Catharina Josephine Christine Engelberts.

Ook te boek staand als KATE, CATE ENGELBERTS.

 

Ik verwijs naar de pagina over de familie van mevr. ROSINA (Schukking): https://www.imexbo.site/mevr-rosina-schukking/

Tijdens het uitpluizen van de familie Schukking kwam ik op de gezinskaart tegen de naam van KATE ENGELBERTS, die in de kost was bij de schoonzuster van mevr. Rosina, zijnde mevr. Stoll geb Schukking. Het feit, dat de naam KATE werd gebruikt boeide me, omdat deze naam Kate ongebruikelijk is in Nederlandse kringen DESTIJDS en ik besloot derhalve om Kate nader onder de loep te nemen.

Hieronder de gezinskaart van de familie Stoll geb Schukking waar Kate in de kost ging op leeftijd van 14 jaar.

 

Op 22 maart 1898 trekt Kate Engelberg in bij de familie JONCKHEER. Zie gezinskaart hieronder.

Op 24 okt 1899 trekt Kate in bij de familie GOLDENBERG en zij verlaat dit gezin op 8 febr 1905 om terug te gaan naar Soerabaja naar haar ouders. De kaart zegt ouders, maar haar vader was in 1904 reeds overleden.

Op één of andere manier maakt zij in Indië kennis met de heer Christoffel Rueb maar keert terug naar Den Haag in 1906 en dit stel verlooft zich op 23 april 1906; hij te Semarang en Kate te Den Haag.

Kate moet dan in eind 1906/begin 1907 (of andere datums, geen bootreis kunnen vinden) weer teruggekeerd zijn naar Indië, want het paar huwde te Djokja op 30 maart 1907. (RA1908)

Uit het huwelijk Rueb-Engelberts kwamen kinderen uit voort. (Te vinden op het net.)

 

Nog wat aanvullende info over Kate:

Geboren als CATHERINA JOSEPHINE CHRISTINE ENGELBERTS op 22 april 1883 te Djokja – RA 1884. (gezinskaarten van de diverse familie waar zij in de kost was geven aan als geb datum 23 april 1883.).

Haar ouders waren ELBERT CORNELIS WILLEM ENGELBERTS (* Arnhem 8 febr 1852 +17-10-1904 te Soerabaja maar woonde Djokja) en MARIA ENGER (*1856 Djokja +1930). Uit dit gezin, behalve Kate nog andere kinderen.) Vader was commissionair/ lid bankiershuis Engelberts/grondeigenaar landbouwer.(Eind jaren 1920/begin 1930 raakte de bankiersfirma Engelberts te Amsterdam in problemen – zie Delpher berichten hierover.)

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven