Marietje van Oordt

Marie Elisabeth van Oordt.

(In de roddelverhalen en wandelgangen ook genoemd Marietje van oordt.)

De kranten in Indië stonden bol van de sensatie verhalen, die rondgingen over Marie Elisabeth van Oordt….

De haar toegeworpen kwaadsprekerij door de “wie zonder zonden is werpe de eerste steen”mentaliteit van de medestadsbewoners van Batavia vierde hoogtij en met name gevoed door de journalistiek van die dagen…. as usual. Gossie, dus toen was er ook al SBS Shownieuws en de Story en Weekend en dat soort roddelzooi.

Des mensens eigen toch? Hoe meer sensatie hoe meer er te roddelen viel en nog steeds. Of de geruchten waar zijn of niet, het oordeel is geveld en begrip of erbarmen is dan ver te zoeken. Ik kan daarover meepraten… over onterecht en onjuist geroddel over een dierbaar wijlen familielid van mij en welk geroddel nergens op gebaseerd was als enkel op het begrip: “Vom Hören Sagen.”…. Van Horen Zeggen en dus is het motto dan: Hoort en zeg het voort… Hoort en zeg het voort.

Er is véél geschreven destijds over Marie Elisabeth van Oordt en zeer recentelijk (april/mei 2013) is een boek uitgebracht door historicus/verteller Gerard Termorshuizen en vormgegeven door Sabrina Luthjens.

Het boek is getiteld: Niemand zorgde voor mijn ziel. Zie hiervoor de link naar de website Stichting Tongtong.nl  

Zie ook de website van TongTong Fair, die hier te vinden is.

Ik zal derhalve hier op mijn website niet uitgebreid over het levensverhaal van mevrouw Marie Elisabeth van Oordt verhalen, doch me beperken tot een artikel uit de ww.kb.nl  welke verhaalt over het bezoek van een jounalist destijds aan mevr. van Oordt en in welk artikel zij haar persoonlijke uitlatingen doet.

Met betrekking tot de inhoud van het boek van de heer Gerard Termorshuizen en de inhoud van het artikel zoals hieronder verder te lezen is, vallen me een paar gedetailleerde verschillen op, namelijk de geboortedatum van mevr. van Oordt, de spelwijze Kropp (Krop) en de naam van de echtgenoot van mevr. van Oordt. Zie de verschillende bronnen hierna volgend vermeld.

Op de website van Stichting TongTong, zowel als die van TongTong Fair en van een nazaat Patrick Krop (zie ook hieronder volgend) valt te lezen, dat haar geboortedatum 1897 is. In het krantenartikel zegt mevr. van Oordt, dat zij geboren is op 23 okt 1900 te Surabaya, zoals opgetekend door de journalist. (Zie de scan nummer 5 van het artikel.)

Zie scan hieronder van Stichting TongTong website.

 

Tevens verwijs ik naar de website van DBNL in welke Kees Snoek een artikel schreef over Du Perron en waarin het artikel verhaal over mevr. van Oordt en het huren van een huis van de heer Du Perron Sr.

De link naar de website is hier te vinden:

Hieronder een scan van een deel van het artikel:

 

Op de volgende website, opgesteld door de nazaten en/of verwanten (opgesteld door Patrick Krop) van mevr. van Oordt, staat als volgt genoteerd:

 1. Naam: Marietje Elisabeth van Oordt.
 2. Geboren: 23 okt 1897 te ??? en gestorven te Kuala Lumpur Malaysia op 13maart 1974.
 3. Echtgenoot 1: Christiaan Krop.
 4. Zoon hieruit geboren: Christiaan Marie Krop.
 5. Echtgenoot 2: J. Simpson.
 6. De link naar de genealogische website is: Patrick Krop.

Foto onder: een screenshot van de webpagina van Patrick Krop.

 

De RA van 1898 vermeldt als volgt: Geboren te Soerabaya Marie Elisabeth van Oordt op 23 okt. 1896. !!!

Zie screenshot van de almanak RA Namenlijst 1898 hieronder:

 

Een huwelijksdatum heb ik in de almanakken niet kunnen vinden.

En een krantenbericht (zie onder) vermeldt dat mevr. van Oordt in dec 1917 de leeftijd had van 19 jaar.

 

Nogmaals, de discrepanties tussen de gegevens op de website van Patrick Krop, de website van TongTong Fair, de berichten van de journalisten van de Javabode en het deurwaardersexploot en de almanak 1898, zijn slechts door mij opgemerkt en laat ik het hierbij. Mochten belanghebbenden dit lezen, doe er uw baat bij, zou ik zeggen. Waar nodig heb ik de betreffende artikelen bijgevoegd.

 

Waarom ik deze pagina wijd aan mevr. van Oordt? Heel simpel, omdat ik bewondering en respect heb voor het feit, dat mevr. van Oordt het hoofd boven water hield en in staat was – alom afgewezen voor werk – om toch haar dagelijks brood op tafel te krijgen.. En op welke manier en hoe ze het deed en welke levenswandel zij prefereerde, is mijn zaak verder niet. Laat de lezer ook niet vergeten, dat zich één en ander afspeelde in de beruchte crisisjaren……. En pertinent is deze pagina dus niet als zoveelste sensatie verhaal bedoeld.

Ter opluistering enkele kleine details (vlgs artikelen kb.nl Javabode en advertentie deurwaardersexploot.):

 1. Geboren op 23 okt 1900 te Surabaya. Te vondeling gelegd te Surabaya bij klooster Zusters Ursulinen. Ouders onbekend. Zij kreeg de naam van een sergeant van de KNIL geheten van Oordt.(Tegen betaling.)
 2. Bij pleeggezin Bronsgeest opgegroeid tot haar 12de jaar en beëindigd wegens overlijden van pleeggezin.
 3. In meisjeshuis Leger des Heils
 4. Gehuwd op 14-jarige leeftijd met Christiaan Marie Kropp. In het artikel noemt zij enkel de naam Kropp, doch de volle naam is te lezen op het deurwaarders exploot van 28 april 1932.
 5. Vonnis echtscheiding 27 febr 1925. Eiseres was mevr. van Oordt. (Echtgenoot Kropp was met de noorderzon weggevaren richting een noordelijk gelegen moederland). Deurwaarders exploot op 28 april 1932 en hierin wordt de naam Krop met één “p” geschreven.

Foto onder: Deurwaardersexploot.

 

 

Hieronder: Het artikel over mevr. Marie Elisabeth van Oordt, zoals opgetekend door journalisten Javabode.

Let wel: Het artikel is van november 1928, althans geplaatst en gedrukt in de krant. Ga er vanuit, dat het interview plaats vond in het zelfde jaar een paar weken eerder, dan vallen de volgende punten op:

 1. In het interview vertelt ze dat haar zoon 12 jaar oud is, dus kan hij geboren zijn in 1916.(1928-12)
 2. In het interview verhaalt zij, dat zij 14 jaar oud was toen zij trouwde en dat zij in 1900 geboren is. (De almanak zegt echter 1896. In dit geval was ze dus 20 toen zij beviel.)

 

 • RA1916: C.M. Krop employee Henskens en gehuwd met M.E. van Oordt.
 • RA1917: C.M. Krop……………adres ??  gehuwd met M.E. van Oordt en regel daaronder
 • RA1917: Mevr. C.M. Krop – geboren M.E. van Oordt – te Bandung.
 • RA1918/1921: Mevr. C.M. Krop – geboren M.E. van Oordt – postk.Semarang. (Heeft zij hier te Semarang een postadres???)

 

Lees eerst de linkerkolom naar beneden en vervolg met de rechterkolom van boven naar beneden.

 

 

 

 

 

 

 

In het artikel hierboven (3de en 4de scan) verhaalt zij de werkelijke toedracht over de kwestie met haar hondje waar zij een bekering voor kreeg en betaalde.

In de scan hieronder een voorbeeld van de journalistiek, hoe de werkelijkheis dus NIET in elkaar stak.

Wat er ook gebeurde in haar rumoerig leven destijds, moge zij haar eeuwige rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven