Toto Koopman, Ody’s zuster

De wereld kent haar als  TOTO KOOPMAN, maar ze werd geboren als CATHARINA JACOBA MARIA (ANNA) KOOPMAN.

 

 

Enkele leden van de familie KOOPMAN, familie VAN NAERSSEN en familie HAYES.

 

Deze pagina is gemaakt voor John Mierop, nazaat van de oud Resident  te Grissee de heer Carel van Naerssen, een vriend/kennis van me, medebroeder in de strijd tegen de geneugden van rawon met tempe goreng en soto ayam, medespeurder in almanakken, prive fotograaf geheel belangeloos voor ondergetekende, gewillig luisteraar aan de telefoon als ik wat te oreren wil, ….  enzovoorts enzovoorts enzovoorts. John, bij deze nogmaals mijn dank, dat ik jou als vriend mag beschouwen en wees er trots op, want ik ben kieskeurig wat vrienden betreft…..geintje John.

 

Hieronder een kleine uiteenzetting in verband met de relatie tot enkele leden van een familie KOOPMAN en een familie VAN NAERSSEN. In verband met de privacy ga ik niet al te gedetailleerd hierop in. (En later onderop ook nog zo’n beetje uitleg over de relatie tot Boers en consorten.

 

Familie JACOB KOOPMAN gehuwd te Soerabaja op 8 nov 1862 met JOHANNA LOUISE ENGEL te Cheribon. (RA1864). Jacob’s moeder was mevr. J.C.E. (Jacoba Catharina Elisabeth) Koopman geboren van Oven en overleden te Den Haag mei 1882 in de leeftijd van 75 jaar. Zijn vader was Gerrit Jan Koopman,  houtkoper en makelaar van beroep, geboren 1801.

 • In 1864 verhuisden Jacob en Johanna  naar Krawang.
 • In 1867 verhuisden Jacob en Johanna naar Cheribon West Java.
 • In 1869 verhuisden Jacob en Johanna naar Japara/Joanna/Semarang Midden Java.
 • In 1873 verhuisden Jacob en Johanna naar BANGIL Oost Java.
 • In 1878 verhuisden Jacob en Johanna terug naar Cheribon West Java.
 • Broers en zusters van Jacob Koopman (welke ik heb kunnen vinden) waren:
 • Gerrit Jan Koopman(*1844), Jan George Koopman (*1835), Elisabeth Koopman (*1836), Jacob Christiaan Koopman (*1845). Ik mis er dus een paar, gelet op de grote gaps in de geboorte jaren. Maakt niets uit. Is niet zozeer van belang.

 

De volgende geboortes heb ik uit de RA’s gehaald en waarvan ik meen, dat zij de kinderen waren van Jacob Koopman en Johanna Louise Engel. Ik heb de nadruk gelegd op de kinderen, welke ik hieronder in cursief heb aangeduid. Gegevens uit de register almanakken en een enkel bericht uit de kranten via Delpher. De nummers van de Register almanakken heb ik hieronder grotendeels NIET vermeld; dat mag u zelf opzoeken. Bij de berichten uit de kranten heb ik de krantnaam en krantdatum toegevoegd

 

 1. Gerrit Jan Koopman (vernoemd naar oom) werd geboren op 30 mei 1864 te Krawang. Hij huwde 29 maart 1899 met Wilhelmina Christina Leonora van Naerssen te Djogja.
 2. Jacoba Catharina Elisabeth werd geboren op 2 juni 1865 te Krawang.
 3. Maria Josepha werd geboren op 16 aug 1868 te Cheribon.
 4. Elisabeth werd geboren op 16 mei 1870 te Japara.
 5. Amelia Frederika Carolina werd geboren op 15 juni 1871 te Semarang en overleden Semarang 5 aug 1893 te Semarang.
 6. Pieter werd geboren op 15 maart 1872 te Japara. (Zie notitie onder.)
 7. Ludovicus Mexis werd geboren op 23 sept 1873 te Bangil
 8. Jan George Koopman werd geboren te Sindanglaut (Cheribon) op 18 april 1878. Vernoemd naar zijn oom.
 9. (Elexis Ludovicus overleden op 21 maart 1880 te Cheribon.)

Hieronder eerst enkele aanvullende details en of bizonderheden wat betreft registratie van de kinderen onder nummer 6) , 7) en 9).

Ad 6) Pieter Koopman.

 • RA1897 vermeldt een huwelijk op 18 maart 1896 tussen Pieter Koopman te Soerabaja met Lucie Eleonora Petronella Oudorp Kortebrant.
 • RA1908 vermeldt een huwelijk op 30 aug 1907 tussen Pieter Koopman te Soerabaja met Lucie Eleonora Petronella Oudorp Kortebrant…… Vreemd. Zijn zij van elkaar gescheiden en later weer hertrouwd?

Ad 7)  en ad 9) Ludovicus Mexis Koopman/Elexis Ludovicus/Lodevicus Koopman.

 • RA1875 vermeldt de geboorte van Ludovicus Mexis te Bangil.
 • RA1881 vermeldt het overlijden van Elexis Lodevicus te Cheribon op 21 maart 1880. Goed, er hebben dus wederom een paar ambtenaren zitten huppeltrutten met de vinger in hun achterste. Als het beessie maar een naam heeft toch?
 • Javabode 27 maart 1880: “Onze lieveling ALEXIS LODIVICUS oud 6 1/2 jaar werd ons heden door den dood ontnomen.” w.g. J. Koopman/J.L. Koopman-Engel te Sindanglaut 22-3-1880.

 

Ad 1) Gerrit Jan Koopman, oudste zoon en hij werd BB bestuursambtenaar en was voornamelijk woon- en werkachtig op Celebes Oosterafdeling, Celebes Menado, Bali/Lombok en Borneo Zuider Ooster afdeling. Enkele summiere details verder:

 • Hij huwde Wilhelmina Christina Leonora VAN NAERSSEN (geboren 11-9-1834 en overleden 22-9-1925 Den Haag) op 29-3-1899 te Djogja. ( Zij was een zuster van Rudolf Carl Paul van Naerssen – Nazaat van de oud Resident Carel van Naerssen van Grissee Java.) Men kan in het Adelsboek van Nederland meer vinden over de familie van Naerssen en ook in de geschriften van Bloys TvP, waarvan hiernavolgend een klein deel ervan: KLIK HIER.
 • Hij huwde ten tweede met Hendrika van Arkel. Hij overleed te Renkum op 9 aug 1948 volgens akte 147 gemeente Renkum in de leeftijd van 84 jaar.
 • In 1906 met 2 maanden ziekteverlof naar Lawang. Zijn moeder Johanna Louise Koopman-Engel overleed januari 1909 te Lawang in de ouderdom van 73 jaar.
 • In mei 1895 wegens goed werk geleverd als controleur 2de klasse, kreeg hij een gratificatie ter grootte van 600 guldens, hetgeen breedvoerig in de kranten werd vermeld. (Wisten de buren meteen ook waarom hij een nieuwe soundblaster had gekocht samen met een breedbeeld TV van 60 inch. Manieheus, anders denkt men het nog werkelijk.)
 • Vanaf 1903 tot en met 1906 was de gouverneur van Celebes de heer Cornelis  Alexander Kroesen, een neef van mijn grootvader Julius Boers. Mijn grootvader ging in 1899 met pensioen als Resident en werd door zijn neef opgevolgd als Resident van Zuider Oosterafdeling Bandjermasin t/m 1902/1903. Het zal me dus niet verbazen, dat Gerrit Jan uit hoofde van zijn functie aldaar wel eens op de koffie kwam bij zijn “direkteur” Cornelis Alexander om de dagelijkse gang zaken door te nemen. Bij pensionering in 1906 van Cornelis Alexander was diens opvolger niet Gerrit Jan, aangezien Gerrit Jan nog te weinig sporen had verdiend. Oom Cornelis Alexander ging met vervroegd pensioen wegens gezondheidsklachten en de GG te Batavia wilde eerst geen toestemming geven. De gezondheidssitiuatie werd nijpender en uiteindelijk stierf oom Cornelis Alexander in 1911 op 56-jarige leeftijd in Den Haag. Een andere oom van me was Johannes Alexander Kroesen, die als eerste Ass.Resident het genoegen smaakte om namens de Ned. regering het land Nieuw Guinea en haar bevolking te bekeren tot het westers kapitalisme en het dragen van fatsoenlijke kleding (zoals men in Nederland dus dacht), doch ik neem aan dat Gerrit Jan Koopman hooguit gezwaaid heeft naar deze oom als ie langs Borneo en Celebes voer richting Batavia om ’s verslag te doen en weer terugvoer naar het land van de Koteka’s. (En als men niet weet wat dit betekent, zoeke men het maar op.)
 • Wat ik heb kunnen vinden: Uit het huwelijk Koopman en van Naerssen werden twee dochters geboren. te weten IDA KOOPMAN (*Soerabaja 1903) en FREDERIKA JACOBA (*1902). Op Ida’s trouwakte staat vermeld dat hij in 1927 woonachtig was in DAVOS PLATZ. Mij is onbekend verder of er meerdere kinderen waren.

 

Met het bovenstaande is de EERSTE link gelegd naar de familie van Naerssen.

Hiernavolgend iets meer over

ad 2) Jan George Koopman (zoon van Jacob en vernoemd naar zijn oom die in 1895 te Hilversum overleed.)

Jan George Koopman werd geboren op 01 april 1878 te Sindanglaut (Cheribon) en deed braaf zijn studie en werd militair te Indië en uiteindelijk gepensioneerd in de rang van Kolonel Cavalerie der KNIL.

Hij huwde Johanna Catharina Westrik in Den Haag op 17 okt 1901 en uit dit huwelijk 2 kinderen.

 1. Hendrik Lodewijk George, geboren 19 juli 1902 te Salatiga en overleden 1949.
 2. Catharina Johanna Maria, geboren 28 okt 1908 te Salatiga en overleden 27 aug 1991 in London. Zie verder onderaan deze pagina voor meer bizonderheden over Catharina.(RA 1910: Catharina Johanna Anna te Salatiga geboren)

 

Het huwelijk van Jan George Koopman en Johanna Catharina Westrik vond – zoals eerder gezegd – plaats te Den Haag op 17 okt 1901.

Bij het huwelijk waren aanwezig als getuigen: Notaris C.P.A. Boelen en zijn schoonzoon Julius Ceasar Philippus Bouman (Rubaij Bouman) en de laatstgenoemde was gehuwd met een tante van me, geheten tante Constance Pauline Boelen (overleden Amsterdam 1923 en begraven Nieuw Eijk en Duijn Den Haag.). Haar zuster Pauline Constance Boelen was gehuwd met Willem Egbert Boers, de oudere broer van mijn vader Theodoor Marie Cornelis Boers.

 

Toen tante Constance overleed in 1923, werd deze overlijdens advertentie geplaatst:

(met als aanmerking: onze geliefde zuster en behuwd zuster !!!!) en mede getekend door het echtpaar Jan George Koopman-Westrik als laatste op de advertentie genoteerd.)

OK, de vraag rees dus bij me op: familie van elkaar? Koopman-Westrik/ Boelen/ de Vos van Nederveen Cappel? Boers/Rubay Bouman?  Via welke tak? Ik had dit enige jaren terug eigenlijk al onder de loep genomen en het zo’n beetje vergeten, totdat me iets binnenschoot en ik hiernavolgend de oplossing vermeld.

Catharina Johanna Westrik en de dochters van notaris Boelen (mijn tantes) waren hartsvriendinnen (meer dan hartsvriendinnen doch de officiele adoptie van Catharina door mijn oom notaris Boelen niet kunnen vinden) en konden goed met elkaar opschieten. In eind 1899 vertrok het gezin van de notaris met groot verlof naar Nederland (en wegens de a.s. trouwerij van één van zijn dochters) en meldde zich op 1 jan 1900 aan bij de gemeente Breda en met het gezin trok mee Catharina Johanna Westrik en verbleef bij het gezin Boelen tot en met de datum van haar huwelijk in okt 1901 te Den Haag.

 

Zie onder: Vader Jan George Koopman hertrouwde ( 5 mei 1939 Bataviaasch Niewsblad 9-5-1939)  na de dood van zijn echtgenote Catharina Johanna Westrik met AGNES IVY STANFORD en overleed in 1941 te Den Haag. Zoon Hendrik Lodewijk George Koopman was in 1941 inmiddels al voor de tweede keer gehuwd met juff. Elisabeth Wilhelmina de Haas. (voorheen gehuwd 1925 met en gescheiden 1928 van juff. Anna Louise Enthoven.)

Dochter Catharina Jacoba Maria (Anna)  Koopman woonde inmiddels in Milaan.

Ik heb me verder niet verdiept in de genoemde familie Waddell (Doreen en George). Wel toevallig dat deze personen genoemd worden en dat Jan George in 1933 in Sydney was, toen zijn echtgenote overleed. Hun binding????  Kennissen? Was hij bij hen inwonend als hij in Sydney was? In elk geval was de oud Kolonel na zijn pensionering werkzaam als vertegenwoordiger van de KNILM en KLM te Sydney. (KLM plaatste een overlijdens advertentie-zie Delpher.)

 

Mijn tante Constance Pauline Boelen huwde op 15 sept 1900 te Den Haag met de militair Julius Ceasar Philippus Rubaij Bouman en hieronder een foto van het huwelijk met de uitleg erbij en wie nu wie was…. en als meest rechtse (hoe kan het ook anders, ze waren immers vriendinnen en pleegzusters) – toen nog juffrouw – Catharina Johanna WESTRIK. (Erkende natuurlijke dochter van Johannes Theodorus Westrik +25-11-1884 Solo en de Javaanse vrouw KARSINEM overleden vóór 1901 want in de huwelijksakte staat dat beide ouders al overleden waren.)

 • Catharina Johanna Koopman-Westrik, geboren op 2 okt 1880 te Klaten(Yogya) overleed te Amsterdam (Rubensstraat 85)  in de leeftijd van slechts 52 jaren op 16 juli 1933. Zij werd op 18 juli gecremeerd
 • Haar echtgenoot Jan George Koopman verbleef op dat moment te SYDNEY Australia.
 • Haar zoon Hendrik Lodewijk George Koopman en zijn gezin woonden op dat moment in Amsterdam.
 • Haar dochter Catharina Jacoba Maria woonde op dat moment in Parijs Frankrijk.

 

En tot slot een verrassende aanvulling voor mijn bezoekers-sters.

Een mooi Indisch meisje genaamd Catharina Johanna Westrik, dochter van Johannes Theodorus Westrik en de lokale dame KARSINEM, liet de wereld weten wie zij was.(Geboren 1880 en overleden 1933).

ik heb me suf gezocht wie haar vader Johannes Theodorus Westrik was en wat ie voor de kost deed. Ik heb geen ambtenaren dossier noch een militair dossier kunnen vinden.Niente lire gevonden als enkel de woonplaatsen waar hij verbleef (conform almanakken). Zou hij in de cultuur werkzaam geweest zijn? Kebon Aroem Klaten was een indigoplantage en tabak destijds.

1840-1842 Pekalongan.

1848-1873 Soerakarta.

1874-18?? Sragen (nabij Solo).

18??-1885 Klaten Jogja.

Kebon Aroem Klaten waar Catharina geboren werd, staat niet vermeld in het woonplaats register. Vreemd.

In 1885 overleed hij en de Wees-boedelkamer Klaten (Wedi Klaten Jogja) regelde zijn nalatenschap met vermelding dat te Solo een en ander gemeld diende te worden. Zijn Javaanse relatie was hoogstwaarschijnlijk niet bij machte om het te doen…de kleine Catharina Johanna was slechts 4 jaar oud.

De vraag blijft: Catharina Johanna Westrik werd geboren te Klaten (Yogya). Hoe is zij in hemelsnaam in contact gekomen met de familie Boelen die haar liefderijk opnam in de gelederen? Want de notaris Boelen en zijn gezin waren woonachtig te Magelang, een behoorlijk endje verder vandaan.

 

Want Catharina Johanna Westrik was immers de moeder van Catharina Jacoba Maria (Anna) Koopman.

En dochterlief Catharina Jacoba Maria (Anna) Koopman werd later wereldberoemd als TOTO KOOPMAN en hier op deze pagina ga ik niets over Toto Koopman neerzetten, want op het internet is enorm veel te vinden over deze mooie Indische dame, dochter van een andere mooie en lieve Indische dame.

Wel moet het me van het hart, dat NIET alle informatie op het internet en in boeken te vinden, correct is.

 • Pertinent NIET correct is het feit, dat men beweert dat Toto’s moeder een INDONESISCHE is. Sei tu Brutus, sei tu weet het verschil niet tussen Indisch en Indonesisch… (as usual: as het beessie maar een naampie heeft toch)
 • Pertinent NIET correct is het feit, dat men op een andere site beweert, dat zij CHARLOTTE heette.
 • Pertinent NIET correct is het feit, dat men op een andere site beweert, dat haar initialen C.J.E. zijn i.p.v. C.J.M.

 

Links naar sites, die wat over Toto te vertellen hebben:

https://biografieportaal.nl/signaleringen/het-onconventionele-leven-van-toto-koopman/ 

http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/KoopmanToto

 

Onder: In het Engels ( met bemerking: She was half Dutch – half Indonesian. Which part was half Dutch? Left or right? Upper or bottom part?…… Front or back?

Quote:”Her parents’ marriage was a scandal. As “green Dutchmen” (as mixed-race people were called), her family was shunned. ” …. Yeah yeah yeah… That is why her father became Colonel in the KNIL army, because her family was shunned… yeah yeah yeah….“Green Dutchman”??? Never heard of it. 

Af en toe kan men aardig uit zijn nek lullen, alleen om het maar spannender te maken. …. Her parents marriage was a scandal ?????? Arrogante opmerkingen van een “blanke”…. (Anno eind 2019/begin 2020 een echt scandal in Engeland: Één of andere nazaat van het Engels hof gehuwd met één of andere nazaat van donkere afkomst, meldt zich af van het koninklijk huis en zegt toedeloe LOL LOL. The Queen was shunned Whoahaha.)

http://www.telegraph.co.uk/women/10277998/Toto-Koopman-model-muse-mistress-and-spy.html 

 

Hieronder enkele foto’s van Toto Koopman in haar gloriedagen:

Foto onder afkomstig van het biografieportaal.nl

 

Kleine opmerkingen op de tekst van de foto hierboven:

Persoonlijk vind ik de titel “De Javaanse” stuitend. Toto was GEEN Javaanse. Toto had de Nederlandse nationaliteit en zij was Indische. De vertaler (Ed van Eeden) van het boek (en wellicht de uitgever ook) hadden hier op moeten letten, maar de  auteurJean-Noël Liaut wist het beter en gaf het boek als titel The many lives of etc etc..

Toto was GEEN ding, maar een mens…. “dat als mannequin…” Moet natuurlijk zijn: “DIE als mannequin…” slordig slordig slordig. Nog zoiets: Van Java naar de studio’s van Vogue…bla bla bla…. Not: Van Java naar Nederland en dan pas naar Parijs (eerst Coco Ch en daarna pas naar Vogue….) !!!!!! Normaal kan het me geen biet scheen dergelijke miskleunen maar in dit geval betreft het een stukje “familie”.

Ik zelf maak heel veel fouten, maar ik ben geen prof/beroeps en pretendeer het ook niet te zijn… in tegenstelling tot diegenen, die hun brood verdienen met schrijven en aanverwante zaken en dus wel degelijk goede berichtgevingen moeten publiceren !!!!!.

 

Foto onder: Schilderij te verkrijgen bij Studio Jean Den Haag, Thomsonlaan.(Kan inmiddels wel al verkocht zijn. Anno mei 2022 niet gecheckt.)

Bij de bovenstaande tekst heb ik ook nog wat te melden: …een Indonesische moeder.… me oela, nog sterker: me Indische Armeense oela…… !!! Sei tu Brutus…. !!! Sei tu…. Maar troost uzelve: U bent niet de enige en zult ook niet de laatste zijn. Het zij u vergeven want u weet niet beter???? Resten van koloniale misvattingen diep doorgeworteld in het hedendaagse en het onderwijs systeem heeft er driftig aan meegedaan…. ja toch?

 

Foto onder: Een coverfoto van de Vogue uit 1934.

Een foto van Toto Koopman uit 1928/29 toen zij logeerde bij de familie van Linden Tol te Amsterdam. Hoogstwaarschijnlijk verbleef zij te Amsterdam vanwege het aanstaande huwelijk van haar broer ODY die in 1930 huwde met Elisabeth Wilhelmina Haas. De foto is afkomstig van Redeenportret.nl/collectie Merkelbach en ik deze een ietwat geretoucheerd aangezien er vlekken/krassen op zaten.

 

 

Tja, dan – zoals in de header gezegd over de relatie met de familie Hayes – een link naar https://groenegraf.blogspot.nl/2017/12/het-boekje-van-vrugtmande-kringloop-van.html

Ed Vermeulen schreef een goed artikel over Harima kamp in Japan. In dit artikel worden enkele kampbewoners van eertijds “onder de loep” genomen door Ed Vermeulen. ( Visker, Hayes, Brijl en anderen). Deze “samenvatting” werd mede mogelijk gemaakt door John Mierop en Greg Hayes en zeer interessant is het stukje over Vic Hayes…. Uiteraard zullen er wel weer een paar lezers zijn, die met een frons op het voorhoofd kreten slaken, zoiets in de trant van “En wie is dat nu weer, die Vic Hayes?”

Tja, tegen die lezers zeg ik slechts: Zonder Vic zat je nu niet te internetten en ben je niet verbonden d.m.v. de WiFi. Nog niet genoeg deze hints? Ga dan maar Google afstruinen. Het regent buiten en zo kom je dan toch iets meer te weten. Succes.

Dank aan alle beschikbare bronnen.

Moge zij allen rusten in vrede.

Terug naar boven