Kinderen Maagdenberg

Foto’s uit album 1071 van Jan Vane en andere albums – Foto zoekt familie, tenzij andere bronnen vermeld zijn.

De kinderen Maagdenberg.

Uit het album enkele bij elkaar vezamelde foto’s, hoofdzakelijk van Elly en in mindere mate van Emmy.

 

De pagina Pension Haverkamp dient betrokken te worden bij deze pagina, aangezien het de kinderen betreft van mevrouw Haverkamp voorheen gehuwd met de vader van haar kinderen Charles Lodewijk Paul Maagdenberg. Tevens de pagina Familei Richardson Davies (familie.)

Uit dit huwelijk (27-12-1911 Padang) werden 4 kinderen geboren, namelijk:

  1. Ludwig Paul, *1912
  2. Victor Emanuel *1913
  3. Emmy *1917
  4. Elly (= Clausina Eleonore) *1921

 

Een verschil van 4 jaar tussen de geboortes valt me op. Het zou betekenen, dat er in de tussenliggende jaren misschien meer kinderen zijn geboren. Of niet, dat kan ook. In RA 1920 wordt gewag gemaakt van de geboorte van Johannes Adam Maagdenberg (waar?), maar het lijkt me  onwaarschijnlijk dat dit kind behoort tot de hier genoemde familie, gelet op de voornamen.

Een noot bij de geboortedatum van Victor. RA 1914 zegt: geboren 30-10-1913 Padang Pandjang, terwijl RA 1915 zegt: geboren 0-11-1913 Padang Sidempoean. Het is allebei Padang, maar je zal het plaatsverschil moeten kruipen. Maar, ik heb vaker op dze website al vermeld: Er zitten behoorlijke miskleunen in de almanakke.

 

Ten tijde van het huwelijk was Charles werkzaam als klerk bij de NS en dit duurde tot 1916. De almanakken spreken de daaropvolgende jaren over EX klerk SS. In 1920 wordt hij Ass. In-Uitvoerrechten Padang en wordt daarna in de almanakken ook verder vermeld als Commies 3de klasse IU R tot en met 1934 te Weltevreden. Daarna wordt hij niet meer vermeld. Tot zover hun vader en wat betreft hun moeder is reeds verteld op de pagina Pension Haverkamp.

Elly de jongste en altijd en eeuwig op de foto met haar brede, gulle, ontwapenende lach naar wie dan ook en later uitgroeiend tot een slanke den gekleed in sarong kabaya.

Emmy bijna altijd serieus kijkend net als haar broers. Zouden zij toch geleden hebben onder de scheiding van hun ouders. Was Elly te klein destijds om het goed te beseffen? (Ik vermoed dat hun ouders circa 1928/1929 uit elkaar gingen, want hun moeder hertrouwde in 1930 met Haverkamp).

 

Foto Tropenmuseum: Elly met vriendinnetje voor het pension.

 

Linkerfoto Elly rechts en rechterfoto Elly midden. Het vriendinnetje met de vlechten en strikjes. In de albums zie ik haar vaker terug en heel stuurs, angstig, serieus kijkend. Het lijkt ook wel of ze afstand houdt. Volgens onderschrift zouden dit de kinderen van de familie Wijke zijn. De familie van Wijke moet daar vlakbij gewoond hebben. In het pension Haverkamp zaten zij in elk geval niet.

 

Elly groter gegroeid. Hadden ze toen al King Korn brood van Japie? Ik vermoed dat deze opname ongeveer  van 1934 geweest zal zijn.

 

Elly lacht, de pembantu kijkt omdat ze moet poseren en Emmy als immer serieus.

 

Een van de zeldzame foto’s;  ik durf bijna te beweren: de enige mij bekende foto, waarbij Elly serieus kijkt zonder die spontane lach.

 

Van sarong gewisseld met zus Emmy.

 

Album 985 pag 35. Emmy in 1938, maar waar?

 

Enkele afbeeldingen van de broers staan op de Pension Haverkamp.

 

De complete genealogie van de kinderen ga ik hier ook niet uit de doeken doen. Wel enkele details. Elly was gehuwd en Emmy ook.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven