Kerkhoven, A.R.W.

Op 26 maart 1868 werd erkend te Soekaboemi ADRIAAN RUDOLPH WILLEM KERKHOVEN (RA1895), geboren uit de relatie van EDUARD JULLIUS KERKHOVEN en de Chinese vrouw GOEY LA NJIO TAN  volgens de website zoals op de scan hieronder vermeld.

Behalve Adriaan waren er ook nog 2 andere kinderen erkend, namelijk Pauline Emilia (*1865) en Caroline Sophie Octavia (*1871) beiden te Soekaboemi. Pauline huwde met de heer Johannes Petrus Tetterode in 1896 en Caroline huwde de heer Christiaan George Kan in 1895. Althans volgens de website hieronder genoemd (zie scan). Op het net is meer te vinden en natuurlijk ook op de hierboven genoemde link.

https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/bosschakar zegt bijvoorbeeld dat Pauline Emiulia Kerhoven gehuwd was met Johannes Bosscha en hieruit o.a. een zoon geheten Karel Albert Rudolf Bosscha geboren 1865 (Sterrenwacht o.a.) (zie overlijden Roosjeroos RA1928 oud 63 jaar) En zou dus volgens Huygens in het zelfde jaar geboren moeten zijn als zijn moeder… …Tja, wat moet ik ervan denken???

Waarom een pagina over de heer A.R.W. Kerkhoven? Zomaar, omdat de oude kranten op één of andere manier bol staan met berichten en mededelingen over hem. Hij was o..m. een fervent sporter in zijn jonge jaren, deed wat in de landbouw en ondernemingen, en wellicht nog meer.

Hij was daarnaast ook bekend als jager en niet voor den brode doch voor het plezier, waar ik zelf fel tegen ben. Jagen voor den brode (wilde zwijnenjacht) sta ik positief tegenover, aangezien ik weet wat armoei is.

Doch ik schrijf over het voormalig Nederlands Indie en daar hoort ook bij het jagen voor de lol/sensdatie/opwinding/adrenaline en weet ik veel wat de jagers voelden. Je kan mij niet wijsmaken dat men rhinocerossen doodschiet voor het vlees.

De heer A.R.W. Kerkhoven huwde met Constanze Paulina Marie Bosscha op 22 febr 1905 (RA1906) te Bandoeng en volgens dezelfde website als boven kreeg dit echtpaar de volgende nakomelingen.

Enkele leden familie Bosscha worden genoemd in het stukje hieronder.

Kortom, de heer A.R.W. Kerkhoven overleed te Soekaboemi op 15 maart 1944 en staat bij de OGS te boek als oorlogsslachtoffer begraven buiten erevelden.

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven