Ody Koopman, Toto’s broer.

Henri Lodewijk George Koopman,

de broeder van Catharina Jacoba Maria Koopman, ook bekend als Toto Koopman. (Let wel: de aangifte van geboorte in de RA geeft aan: Catharina Jacoba Anna Koopman)

 

Bronnen: Familie archief HAAS uit de Archieven van gemeente Amsterdam, Delpher, Register almanakken.

Henri, ook al zo’n Indische jongen, waar huidig Nederland zijn bestaan allang vergeten is.

Henri Lodewijk George Koopman, roepnaam ODY, was de oudere broer van Toto Koopman, Vogue’s topmodel destijds in de jaren ’30 van de vorige eeuw.

Henri werd geboren op 19 juli 1902 te Salatiga uit de ouders:

Jan George Koopman en Catharina Johanna Westrik. Pa Jan George was toen nog in actieve KNIL dienst als officier cavalarie en ma Catharina zat waarschijnlijk ’s morgens een lekker bakkie leut te veroberen op het terras met de baby Henri in de kinderwagen in het zonnetje. (Of niet, kan ook.)… In de jaren ’30 van de vorige eeuw woonde het gezin in Bandoeng, vlakbij het gezin van een oude hartsvriendin. (Zie hiervoor de pagina TOTO KOOPMAN als men belang stelt wie de hartsvriendin/pleegzuster was van Catharina Johanna Westrik.)

Hieronder Catharina Johanna Westrik, de moeder van Ody en Toto Koopman.

 

Henri was minder beroemd dan zijn “grote” zusje Toto (geboren 1908), maar haalde toch ook veelvuldig de nieuwsberichten.

Eerst hiernavolgend een stukje genealogie wat betreft Henri’s prive leven. (Bronnen openarchieven.nl en Delpher.)

 

Het eerste huwelijk:

Hij (oud 22 jaar) huwde op 6 jan 1925 te Amsterdam met ANNA LOUISE ENTHOVEN. (oud 28 jaar). Roepnaam Zus. Hij was toen nog kantoorbediende.

Anna Louise werd geboren 1896 en overleed 1988. Het huwelijk werd ontbonden op 5 dec 1928. Zij hertrouwde 15 febr 1950 met Camille Espir.

 

Het tweede huwelijk:

Hij (oud 27 jaar) huwde op 28 jan 1930 te Amsterdam met ELISABETH WILHELMINA HAAS (roepnaam BEP en oud 23 jaar.) Zij was de dochter van Jacob Hermanus Haas en Fenna Wieringa (Gehuwd Arnhem 11 febr 1902). Fenna overleed te Frankrijk op 18 juli 1955. Jacob Hermanus was woonachtig te Medan, ook tijdens de geboorte van zijn dochter te Arnhem op 13 maart 1905. Mevr. Fenna Haas-Wieringa verbleef toen op het adres Eusebiusbuitensingel 16 te Arnhem. (De straat is lang geleden gerenoveerd en de oude panden zijn er niet meer.)..

Henri en Bep leerden elkaar op de tennisbaan kennen, reeds ten tijde toen hij nog gehuwd was met zijn eerste echtgenote.

Ody’s schoonvader Jacob was Direkteur Handelmij Deli-Atjeh, geboren 5 aug 1863 Wageningen en overleden te A’dam 29 dec 1931 in de leeftijd van 68 jaar en woonde Emmalaan 17 Amsterdam. De Handelmij Deli-Atjeh werd op 2 jan 1905 opgericht en was een voortzetting van de firma Nolte & Haas te Medan. (Direktie: H.J. Nolte en J.H. Haas). De maatschappij hield zich bezig met alle takken van Handel, Scheepvaart en Bedrijf in de ruimste zin van het woord. Filialen Medan, Belawan, Rotterdam en hoofdkantoor Amsterdam met gestort aandelen kapitaal 400.000 guldens. De procuratie houder was de heer Gerard Di Gazar. Het geliquideerde bedrijf Nolte & Haas hield zich te Medan bezig met venduties. De familie Di Gazar was oorspronkelijk ARMEENS en afkomstig uit Amsterdam ( circa 1750). In 2006 wordt de procuratie van de heer Gerard di Gazar ingetrokken aangezien het gezin terugkeert naar Nederland. Aldaar treedt de heer Gerard di Gazar in dienst bij het Heineken concern(onderafdeling) en blijft hij daar werkzaam tot zijn pensioen.

 

Getuigen onder andere op het huwelijk waren:

  1. JAN GERRIT KAM (ir) *26-8-1894 Helmond + 28-7-1983 Bussum, gehuwd 8 juni 1922 Amsterdam met een halfzuster van Bep geheten HENRIETTA JACOBA HAAS (7-11-1888 BatangKoeis Deli  + 12-10-1953 Helmond), dochter van Jacob Hermanus Haas uit een relatie met een lokale dame ROEKIMA.(Roepnaam Emma)…. Er overvallen mij gruwelijke gedachtes geassocieerd met de huwelijkse toestanden van vader Jacob en moeder Roekima – zomaar ineens opkomend. Ik heb nergens kunnen ontdekken of de moeder van Henrietta vroeg gestorven was. ….  Het is in elk geval zo, dat in 1894 de kleine Henriette mee gaat naar Nederland en in 1901 vader Jacob een broeder van mevr. Gerdina Johanna di Gazar geboren ZIJP, zijnde de heer Jan Anthony van Zijp (naamsverandering in Jan Anthony van der Voort van Zijp), aanstelt als VOOGD over Henriette Jacoba Haas. In het archief van Amsterdam is hierover iets te lezen, mits men het digitaal aanvraagt. ( https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/1152.nl.html) . Hetgeen dus hierbij ten dele wordt verklaard waarom de heer Gerard Di Gazar procuratiehouder werd bij Handelmij Deli-Atjeh…. In het gemeente archief van Amsterdam is eveneeens een hele bups te vinden over ir Jan Gerrit Kam, prive brieven en foto’s en meer (Gelezen in archief Helmond). In sept 1900 houdt te Medan (Sungei Mentjirim) de heer J.A. van Zijp vendu om terug te keren naar Nederland. In 1901 wordt te Amsterdam opgericht de firma Tabaksonder.Sungai Padjangkar met als eerste directeur de heer J.A. van Zijp, die zelf woonachtig was te Arnhem en in Arnhem huwde 1902 Jacob Hermanus Haas met Fenna Wieringa.
  2. JOHANNES APPOLLONIUS ABBING (mr), gehuwd met een volle zuster van Bep, geheten FENNA JACQUELINE HENDRIKA HAAS (*1905), dochter van Jacob Hermanus Haas en Fenna Wieringa.

Niet als getuigen aanwezig maar hieronder de andere kinderen uit het huwelijk Haas-Wieringa:

3. Jacqueline Hermance (*1908) gehuwd met M.J. Dresden en naar de USA gegaan.

4. en 5. Tweeling: Evelien en Gewin Wilhelm (24-3-1911). Gewin Wilhelm wordt al vroeg aangetast aan zijn ogen en wordt in de familiestukken aangeduid als oom Pim. Hij legde ook de basis voor het familie archief Kam en Haas.

Hieronder een scan van een aantekening uit het familie archief van de familie Haas.

 

Terugkomend op de naam Jan Anthony van Zijp/van der Voort van Zijp: behalve dat deze persoon aangesteld werd als voogd over Henriette Jacob Haas, was hij ook getuige bij het huwelijk van Jacob Hermanus Haas (vader van Henriette) met Fenna Wieringa. Zie scan onder afkomstig uit het familie archief HAAS.

 

Uit het huwelijk van Henri en Bep kwamen later 2 kinderen: Mans en Lieneke Haas, zoals in een overlijdens advertentie werd geschreven. (Zie de scan onder van de tafel schikking bij de trouwerij.) Mans zal wel vernoemd zijn naar hun tante Jacqueline Hermance, die volgens de familie archieven van de familie Haas als roepnaam had Mans.

Dankzegging bij overlijden van Jacob Hermanus Haas – zie onderaan de familie Ody, echtgenote en kinderen Mans en Lieneke genoemd. Jacob overleed 29 dec 1931.

 

 

De volgende scans heb ik uit het archief Familie Haas (samengesteld door de heer Kam):

 

(De heer mr Abbing en mej. F.J.H. Haas)

 

De tafelzitting tijdens het huwelijk van bovengenoemd echtpaar:

Ody en echtgenote Bep op de kopse kant. Kinderen van Ody die ik gevonden had in het speurwerk worden genoemd op de kaart. Wie de anderen zijn weet ik (voorlopig) nog niet. Misschien dat ik t.z.t. erin duik.

 

Hieronder een tweetal foto’s  van Henri Lodewijk George Koopman en Bep Haas. Zij waren beiden al bekend als een dubbelspel stel op de tennis court. Ody was in de jaren ’30 zelfs de beste dubbelspel speler en kwam uit voor het Davis Cup team van Nederland. In de Delpher zijn genoeg berichten hierover te vinden.

De foto hieronder is afkomstig van de Nationale Bibliotheek Frankrijk en de huwelijksfoto is uit Delpher.

 

 

 

Onderstaand een foto van Elisabeth Wilhelmina (Bep) Haas, afkomstig uit Redeenportret.nl/collectie Merkelbach.

Kleine notitie terzijde: Merkelbach gebruikte voor de dames bij de portret-opnames dezelfde attributen: Het halssnoer en de vossebont halsdinges. (Niet geloven? Kijk dan zelf maar op de collectie.)

 

 

Na zijn actieve loopbaan als tennisser, dook Ody de ralley autosport in en reed eerst voor het merk FIAT en stapte later over naar BMW. (Ralley van Monte Carlo). Ook hierover is veel te vinden in Delpher’s krantenberichten.

Ody Koopman overleed in 1949, volgens diverse internet bronnen. Vreemd, men noemt nergens een exacte datum.(geen dag of maand, enkel het jaar.)

Via Delpher een advertentie gevonden: De begrafenis vond heden 23 mei 1949 plaats. Ik neem aan dat Ody dan circa 3 á 4 dagen eerder was overleden te Amsterdam. Volgens Jean Noell Liaut overleed hij aan een hartaanval.

 

Moge hij en de zijnen die niet meer op dees’aard vertoeven in vrede rusten.

Terug naar boven