N.L. officier Godfried Coenraad Ernst van Daalen, geboren te Den Bosch op 23 juli 1836 en gestorven te Surabaya op 14 mei 1888. (Na zijn carriere in het leger – ontslag genomen wegens een conflict met GG Loudon en aansluitend Loudon een hand weigerde –  wordt hij firmant van de firma Van Daalen, die zich bezig hield als administrateurs in de cultuur) en gehuwd op 1-5-1862 te Makassar met

Jacoba Wilhelmina Weijergang (roepnaam Minette), geboren te Makassar op 21 nov 1843 en gestorven te Den Haag op 01 okt 1935.

Volgens http://home.iae.nl/users/arcengel/NedIndie/daalen.htm was Jacoba via grootmoederskant gerlateerd/geparenteerd aan de vorst van Tanette. Het geslacht Weijergang was te Makassar toonaangevend – handelskantoren en rederijen. Zij was de dochter uit het eerste huwelijk van haar vader Anthonie Martin Weijergang met Jacoba Margaretha Mesman, die één dag na de geboorte van hun dochter J.W. op 22 nov 1843 overleed te Makassar. (Let wel: Er is ook een verbintenis van een Mesman met een Schultz).

Volgens dezelfde hiervoor genoemde website van arcengel, zou het gezin van Daalen-Weijergang in totaal 10 kinderen gehad hebben, waarvan 9 uit dit bedoelde huwelijk en 1 kind als wettiglijk voorzoon.

Ik heb summier getracht enkele wetenswaardigheden van de kinderen te achterhalen – zonder enkele bedoeling tot het publiceren van welke negatieve blik dan ook erop, ten toon te spreiden – en kom tot het volgende.

Bronnen: Advertenties/kennisgeving van geboortes in de kranten en de almanakken.

 1. Oudste zoon Godfried Coenraad Ernst van Daalen *Makassar 23-3-1863 en +22-2-1930 Den Haag. Zijn carriere als leger officier (Lt.Gen.) is uitvoerig in de boeken beschreven en ik memoreer slechts hierbij aan Aceh maart/juni 1904. Zijn naam wordt ook geschreven als GoTTfried Coenraad Ernst van Daalen. Hij was gehuwd met Christina de Lang Evertsen.(*Banjoemas 26-12-1870 en +30-9-1952 Den Haag).
 2. *28-9-1864 te Makassar een zoon James William van Daalen en gestorven 28-4-1946 Apeldoorn, gehuwd met Bertha Louise de Bode. (*6-11-1864 en +13-1-1947 Apeldoorn). Beiden liggen met hun dochter Bertha Louise van Daalen (+4-4-1970) in één graf 1KL61 Apeldoorn.
 3. *25-5-1866 te Batavia een dochter Minette (vernoemd naar roepnaam moeder). Zij huwde op 30-12-1884 te Soerabaja met Heinrich Otto Georg Jaeger.
 4. *04-03-1869 te Batavia geboren een dochter Frederika, (roepnaam Frieda) gehuwd met Rudolf Jentink (*Utrecht 23-7-1867) op 19-3-1900 te Pamalang/Tjomal. Zij was voorheen gehuwd met Pieter Abraham Johannes Jeltes (*11-6-1863 Tegal +29-5-1889 Kraksaan), administrateur cultuur onderneming, op 10 april 1887 en werd weduwe na circa 2 jaar huwelijk. Uit dit huwelijk werd een kind geboren. Rudolf Jentink was weduwnaar uit zijn huwelijk (1893 te Utrecht) met Anna Johanna Hendrina de Wilde.(+Utrecht in de leeftijd van 29 jaar op 30-11-1898. Zij was met verlof.)  Frederika overleed te Surabaya als weduwe op 17-11-1932.
 5. *14-11-1870 te Batavia geboren Albert van Daalen (+Semarang 6-4-1934). Onderaan deze pagina een saillant detail uit zijn leven en dat van zijn zuster Frederika Jeltink-van Daalen.
 6. *02-5-1873 te Batavia geboren een dochter Anna Margaretha. (Vernoemd naar een tante. In 1874 memorie van successie boedel van A.M. van ouders. Overleden 27-11-1873 te Batavia.
 7. *18-3-1876 te Pesantren (Kediri) geboren een zoon Philip Alexander en gestorven op 6 april 1882.
 8. *10-4-1880 te Pesantren (Kediri) geboren een zoon Johan George en gestorven op 7 april 1882.
 9. *25-4-1881 te Pesantren geboren een dochter Jacoba Helena. Gehuwd met Lt.Kwrtmr. E.W. Schultz. (+ 15-12-1941 Soerabaja)

Ik mis dan de geboorte datum en naam voorzoon.

 

Een stukje uit het leven van Albert. Bronnen www.kb.nl.

Het voorgaande is zo’n beetje de achtergrond van de familie van Albert van Daalen, zowaar dus geen arme of minder sociale omgeving waarin hij opgroeide. Vader die eerst als officier en later in de cultuur goed boerde, moeder van gegoede afkomst, een broer die het ver had geschopt.

Hij scheen later zijn brood te winnen in landontginning ten behoeve van de mijnbouw industrie of iets dergelijks te Noord Sumatra en was verloofd geweest met mej. Scheffer, die onmiddelijk na het verbreken van haar verloving huwde met Thom. Hoorn een kapokhandelaar. Haar zuster was gehuwd met Oostenbroek.

Met wie later Albert dan wel gehuwd was? Zie onderaan deze pagina met dat uit de RA’s.

 

Enkele feiten uit de kranten geplukt:

 

 • Albert was werkzaam in de mijnbouw ontginning en verdiende volgens de kranten niet veel.
 • Albert logeerde/was woonachtig in het paviljoen van het GG gebouw te Kota Radja, alwaar hij van daaruit zicht had op ruimte waar contante gelden in kas zaten.(Periode 1905/1907)
 • De toenmalige Ontvanger der Rijkskas was C.L. Burgemeestre. Deze kreeg in eerste instantie ook de verdwijning van het geld in zijn maag gesplitst en de beschikking werd na enkele jaren pas herroepen door de regering. Fijn, heb je geen bal te maken met de verdwijning krijg je wel uit hoofde van je functie een etiket opgeplakt van de hoge heren. Of je genegen bent om 321.000 terug te dokken. Heb je toch wel een paar jaren lang slapeloze nachten en een dagelijkse portie diazepam voorgeschreven.
 • Het gebouw (een deel van een woonhuis) was slecht tot uitermate slecht beveiligd. Op de dag was geen bewaking omdat de legerleiding vond, omdat dat onnodige angsten zou oproepen bij de plaatselijke bevolking en omdat de meeste soldaten er toch een potje van maakten.
 • Albert schermde veel met de naam van zijn broer de ijzervreter GCE in de sociale kringen zoals de societeit en tijdens het passeren van de douane met de koffer met geld richting Singapore of zoiets. Hij zag er goed uit en had menigmaal succes bij de dames.
 • Albert had een huishoudster Mina, die ongewild een poos in huis bleef met een koffer vol met geld. Als ze dat had geweten…..(Of wellicht wel? En elke keer een paar gobangs ontvreemden? Wie appelen vaart appelen eet toch?)
 • In 1907 werd uit het gebouw een bedrag van 321.100 guldens ontvreemd, welke na een paar maanden in het bezit van Albert werd teruggevonden op een bedrag van 24.337,98 guldens na. Dit bedrag werd door de regering afgeschreven evenals de proceskosten van ruim 20.000 guldens.
 • Albert werd schuldig bevonden aan deze diefstal en kreeg – ook na hoger beroep – een straf van 5 jaar. Alvorens het proces begon, zat Albert al 22 maanden in voorarrest, hetgeen publiekelijk vragen opriep waarom het zo lang duurde eer het proces op gang kwam.
 • Albert had een verloofde mej. Scheffer die hij – na de vermeende ontvreemding van het geld – overlaadde met dure cadeaus en ook een huis kocht voor haar. Nadat Albert opgepakt werd, verbrak zij met directe ingang de verloving en trouwde aansluitend met Thom Hoorn die een kapokhandel dreef. Haar zuster Lucie Augustine, was gehuwd met Johannes Oostenbroek. (Volgens genealgie Oostenbroek). Een andere zuster Hermine Eugenie was eveneens met dezelfde Oostenbroek gehuwd. (Volgens genealogie Oostenbroek). Mevr. Hoorn Scheffer onderhield betrekkingen met de familie Jentink te Batavia. (Frederika van Daalen). Tijdens het proces ging Thom Hoorn op de vuist met de journalisten, daar hij de aantijgingen aan het adres van zijn vrouw zat was. Over de genealogie van Hoorn en Scheffer heb ik niets kunnen vinden.
 • Voor het het overige heb ik bemerkt, dat de verhalen in de kranten zwaar beladen waren met sensatie. Als immer toch.

 

Diverse links naar de artikelen in de kranten hierover:

Het getuigenverslag van zijn exverloofde juff Scheffer en later gehuwd met Thom Hoorn-kapokhandelaar.

Het getuigenverslag waarin de zuster van de exverloofde van Albert van Daalen onder andere aandelen en cash geld afgeeft aan de familie Jentink-van Daalen (zuster van Albert).

Meer weten? Zelf opzoeken aub.

 

 

 

 

 

 

Het graf van Albert van Daalen te Semarang en welke heden ten dage niet meer bestaat. Bron Fotozoektfamilie album 1050 pag 13.

“Mijn innig geliefde echtgenoot” …hetgeen inhoudt dat hij dus gehuwd was…

Ik vond de volgende data over Albert van Daalen in de almanakken.

 • RA1895: Albert van Daalen huwde Anna Pauline Prins te Soerabaja op 16-6-1894.
 • RA1897: Albert van Daalen, weduwnaar van AP Prins, huwde Wilhelmina van Tienen te Soerabaja op 4 nov 1895. (Zij overleed Soerabaja 27-2-1910 RA1911).
 • RA194: Albert van Daalen huwde te Semarang 30-10-1913 met Maria Johanna Kluth. (Geb 28-1-1893 Semarang RA1899)

 

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven