Het praalgraf te Batu/Malang van Jan Dinger deel 1.

Jan Dinger’s praalgraf te Batu Malang.

(Zie ook mijn aantekening helemaal onder aan deze pagina over een vervolgpagina) !!!!

Administrateur, weldoener, directeur Escompto bank, (cultuur-)landeigenaar van landerijen bebouwd met diverse cultures zoals suiker, thee, koffie, kina, met een modern woord ook bedrijfseconoom, zakenman, huisvader en voormalig eigenaar van een praalgraf te Tulungrejo district Batu Malang.

Een kennis van me in Jakarta – Maudy L. – attendeerde mij op het feit, dat het voormalig (familie-)praalgraf van Jan Dinger tegenwoordig als Cagar Budaya geclassificeerd is door de gemeente Batu ( Cagar Budaya = cultureel erfgoed) en of het geen idee was om er iets over te schrijven. Voormalig? (Volgens berichten in de Indonesische blogs staat geschreven dat de familie Dinger in 1956 de stoffelijke resten naar Nederland hadden overgebracht. Zie DEZE website. In de Nederlandse berichtgevingen heb ik hier niets over terug kunnen vinden, dus hou me ten goede en nagel me er niet aan vast.)

Maudy heeft me vaker geholpen (onder andere met foto’s van Taman Prasasti JKT) en enkele andere tips, dus waarom zou ik dan deze keer niet aan het verzoek van Maudy voldoen.

Extra noot editor: Maudy schreef me iets over de Escomptobank voorheen en heden ten dage.

Quote: Het huidige museum Bank Mandiri was voorheen de NHM en ligt links van het Museum Bank Indonesia (voorheen de Javasche bank). De Escompto bank ligt in dezelfde staat maar dan rechts en gescheiden door de Jl Bank. Dit gebouw staat leeg en behoort ook toe aan de Bank Mandiri. Unquote.

De Escomptobank toen via Delcampe.net

 Op 17 nov. 2016 verscheen het volgend artikel in Indonesia en dat is hier te lezen en het artikel verwijst naar mijn pagina over Jan Dinger. Terima kasih Malang.Merdeka.com !!!!

Quote: Lalu siapakah sesungguhnya Dinger yang dimakamkan di Batu ini? Berdasar keterangan dari situs imexbo.nl, disampaikan bahwa makan ini dulunya merupakan milik Jan Dinger. Dia merupakan seorang administrator, direktur dari bank Excompto, serta seorang tuan tanah dari berbagai kebun gula, teh, kopi, dan kina. Unquote.

Over Jan Dinger is al genoeg geschreven en ik ga derhalve hier niet diepgaand op zijn wapenfeiten in en beperk me tot summiere details en bepaalde zaken waar ik een vraagteken bij plaats.

Jan Dinger werd geboren te Amsterdam op 16 aug 1853 en stierf op 2 febr 1917 te Tulungagoeng (onderneming Mojopanggoong en werd te Tulungrejo op zijn landgoed c.q. cultuurgrond begraven: het was zijn wens om na zijn dood op zijn grond te blijven. (Mojopanggung en Kunir ondernemingen van Dinger vallen tegenwoordig onder de PT Perkebunan Nusantara X = Noot van Maudy). Jan werd in 1919 overgebracht naar het praalgraf te Djoenggo.

Hij was gehuwd met Elisabeth Malvine Ernestine van Polanen Petel, * 25-7-1858 Serang  en gestorven 7-3-1938 te Batavia en later bijgezet in het praalgraf te Djoenggo. (De enige broer van Elisabeth was Kapitein NIL Ridder MWO geheten N.J.C. van Polanen Petel en stierf in 1922. Zij ondertekende de rouwadvertentie met “mijn enige broer….” Zij had wel meerdere zusters)

Let wel: de door mij hieronder geciteerde genealogische gegevens zijn door mij NIET nageplozen en ik VERMELD en VERWIJS slechts !!!

Volgens de genealogie van Van Dee huwden zij op 11-8-1875 te Batavia en kregen zij 3 kinderen…

  1. Alida Maria Hillegonda Josine  *1886 Batavia  en + ?? en gehuwd met M.M. Fransen van de Putte.
  2. Anton Eduard * 17-1-1888 en + 19-6-1952 Heerlen en gehuwd met M.W.C. Nieuwenhuisen.
  3. Rutger Jan * 17-12-1896 Batavia en + ??? en gehuwd met Ottoline Louise Helene van Casteren van Cattenburgh. (Meer lezen over ir. Rutger Jan Dinger kan men door op deze LINK te klikken.)
  4. Zie ook onder de explicatie over een vierde kind volgens deze link: BLEKEMOLEN UYLDERT.

Foto onder: Het graf in huidige staat en als curtureel erfgoed geclassificeerd door de gemeente Batu Malang. Foto van ngalam.co. Rechts is de muur van een nabijgelegen huis. Makam Dinger = Graf van Dinger.

Op 15 aug 2017 – Hari Merdeka Dirgahayu 72 thn – bezocht een FB kennis Didi Trowulanesia het graf en maakte onderstaande foto voor mij.

Onder 20 nov 2017: De betitelingsplaat van het praalgraf. De foto is een deel van de foto van het geheel welke door Lourens Dinger (en achterkleinzoon van Jan) anno oktober 2012 is genomen en welke mij ter beschikking is gesteld door Lourens. (Zie verder mijn aantekening helemaal onderaan deze pagina.)

Onder: De overlijdens advertentie van mevr. de wed. E.M.E Dinger – van Polanen Petel:

A.E. Dinger zou dan Anton Eduard moetgen zijn. J. Dinger zou Rutger Jan moeten zijn, aangezien hij destijds te Delft woonde. Wie is dan J.E. Dinger, aangezien volgens de genealogie van van Dee, de dochter de initialen A.M.H.J. had. ???? De stamboom van Maria Vos Blekemolen zegt dat het gezin ook de dochter Elisabeth Oscardine had ,geboren te Surabaya in 1878. Deze site praat echter weer niet over zoon Rutger Jan. Beetje onnauwkeurig allemaal, al dat halfbakken gedoe.

Ik heb heel snel de kranten nageplozen en vond bijv. de volgende geboortes: 9 dec 1875 een zoon te Surabaya, 13 maart 1890 een dochter geboren te Salemba. Er zijn genealogie sites bekend op het internet die spreken over 12 kinderen en in het boek van Nelson J. Leonard  (1916-2006) wordt weer gesproken over 9 kinderen. Toe maar, men schrijft maar wat. As maar gheef heluid op zijn Indisch. Nelson was gehuwd met Louise (Nel) Vermey, een kleindochter van Jan Dinger.

Kortom, het is mijn bagian niet en diegenen die er lol in hebben om het haarfijn na te pluizen krijgen mijn zegen en de groeten. Want uiteindelijk ging het mij erom, dat het voormalig praalgraf van Jan Dinger tegenwoordig valt onder cultureel erfgoed Batu Malang en dat is de moeite waard om het de wereld kundig te maken, dacht ik zo.

De heer Theus (Prometheus) Dinger, een achterachterneef van Jan, heeft de komplete  en juiste genealogie van de familie Dinger in bezit. Mocht men hierin geinteresserd zijn, dan verzoek ik hen om met Theus zelve in kontakt te treden. U kunt Theus benaderen door op het internet te googlen.

Hieronder nog enkele foto’s en een resumé uit de krant inzake het leven van Jan Dinger.

De woning van het gezin Dinger te Batavia (KITLV).

Onder: Foto KITLV.

Foto onder: In jonge jaren mevr. Dinger-van Polanen Petel. (Uit het boek More than a memoir van Nelson J. Leonard.)

Tot slot een resumé uit de krant over zijn leven en zaken.

 

Aanvulling d.d. 20 nov 2017. Een nazaat van Jan Dinger, geheten Lourens Dinger bezocht medio november 2017 deze website pagina over Jan en hieruit ontstond contact tussen Lourens en ondergetekende. Lourens stuurde mij aansluitend een stuk of wat familie foto’s en stemde erin toe, dat ik deze op mijn website mag plaatsen.

Ik heb daarom besloten – tegenstelling tot hetgeen ik hier boven eerder schreef – om een aparte vervolgpagina te maken met de door mij verkregen foto’s en aanvullende details over Jan’s leven. Deze pagina is te vinden door op deze link te klikken.

In dezelfde periode medio november 2017 kreeg ik eveneens op deze website pagina bezoek van een achter-achter-achterneef van Jan, geheten Theus Dinger en Theus bood mij een kopie van het familie boek aan met daarin de juiste achtergrond details over Jan, zijn gezin en leven en wellicht overige interessante informatie.

Ik heb van Theus inmiddels in dank 3 pagina’s met een deel van de genealogie mogen ontvangen.

Voor de gewaardeerde medewerking van Lourens en Theus zeg ik hierbij op voorhand mijn grote dank toe.

Einde aanvulling 20 nov 2017.

 

Terug naar boven