Hotel van Aart te Ambon

Iets over Hotel van Aart te Ambon en de mensen die erij betrokken waren.

En neen, dit is – nogmaals – geen genealogisch gebeuren. Dit artikel van mij is slechts een eerbetoon aan hen die er niet meer zijn en geschiedenis hebben gemaakt in dat oude voormalige Nederlands Indië.

Bron gegevens: de publikatie van de heer Hans R. van der Woude, de Moesson Online, Register almanakken. GaHetNa, Archieven en KB.nl.(De heer H.R. van der Wouden is de auteur/samensteller van “Het Geslacht Boers”.)

 

Johannes Hendrikus van Aart (*Ambon 10-1-1843 en +Ambon 19-11-1899) huwde op 30-5-1873 te Ambon met Carolina Hendrika van Overdijk (*Probolinggo 22-7-1854 en +27-4-1929 Ambon.)

Uit dit huwelijk 4 kinderen,

  1. waarvan de eerstgeborene Johannes Lambertus op 3-jarige leeftijd op 4-11-1879 door een huiselijk ongeluk het leven verloor.
  2. Cornelis van Aart, geboren 19-8-1880 Ambon en overleden Ceram tijdens patroullietocht van het leger, op 8 juni 1908. Hij huwde met Maria Susanna Albertina Boers en hieruit 2 kinderen Susanna Caroline (*1904 Ambon) en Cornelia Albertine (* Nederland 1909). Na het overlijden van haar echtgenoot Cornelis vertrok Marfia naar Nederland in hoogzwangere toestand.)
  3. Carel Johan Hendrik* 27-1-1883. Overleden Java 1945/1946.
  4. Johannes Lambertus Adrianus *4-10-1886 Ambon. Overleden Ambon eind 1944/begin 1945.

 

Hieronder een foto van het echtpaar van Aart-Boers, zeer waarschijnlijk in de tuin van het Esplanada van Aart Hotel te Ambon. ??

Ik betwijfel dat, omdat op de foto van het hotel hieronder geen vooruin met trap te bezien is. De achterkant van het hotel kan het ook niet geweest zijn, want dat zag er anders uit. (Zie foto onder deze foto’s uit de Moesson.) Ik hou het erop dat dit de prive woning geweest moet zijn van mevr. van Aart.

De foto moet genomen zijn na nov 1903 en vóór juni 1908. Foto afkomstig en eigendom van de heer Hans R. van der Woude zoals geplaatst op Flicker.com. Ik kan me vergissen maar ik meen dat de heer van Aart op zijn uniform de rangtekenenen van 2de Lt draagt en dat zou betekenen dat de foto in elk geval dan nog vóór 1907 genomen moet zijn. (Promotie 1ste Lt begin 1908 dacht ik.) Ik zie geen babytje, dus dat zou ook nog kunnen betekenen, dat de foto tussen geboorte okt 1904 van eerste kind Susanna Caroline en na huwelijksdatum nov 1903 moet liggen.

 

Ik heb niet kunnen ontdekken of het hotel van Aart al gerund werd door de familie vóór het overlijden van de vader Johannes Hendrikus van Aart, maar in elk geval werd het hotel wel gerund door de weduwe Carolina Hendrika van Aart-van Overdijke.

Hieronder een foto van het hotel afkomstig Collectie Moluks Historisch Museum.

 

Foto moesson online: de achterkant van het hotel. Mevr. van Aart exact in het midden op het balkon.

 

Hieronder een groepsfoto met de namen van de personen, waaronder de heer Johannes Lambertus Adrianus van Aart, hier nog in functie als secretaris van de Ambon Raad.

 

De heer Ruibing (zie foto boven) schreef in de Moesson/Tong Tong over de familie en hieronder een stukje gescand. Men kan het hele verhaal lezen op het  getoonde nummer van 15 jan 1974.

 

Hieronder een foto uit de Moesson Online. Mevr. van Aart op huisvisite bij de familie Gerard Louwens Tichelman en Sjoukjen Margaretha Elisabeth Albertine Posthuma. Toen nog beginnend bestuursambtenaar. De foto is in elk geval genomen na 1916 (geplaatst te Ambon als bestuursambtenaar) en vóór 1922. In 1922 ging de familie Tichelman met groot verlof en na terugkeer in Indië werd de heer Tichleman geplaatst in Zuider Ooster afdeling Borneo in 1923. In 1930 ging het gezin wederom met groot verlof naar Nederland. Zie onder deze foto de scan van hun verblijf in Nederland.

 

Het verblijf in Nederland in 1930 van de familie Tichelman, voorzien van namen en geboortedatums van de familieleden. (GaHetNa)

 

Met dank aan een ieder die deze prachtige foto’s beschikbaar hebben gesteld. De personen op de foto’s, ongeacht wie zij waren, maakten deel uit van dat oude voormalige Ned.Indië.

 

Moge zij die niet meer zijn, hun eeuwige vrede hebben.

Terug naar boven