Ph.G. Carli. Ned.Ind.filmmaker.

Iets over Philip Gerard Carli, de Ned.Indische filmmaker (ook nog voetballer geweest) en zijn films en filmsterren die meespeelden.

 

Bronnen: Moesson Online, Register almanakken en diverse genealogische websites over de familie Carli en ook nog wat advertenties in Delpher.nl

Zomaar iets over het Indisch filmgebeuren en de wereld rondom hen.

Rondneuzend in de Moesson Online kwam ik artikelen tegen over dit Indisch filmgebeuren en met name over de heer Philip Gerard Carli en zijn films en filmsterren.

 

 

In zijn jeugdjaren voetballer bij de Haarlemse voetbalvereniging HBS en ook nog in het nationaal elftal opgesteld. Er onder een uitvergroting.

Philip Gerard Carli werd geboren op 8 april 1879 te Batavia uit ouders Petrus Carli en Anna Carolina Schmidhamer. Een zuster van hem was Anna Adriana Carli die gehuwd was met Johan Jacob Lans en Anna ligt te rusten op Nieuw Eijkenduin te Den Haag.

11-3-2021: Zie de Weduwe van Indië over Anna Adriana Carli ook op het I4E: https://indisch4ever.nu/2021/03/10/weduwe-van-indie-lans_carli/

 

 

Zijn grootvader was (Bron Ind.Nav. 1991INN4 Christiaans) Jean/Johan/Giovanni/Gamari(??) Carli, later brigadier lijfwacht Sultan Jogja en oma was Justina Kladonitz. (Dochter van Johannes Kladonitz en een lokale Indonesische dame.)

Opa en oma kregen 11 kinderen waaronder de 6-jaar oudere broer van Petrus, geheten Frederik Carli die huwde met Carolina Frederica Lammers en uit dit huwelijk ook kinderen en kleinkinderen.

Één der kleinkinderen was Eugenie Helena Carli 1887-1937 (dochter van  echtpaar Jan Romerie Carli /van Hoogerlinden) en zij huwde Philip Gerard Carli op 1 nov 1902. Zij was 15 jaar oud. (Bron website Stamboom Kuurstra Gordijn Genealogie online.)

Uit het huwelijk van Philip Gerard met Eugenie Helena werden geboren de kinderen Jan Piet Carli (1908-1944) en Louis Frederik Carli (1909-1954). Jan Piet Carli overleed 22-2-1944 in het kamp Kachanaburi Thailand. Meerdere leden van de familie Carli werden oorlogsslachtoffer.

 

Ik heb het verder niet uitgeplozen wanneer Philip Gerard Carli weer naar Ned.Indië terugkeert, maar ineens had Ned.Indie een filmmaker en waar lovend over werd gesproken en geschreven. In den beginne waren het documentaires e.d. waar hij zich mee bezig hield en eind jaren 1920/begin jaren 1930 maakte hij een paar hele goede romantische films die uitstekende kritiek kregen. Met (hoofd)rollen weggelegd in de film Stem des Bloeds voor onder andere Sylvain Boekebinder, Annie Krohn, Vally Lank en Jan Kluyt. – Sylvain Boekebinder was de destijds bekende Psychometrist – wat dat dan ook moge inhouden.)

 

In de film Sarinah trad Annie Krohn ook weer op naast Henri Burger, Maarten van Mens, A.R. Fransz en anderen.

Het is niet mijn bedoeling om ook nog wat uit te zoeken wie die andere filmsterren waren. Dat gaat me te ver, maar wel nog:

iets extra’s over Annie Krohn. (Leuke knappe dame trouwens is mijn persoonlijke visie).

Tja,  Annie Krohn. Wie was zij? In de moesson online kan men haar levensloop lezen. Moesson 1-12-2006 pagina pagina 44/56. Wat was zij? Kort en bondig: Mooi.

Ook in de Moesson 30-11-1966 pagina 7/20 verhaalt Annie zelve over haar leven. (Er was ook nog een derde film waar ze in speelde: Karina’s Zelfopoffering) Na deze film ging het doek neer voor de Ned.Indische filmindustrie, want het tijdperk van de films met geluid brak aan en daar was geen budget voor. Een geluidsinstallatie voor de film kostte in die bewuste dagen 50.000 guldens. De film industrie in Indie werd daarna door de Chinezen overgenomen die wel de guldens er voor hadden.

Geboren 3-8-1911 en overleden 20-4-1988 te Kuala Lumpur Malaysia, uit een tot Nederlander genaturaliseerde Duitser en een lokale Indonesische vrouw en Annie had Lily, Jan en Ben als broers en zusters. Ze was 18 (in 1929) toen zij debuteerde in de Stem des Bloeds.

Daarna kwam de film “Sarinah, een meisje van Java’s Zuiderzeestrand.

In de Moesson 15-6-1988 pagina 25/36 schreef Moesson een necrologie over haar ter harer ere en respect.

In 1954 kreeg zij van de Indonesische regering erkenning voor haar verdiensten op het gebied van filmkunst.

Na de dood  van haar man Guus S. na 1988, werd hun huis te Kuala Lumpur met inboedel en al verkocht, waaronder de foto’s e.d. en andere privé stukken. De nieuwe eigenaren weigerden deze af te staan aan nabestaanden.

Ik wou dat ik in 1988 geweten had wie zij was en wat zij deed/had gedaan voor de Indische filmwereld samen met Philip Gerard Carli, want ik werkte in Kuala Lumpur in die jaren.

Een Indische Filmdiva ging heen op haar eeuwige reis maar vergeten werd zij niet, al was het enkel en alleen vanwege het feit, dat ik haar hier op mijn website memoreer en mijn respect betoon. Zij werd niet voor niets de Pola Negri van Java genoemd in de tijden van “stomme films”.

Moge zij allen in vrede rusten

Terug naar boven