Nico Johan Bruin – BB ambtenaar

NICO JOHAN BRUIN – BB ambtenaar.

Bronnen: Moesson Online, Delpher, Almanakken, Openarch, Wiewaswie en enkele internet geneaologische sites.

 

Tijdens struinen in de Moesson Online kwam ik een foto tegen met betrekking tot het afscheidsfeestje van de resident van Djambi de heer Ph. van der Meulen, gevierd in de soos van Djambi. Het plaatje trok globaal mijn aandacht omdat mijn grootvader zelf ooit ook resident was geweest en stelde mezelf voor de geest, dat hij destijds ook wel zo’n soort feestje had gevierd. Leuk, allemaal  bij elkaar kwetteren, roddelen over Jan en Alleman en zuipen, bitterballetje erbij of een pisang goreng, porti sate en weet ik veel wat nog meer etc. etc en daarna was het: Adieu Vaarwel, ik ga weer naar Gholaand toe. Dag zuster Ursula, zou Rob de Nijs nog gezongen hebben.

Maar nadere bestudering van deze bedoelde foto maakte me nieuwsgieriger, want temidden van al die blanke (op één na) gezichten van hoogwaardigheidsbekleders namens Nederland en hun echtgenoten, viel me één figuur op en dat was mevr. “De Bruin” volgens het opschrift. …..

Conform het bijschrift heb ik me rot gezocht naar controleur “de Bruin” in het gebied Moearotebol gewest Djambi….Niente lire, Not, nada, kosong, nulkommanul gevonden. en uiteindelijk moest ik de conclusie trekken dat het bijschrift onjuist was. Want er was WEL een controleur N.J. Bruin in het gewest Djambi die in genoemde tijdsperiode aldaar aanwezig en werkzaam was EN die gehuwd was met een Indische dame… Daarom – ondanks het feit, dat ik NIET kan bewijzen dat het echtpaar op de foto INDERDAAD de controleur Bruin en echtgenote betrof – meen ik me te mogen veroorloven om mijn gevolgtrekking als waarheid te beschouwen en hen beiden hierbij mijn respect te betonen via dit artikeltje. Mea culpa als ik het verkeerd heb en moge men mij dan de juiste informatie doen toekomen, waarvoor dank.

De gehele foto. Eronder heb ik de foto – ter verduidelijking – in links en rechts verdeeld.

 

Nummer 5 (vierde van links zittend) = de BB ambtenaar Nico Johan Bruin. Foto eronder nummer 16 uiterst rechts zittend is zijn echtgenote mevr. C.E. Bruin geboren Braun.

 

 

In openarch.nl vond ik van beiden hun studkaart. Men kan deze inzien op openarch.nl

 

Volgens bronnen was mevr. Bruin geboren Braun te Jogja geboren 9 november 1907 te Jogja doch zij werd pas aangegeven (erkend) op 6 aug 1908. Ik heb niet kunnen vinden wie haar ouders waren, helaas omdat het m.i. een onderdeel moet vormen van mijn respect aan de familie. Overal en nergens kom je de familienaam Braun tegen in dat oude voornalig Ned.Indië, behalve in Jogja.

  • Mevr. Bruin geboren Braun slaagde in 1925 te Jogja voor het onderwijzers examen (3 uit 9 candidaten). (Krantenbericht Locomotief 16 mei 1925.)
  • Mevr. Bruin geboren Braun slaagde in 1932 ook als modiste aan de Bataviasche Modevakschool. (Krantenbericht Nieuws van de Dag 21 jan 1932.)
  • Mijn respect voor mevr. Bruin geboren Braun. Op 26-jarige leeftijd al hoofdonderwijzeres. !!!! Klasse. !!!!

 

Bron: Studkaart openarch.nl: Zij trad uit dienst in de maand juli 1933 in haar laatste functie als hoofdonderwijzeres Hollands Chinese LS en later als hoofdonderwijzeres Openbare Europese LS en hoogstwaarschijnlijk wegens het a.s. geplande huwelijk in september 1933. Er was ook een groot verlof gepland naar Europa en ook dat ging niet door. Haar standplaatsen waren onder andere Pamekasan, Bandoeng en Bandjermasin in chronologische volgorde…. Het huwelijk vond plaats te Soerabaja en ik heb ook niet kunnen ontdekken waarom en of er familie in Soerabaja woonachtig was of dat zij zelf er woonde. Er waren woonachtig te Soerabaja het echtpaar Lutter-Braun.… en ook woonachtig weduwe D.A. Braun geboren Davies die in 1937 uit Soerabaja vertrok….Familie??

 

De heer Nico Johan Bruin was in 1950 (konform studkaart) nog in dienst als BB-ambtenaar https://www.openarch.nl/ghn:494d366b-3307-43a8-8f0e-346d213cc8ae

Ik heb niet kunnen ontdekken of de heer Bruin geinterneerd werd. (Hoogstwaarschijnljk wel).

Hij overleed te 15 okt 1963 in de leeftijd van 60 jaar in het ziekenhuis te Leiden maar het echtpaar woonde te Oegstgeest. Het echtpaar was 30 jaar gehuwd geweest. Mij is onbekend wanneer mevr. Ciciel Eleonore Bruin geboren Braun het aardse verliet. Op de akte hieronder staat het adres Grunerielaan 45 genoteerd waar het gezin woonde maar ik kan de datum 29-3-03 niet thuisbrengen…..of zou er gestaan hebben 29-3-63 ???? En dat de “6” een ietwat is weggeveegd?

 

De overlijdensadvertentie van de heer Bruin werd mede ondertekend met tekst: vader, behuwd- en grootvader. Hetgeen impliceert dat het echtpaar Bruin-Braun tenminste een kind gehad moet hebben.

 

Moge zij allen in vrede rusten.

Terug naar boven