Arathoon Abcar de Bruijn

Een verhaal over een persoon genaamd

ARATHOEN ABZAR DE BRUIJN om hem en zijn gezin daarmee mijn eer en respect te betuigen.

Ik heb NIET kunnen ontdekken of er een verband bestaat tussen de familie de Bruijn op de pagina Klaten bestaat en de hier op deze pagina genoemde heer Arathoen Abzar de Bruijn.

Laat ik vooral eerst zijn naam rechtzetten, zoals die abusievelijk door de ambtenaren in de boeken verkeerd werd geschreven en tot aan zijn overlijden aan toe men het heeft gehandhaaft. (Waarschijnlijk ook omdat de heer A.A. de Bruijn onwetend op dat gebied was? Of gedacht: Laat maar waaien, het is goed zo. Zij weten niet beter?

De terechte naam moet zijn: ARATHOON ABCAR/APCAR de Bruijn. (Slechts één historisch stuk spelde zijn naam juist !!) En dat is de RA1885 inzake zijn scheiding.

Hieronder uit openarch.nl zijn studkaart. Bij registratie was de ellende al begonnen en had Jan Soldaat de Pennelikker ook al fouten gemaakt. Maar de allereerste fout werd al bij registratie geboorte gemaakt en noteerde de ambtenaar een “z” voor de “c”.

Hij werd geboren te Dellie/Salatiga registratie Semarang uit een onbekende vader (malheur één) en moeder Helena Maria de Bruijn op 8 okt 1859….Aannemende dat Helena een jaar of 20 was toen zij een relatie begon met de onbekende vader, (de geboorte uit een onbekende vader is zijn eerste malheur)  denk ik dat zij dan geboren moet zijn circa 1839 ??? Het moet in elk geval een nazaat van een VOC’er geweest zijn.

Mijn vermoedens heb ik neergeschreven op de begraven De Bruijn en Breton van Groll op de pagina Begraafplaats Klaten en deze pagina’s dienen gelezen te worden en bij elkaar betrokken te zijn, wil men één en ander begrijpen.

En de onbekende vader van Arathoon Abcar de Bruijn moet een Armeense koopman geweest zijn. Ik moet het nog napluizen in mijn archief. Trieste daad van die Armeense koopman om er van door te gaan en niet zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Goed, als ik kijk naar de pupillenkaart van de kleine Arathoon, dan zie ik dat hij op 8-jarige leeftijd op 7 nov 1867 de pupillenschool wordt aangemeld en reeds op 15 febr 1869 wegens lichaamsgebreken wordt ontslagen.

Hij zal hoogstwaarschijnlijk door zijn grootouders/familie naar de pupillenschool gebracht zijn, want zijn tweede malheur treft hem als hij een jaar oud is: zijn moeder Helena Maria de Bruijn overleed op 23 okt 1860.(Roosjeroos RA1862/78).

Hij verdwijnt dan een poosje uit de boeken en blijkt dan gehuwd te zijn met Anna Paulina Priem; ik vermoed ergens in 1880. Geen info hierover te vinden.  Anna was een dochter van Petrus Johannes Priem (militair) en Engelina Wolff. Uit dit gezin nog 2 broers Johannes Priem en Theodorus Adrianus Priem. Beiden militairen – zie openarch.nl

De dood van hun enig dochtertje (zijn derde malheur) heeft het huwelijk geen goed gedaan, want echtscheiding volgde op 20 aug 1885 te Semarang.(zijn vierde malheur). Het dochtertje werd vernoemd naar beide grootmoeders.

Mevr. A.P. Priem voorheen vrouwe A.A. de Bruijn blijft  de rest van haar leven alleen en woonde te Genoeh een wijk buiten Semarang. Zij overleed aldaar op 11 nov 1912. Zij was geboren te Pekalongan op 10-3-1861 en werd 51 jaren oud. Meer heb ik niet kunnen vinden over mevr. Priem

De heer Arathoon is inmiddels Oost-indisch ambtenaar geworden. In de loop der tijden fungeert hij als Pakhuismeester te Panaroekan, Ontvanger Invoerrechten en uiteindelijk wordt hij Administrateur van de Panaroekanse Afdelingsbank in welke functie hij dan ook met pensioen gaat.

In 1895 gaat hij met groot verlof naar Nederland naar Breda Teteringen. Waarom juist daar? Zou er familie daar gewoond hebben?

In elk geval ontmoet hij daar Juliana Allegonda Ducker (Dücker soms geschreven) en op 23 nov 1896 huwden zij te Teteringen/Breda.

Opm. scan hieronder: Hij werd geboren te Dellie. Was ook bekend als Kendajan oude spelling en of Kedawong. Op het internet vermelden enkele sites dat Dellie hetzelfde is als Delli en DUS in India ligt. Mijn hemel, wat een oenen. Ooit hebben ze geleerd (of niet) dat er in India een plaats bestaat dat Nieuw DELHI heet, dus kladdert men maar wat neer… Wat een stel oelewappers………

In WieWasWie wordt zelfs gezegd dat hij te Deli geboren is…Jaja, Deli Noord Sumatra dus…Niet te geloven….

Ook zo iets: Het archief Rotterdam betitelt hem als Arathoen ABRAR de Bruijn. Archief Rotterdam is totaal in de WAR met de naam ABRAR.

Na hun huwelijk vertrekt het echtpaar De Bruijn-Ducker terug naar Indië

Uit dit huwelijk werd geboren op 22 sept 1897 een dochter Albertina Johanna Antoinette de Bruijn te Teteringen Breda:

 

Dochter Albertina huwde Gustave Theodore Heijnneman – 2de Lt – te Teteringen op 4 maart 1918; hij was geboren 5-8-1895 te Batavia en was zoon van Gustave Alexander Heijnneman en Theodora Wilhelmina van den Brandt  (gehuwd 19-6-1893 te Batavia.). Een vijfde malheur treft de heer A.A. de Bruijn want zijn schoonzoon Gustave overlijdt binnen het jaar na het huwelijk op 6 febr. 1919 te Teteringen Breda. Dochter Albertine overleed te Den Haag op 4 febr 1982.

 

Volgens graftombe.nl is er op Oud Eijk en Duinen een graf met foto 814 en op dit graf hebben betrekking de volgende personen:

  1. Jacques Diederik Johan August Kessler (1893-1964) Voorheen gehuwd met Albertina Catharina Filet te Madioen op 21-6-1922. Zij overleed Batavia 1938. (Haagse Courant sept 1938)
  2. Hans Kessler (1923-2004)…zoon van 1.
  3. Albertina Johanna Antoinette de Bruijn (1897-1982)

 

De overl. adv. van de heer Gustave Theodore Heijnneman. Alhoewel overleden te Teteringen Breda, wel begraven op Oud en Eijk en Duinen Den Haag.

In aug 1918 keert de familie Heijnneman-De Bruijn terug naar Breda alsmede de famlie De Bruijn-Ducker. Zij wordt later op de gezinskaart bijgeschreven.

 

Inmiddels verhuisde het gezin de Bruijn-Ducker naar Den Haag en zij woonden respectievelijk in de Obrechtstraat en de Laan van Meerderwoort. Welk een toeval: Zij zouden buurlieden geweest kunnen zijn van mijn grootouders Boers-Kroesen, want zij woonden eveneens in de Obrechtstraat en de laan van Meerdervoort en wel op de huisnummers naast die van de familie de Bruijn. Weliswaar enkele jaren eerder, maar toch….

Mij is niet bekend wanneer dochter Albertine weer terugkeert nar Indie en om welke reden, maar het is inmiddels 1938 geworden als mevr. de Bruijn-Ducker te Den Haag overlijdt op 20 juli 1938 en zij op Oud Eijk en Duinen wordt bijgezet bij haar echtgenoot Arathoon A. de Bruijn.

Na hun terugkeer naar Indië op 20 okt 1897 (dochter Albertine is amper een maan oud) wordt te Surabaja ook zoon Jules Albert Jean geboren op 17 maart 1903. Hij volgt later een opleiding te Den Helder in 1921 en gaat naar Indië in 1924 en bereikt uiteindelijk een zeer hoge rang bij de Marine aan het eind van zijn loopbaan. (Vernoemd naar zijn moeder, maar dan de mannelijke vorm.)

Zijn vader Arathoon A. de Bruijn zou supertrots op hem geweest zijn, mocht hij het hebben meegemaakt. De heer Arathoon A. de Bruijn overleed te Den Haag op 24 april 1935. (Bron Archief Den Haag.) en werd 76 jaar oud.

 

 

Hij werd geridderd in de Orde van Oranja Nassau.

Ondanks zijn moeilijke start in het leven en ondanks allerlei droevige omstandigheden is de heer Arathoon Abcar de Bruijn er in geslaagd om het leven te doorstaan en hebben hij en zijn gezin er wat van gemaakt. Mijn respect en ere voor hem en zijn gezin.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven