Eugenie Lucie Wetters wed. van Willem Hendrik Driessen

Iets over enkele leden der families DRIESSEN, ten CATE en WETTERS. 

 

Op zoek naar informatie in de oude kranten Delpher, kwam ik onderstaande advertentie tegen uit 1950…. Voormalig Nederlands Indie was er niet meer, een nieuw Indonesia was geboren en men likte de wonden van de oorlog en de nasleep…

 

Voor hen die ellende meegemaakt hadden, uit respect. Het is ook pertinent niet de bedoeling dat ik hier de hele genealogie van de genoemde families uit de doeken. Het gaat mij hier hoofdzakelijk om het feit, dat de hieronder genoemde mevr. Euegenie Lucie Wetters enorm veel leed heeft ondervonden van de oorlog en nasleep. Zij werd 1963 begraven te Bilthoven en conform mededeling van Online begraafplaats is haar grafmonument geruimd. Zelfs haar laatste rustplaats werd haar niet gegund.

 

Een opmerkzaam lezer leest, dat de heer WILLEM HENDRIK DRIESSEN, echtgenoot van mevr. EUGENIE LUCIE WETTERS overleden was op 31 aug 1942. De oorlog/bezetting door de Jappo’s begon maart 1942 in Indië, dus Willem Hendrik Driessen overleed toen de oorlog/bezetting reeds plaats vond. Vreemd is het – vind ik – dat er geen oorlogsdossier van de heer Driessen aanwezig is in de archieven van de NA/OGS.

Een algemene bekendmaking waarin mevr. Eugenie Lucie Wetters, weduwe van Willem Hendrik Driessen bekend maakte dat er een testament was, gedateerd 6 mei 1923 (doch deze was zoek) opgemaakt door wijlen haar echtgenoot en dat mevr. Wetters derhalve reclameerde dat de erfenis van wijlen haar echtgenoot haar toe kwam, benevens 4 andere erfgenamen namelijk Otto Albert ten Cate, Rick Robbert ten Cate, Ellen ten Cate en Willy Volkert ten Cate. Bezwaren binnen 90 dagen etc etc.

Ik werd nieuwsgierig en besloot één en ander nader te onderzoeken, omdat:

 • Mijn moeder (en dus ook haar vader, mijn opa) heette ten Cate
 • ik zat op de middelbare school met een medeleerling die Wetters heette
 • en ik had ooit eens een kennis die Driessen van achternaam draagt en voormalig Indie was de rode draad.

Heden ten dage de woning aan de Jalan Banda nummer 37. Helaas potdicht door de bomen en slechts een enkel contour van de woning waar in 1950 mevr. Wetters woonde.

 

Mevr. Eugenie Lucie Wetters  (soms ook geschreven Lucie Eugenie en soms ook Eugené) was geboren op 7 okt 1885 Probolinggo en huwde te Semarang met de heer Willem Hendrik Driessen (1880-1942) op 4-4-1908 en uit dit huwelijk werd geboren hun dochter Petronella Wilhelmina Driessen, welke op haar beurt huwde met de heer Otto Albert ten Cate.

Rick Robbert, Ellen en Willy Volkert waren de kinderen van Otto en Petronella (zoals genoemd in de bekendmaking)

Echtgenoot Willem Hendrik stierf op 31 aug 1942 en dochter Petronella stierf  in het kamp Belalau op 16 aug 1945 !!!! Heel triest aangezien de oorlog in Indië op 15 aug 1945 over was. (De akte van capitulatie werd pas op 2 sept 1945 getekend)

Uit het KITLV een foto van echtpaar Driessen-Wetters en hun dochter. Alsof het zo moest zijn: vader en dochter Driessen vlak bij elkaar op de foto tot de dood hen scheidde door die verrotte oorlog.

Bron: OGS en NA/OGS.

 

Ik kan het niet bewijzen via aktes o.i.d. maar ik vermoed ten sterkste, dat de ouders van mevr. Eugenie Lucie Wetters waren:

de heer Pieter Wetters en mevr. Magdalena Sophia Hendrika de la Rambelje.

Diverse genealogische websites stellen vast dat dit genoemd echtpaar slechts één dochter had en die heette NIET Eugenie Lucie, maar Marie Sophie geboren in 1882.

 

Waarom desondanks toch mijn bewering? Omdat:

 • Zie advertentie onder van het 25-jarig huwelijksfeest waarin wordt gezegd: “hunne dankbare kinderen en behuwdkinderen” hetgeen dus duidt op meerdere kinderen. (Het huwelijk werd te Tjilatjap (Banjoemas) afgesloten op 14 mei 1881 en zie ook de overlijdens advertentie waar gesproken wordt over “kinderen”.
 • Recapitulatie werkterrein/oorden van de heer Pieter Wetters (Alg. Ontvanger ’s lands kas) uit oude kranten Civiel Bestuur  berichten-diverse kranten. De namen en datums der kinderen komen uit de Registeralmanakken.
 • 15-6-1880 Gevestigd te Tjilatjap komende van standplaats Bondowoso. Huwelijk vond plaats op 14 mei 1881 te Tjilatjap.
 • 01-8-1881 Gevestigd te Banjoemas komende van standplaats Tjilatjap. Hier worden geboren Maria Sophie Emma op 5 okt 1882, Pieter Willem Leopold op 8 juni 1884.
 • 25-6-1885 Gevestigd te Probolinggo komende van standplaats Banjoemas. Hier worden geboren: Eugenie Lucie op 7-10-1885,  Henri George Pieter op 01-06-1887, Alice Hermine Charlotte op 27-5-1890. (Tevens ook een Alice Hermine Charlotte 08-05-1889 en 2 maanden later overleden.)
 • 15-8-1898 Gevestigd te Batavia komende van standplaats Probolinggo
 • 02-3-1908 Gevestigd te Semarang komende van standplaats Batavia. Te Semarang vindt huwelijk plaats van Eugenie Lucie met Willem Hendrik Driessen op 4-4-1908.
 • 28-6-1922 De heer P.Wetters overleed te Batavia  oud 76 jaar (geboren Batavia 12-4-1846 Batavia.)
 • 18-5-1923 Mevr. M.S.H. de la Rambelje overleed te Batavia (geboren Krawang 22-11-1863).

 

Iets over de achtergronden van Willem Hendrik Driessen, echtgenoot van Lucie Eugenee Wetters (zoals op de PK haar naam wordt geschreven). De details heb ik op de scan vermeld. Zoals te lezen is de familienaam MENTEL ermee gemoeid. Uit het huwelijk van D.S.G. Mentel met Louisa Pohl één zoon geboren, te weten Dirk Vincent Mentel. (Geboren circa 1841 te Pasoeroean.) en gehuwd Delft met Petronelle Jeanne van Nerum (archief Delft) en één dochter geheten Maria Louisa Sophia Pohl geboren circa 1840/1841 te Pasoeroen en zij huwde James Nicolaas ter Braak. (Website Meissenbacher)

Louisa Pohl (geboren rond 1819) was een dochter van Vincent Anton Emanuel von Jaroshka Pohl en NN, leger kapitein te Pasoeroean.

 

Het echtpaar Willem Hendrik Driessen/ Eugenie Lucie Wetters en dochter Petronella waren in den Haag / Leiden en verbleven op de adressen en periodes zoals genoemd in de scans hieronder. Het is mij onbekend waarom het gezin 7 jaren lang in Nederland verbleef. Zij vertrokken per ms SLAMET op 2 juli 1930 en keerden naar Indië terug per ms BALOERAN op 25 maart 1937. Als ik naar de pk kaart kijk, dan zie ik dat het gezin zich pas meldde op 27 september 1930 en zij schreven zich uit op 24 febr 1937. In 1932 verhuisde dochter Petronella naar Leiden en dat zal wel geweest zijn om te Leiden haar universitaire studie te volgen; zij werd juriste.

 

 

Schoonzoon Otto Albert ten Cate was een zoon van William ten Cate en mevr.  Johanna Wilhelmina HendrikaTewoe. Het gezin had in totaal 10 kinderen. (Willy, Ernest, Richard, Otto Albert, Jan, Herman, Gerlof, Afgeschermd, Afgeschermd, Wilhelmina.)

Hoe het allemaal ook geweest moge zijn, uit respect voor allen wens ik dat zij in eeuwige vrede moge leven en dat mevr. Eugenie Lucie Wetters – na de vele ellende die zij op dit aardse heeft moeten ondergaan – nu in hemelse vrede naast onze Almachtige Schepper rust.

Terug naar boven