Louise Reijneke geboren Hesselink

Driessen / Hesselink / Reijneke….. 

In Redeenportret nl. had ik jaren geleden een foto gezien van Louise Hesselink uit de collectie Merkelbach en de foto was uit 1920 te Amsterdam en het intrigeerde me omdat zij gehuwd was met de heer Robert Eduard Paul Reijneke en in mijn stamboom de familie Reijneke ook voorkomt.

In de loop der tijden richtte ik mijn aandacht op de foto van mevr. Louise Hesselink en vond wat details maar juist net niet die bepaalde details die ik nodig had om het compleet te maken en tot op heden anno febr 2020 nog steeds niet. Elke keer wel “vreemde” bijkomstigheden die vraagtekens bij me opriepen, maar niet de antwoorden die ik zocht.

Hieronder de bewuste foto van Mevr. Reijneke Hesselink en daaronder enkele andere scans van details of informatie met waar nodig mijn opmerkingen/vraagtekens erbij geplaatst. Zij zou hier 29 jaar oud zijn geweest.

 

Louise Hesselink was een dochter van Abraham Hesselink en Marietje Mathilde Driessen. Abraham was ingenieur bij de staatsspoorwegen en werd geboren in 01-09-1848 te Sneek en overleed te Garoet in 1914. Abraham had meerdere broers en zusters en waarvan er zeker ook nog naar Indie vetrokken: Berend Alring Hesselink en Cornelis Hesselink.

Uit het huwelijk van Abraham Hesselink (*1848 +1914) en Marietje Mathilde Driessen (*1861 +1934) de volgende kinderen (broers en zussen van Louise) – Bronnen websites Cardinaal en Hulst en de RA nrs en overige bronnen door mij aangevuld. Het huwelijk van Abraham en Marietje vond plaats op 15-4-1896. Zie scans hieronder. Er zijn enkele genealogische internet sites die beweren dat Marietje Mathilde Driessen (NB geboren 1861) een dochter zou zijn van Henricus Rutgerus Driessen (geboren 1886 !!!!! ) en Theodora Maria Paau en die met elkaar huwden in 1921 ???????????? Kom mijne heren, even opletten en geen kwatsch neerschrijven. Want dat wordt weer door andere onnadenken klakkeloos overgenomen en zo maken we er een zooitje van.

 

  1. Frans Hesselink, geboren 1883 te ??(GEEN RA vermelding) en overleden 4 okt 1898 SERPONG (Krant adv. “Onze oudste zoon oud 15 jaar”)
  2. Anton(Antoon) Hesselink, geboren 11-2-1890 SOEKAPOERA Preanger (RA1892) en overleden 25-5-1945 Cimahi kamp 4. (Zie OGS). Anton huwde zijn nicht Johanna Frederica Hesselink, dochter van Cornelis Hesselink en Jacomina Rumamby.
  3. Louise Hesselink, geboren 11-12-1891 (TJIBOEGOER Preanger – GEEN RA vermelding)  en overleden
  4. Kees (Cornelis) Hesselink, geboren 24-4-1896 PROBOLINGGO (RA1897) en overleden ??  Hij had in een interneringskamp gezeten en overleefde. Hij was leraar electrotechniek Batavia.
  5. Willem Hesselink, geboren  20-3-1894 SOEKAPOERA (RA 1896) en overleden

De overlijdens advertentie van Abraham Hesselink, slechts ondertekend door de zonen. De naam van Louise ontbreekt? Waarom? De zonen waren in Amsterdam in 1914, waar verbleef Louise dan?

 

Iets over de drie broers hierboven genoemd:

Anton en Cornelis werden oorlogsslachtoffer. Anton overleed kamp Cimahi 4 op 25 mei 1945 en was voorheen werkzaam op de SF Klampok. Hij was gehuwd met zijn nicht Johanna Frederica Hesselink, dochter van zijn oom Cornelis Hesselink en mevr. Jacomina Rumamby uit Manado. Cornelis had in het kamp gezeten en volgs de interneringskaart was hij gehuwd met mevr. A. Schuman. Cornelis was leraar electrotechniek te Goenoeng Sahara Batavia. Over Willem heb ik niets kunnen vinden.

 

Louise was onderwijzeres in 1918, zie scan hieronder:

 

 

Hieronder aanvullende informatie over het echtpaat Reijneke Hesselink zoals geplaatst door bezoekers op de website Redeenportret.nl

 

Heel veel vragen blijven nog over, onder andere de achtergrond informatie over Robert Eduard Paul Reijneke. Hij is vrijwel onvindbaar in de openbare bronnen.

Hieronder een foto van de ex suikerfabriek KLAMPOK waar de heer Reijneke werkzaam was. De fabriek werd ergens in de jaren 1930+ gesloten wegens de recessie. Het is mij niet bekend wat er met het personeel gebeurde.

 

Ook heel veel vragen blijven over wie nu precies Marietje Mathilde Driessen was. Ik heb op de website pagina DRIESEN / TEN CATE / WETTERS één en ander uit de doeken gedaan over enkele leden van deze genoemde families en ik heb zo’n sterk vermoeden, dat Marietje op één of andere manier hiertoe behoorde.

De heer Abraham Hesselink en zijn fanilie moeten in Garoet op het adres gwoond hebben, zoals hieronder in de advertentie getoond. Zijn broeder Berend neemt de zorg van de verkoop van het huis op zich, een paar maanden na de dood van Abraham. Het huis wordt echter niet verkocht en uiteindelijk plaats zijn weduwe mevr Marietje Mathilde Hesselink een advertentie waarin zij het ten dele wilt verhuren.

 

 

 

De heer Abraham Hesselink en echtgenote werden te ruste gelegd op het kerkhof te Garoet destijds bekend staand onder de  naam Kerkorf Kotta, doch helaas werd dit kerkhof in de jaren 70/80 van de vorige eeuw geruimd (en volgens het lokale gemeentebestuur) werden de graven verplaatst naar een andere lokatie. Ik heb deze nieuwe lokatie niet kunnen vinden. Het oude kerkhof Kotta werd veranderd in een sportveld voor het publiek om zich aldaar in hun vrije tijd te vermaken.

De INN verhaalt hier helaas niets over.

 

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven