Solo Boers deel 1

Het kerkhof te Solo (Surakarta) Pasar Kliwon, dat allang niet meer bestaat. (Op dit kerkhof zouden destijds 172 graven liggen. Maar de lijst volgens GH1G graf vermeldt niet zijn naam. Zou hij dan op het terrein van Ketitang begraven zijn? Zijn weduwe mevr. Deelken wordt ook niet op de lijst vermeld. Zou zij later bij haar echtgenoot bijgelegd zijn, ondanks dat het niet meer de grond van de fam. Boers was?)

Ik verzoek de lezer dringend om OOK de website pagina’s “Red een portret” hierbij te betrekken. Op die pagina staan meer details en foto’s over deze familie Boers.

Met de nadruk op de heer ANTONIE JACOBUS BOERS (Jr). (In de omgang genoemd Toon).

Antonie Jacobus Boers was een zoon van Antonie Jacobus Boers en Christina Fredrica Marcks; geboren 14 okt 1835 en overleden 4 juli 1910 te Solo.

Hij studeerde voor officier gezondheid maar nam al snel ontslag uit de dienst na studie en werd landeigenaar van de SF Ketitang (Bendo) nabij de stad Solo.

Antonie Jacobus Boers jr huwde met Helena Geertruida Henriette Deelken te Semarang op 2 maart 1864. Zij hadden geen kinderen. (Zie overl.advertentie hieronder waar geen kinderen worden genoemd. Slechts “echtgenoot en oom”, getekend door de weduwe Deelken en nicht C.F. Smits. (Christina Frederika)

Haar ouders waren Hendrik Deelken en Josephine Dorothea Manuel. Uit dit huwelijk Deelken Manuel meerdere kinderen. Via de familie Manuel naar de familie Johannes (mijn over over opa Joseph’s zoon Frederik Daniel die met Catharina Elisabeth Manuel huwde te Semarang) en zo is het kringetje weer rond. Voor verdere gegevens over het geslacht Manuel  zie INN1940 oud-6.

Na de dood van Antonie Jacobus Boers jr in 1910 werd de suiker plantage nog voortgezet door de Erven Boers tot/met maart 1922, De fabriek werd toen overgenomen door de cultuurmij Kartasoera (van de kraton Solo) en de Erven Boers werden beloond met een bedrag van 180.000 guldens. Helena Geertruida Henriette Boers-Deelken heeft nog tot 10 maart 1926 kunnen genieten van haar pensioen van 180.000 guldens aleer zij overleed. Zij werd 80 jaar oud en werd ook te Solo begraven, maar waar??

Broers van Antonie Jacobus Boers jr waren:

  1. Leonardus Christiaan Robert Boers, geboren 13 maart 1839, overleden Magelang 8 aug 1918, gehuwd met Emma Wilhelmina Theresia Linden in 1862, in 1867 woonachtig te Padang, administrateur van onderneming Repaking nabij Solo sinds ??, vader van a) Robert Julius Boers (Hoofd ingenieur Bangka Tinmijn winning en opgedragen Resident Bangka), gehuwd met Emelie Dücker en b) Wilhelm Julius Boers (bankdirecteur Solo) en gehuwd met Jeanette Camphuis en c) dochter Christina Frederika Boers gehuwd met Hendrik Willink Ketjen(+1898). Wilhelm had een zoon die ook Leonardus Christiaan Robert Boers heette, dus niet te verwarren met zijn oom en naamgenoot.
  2. Alexander Boers. (zie overl. adv. onder)

 

 

 

Dan tot slot nog iets wat een journalist destijds schreef anno april 1937 in het Bataviaasch Nieuwsblad. Er zitten een paar foutjes/drukfoutjes en onvolkomenheden/onwaarheden in, maar ook wel interessante info en daarom plaats ik het stukje hier. Ik heb summier mijn aanvullende opmerkingen genoteerd op de scans.

 

 

 

Nog iets: In het stukje hierboven (2de scan) schrijft de journalist dat er op het kerkhof bekende persoonlijkheden liggen en dan noemt ie o.a. de volgende personen op:

Victor Antoine Boers – was een kind. (Geboren Solo 12 okt 1867). Geen ouders kunnen traceren. Zoontje van hieronder genoemde Johan Adriaan misschien? Pa opverleden voordat kind geboren werd? Is mogelijk maar slechts een veronderstelling van me. Bekend waarvan?

Johan Adriaan Boers: Zijn graftekst luidde HIER RUST JOHAN ADRIAAN BOERS GEBOREN DEN 8 MAART 18… OVERLEDEN TE SOERACARTA DEN ….. (Volgens stukje hierboven overleden 1867). Verder niets kunnen traceren.Bekend waarvan?

Moge zij in allen vrede rusten.

Terug naar boven