DORNIER 24K X-1 +3 maart 1942 Broome Australie. (van Persie en Piers)

In de nacht van 27 op 28 febr 1942 vond in de Javazee een treffen plaats tussen Jappo’s en de Geallieerden waarbij onder andere de lichte kruiser DE RUYTER verloren raakte. Mijn broer COR was werkzaam – als Stoker Olieman I – a/b van deze kruiser en verloor op 23-jarige leeftijd het leven. Ik heb te zijner ere diverse pagina’s geschreven op deze site inzake dit gebeuren.

Ik heb mijn broer Cor nooit gekend omdat hij overleed voordat ik geboren werd en ben daarom constant op zoek naar meer gegevens over hem of betrekking hebbend op hem.

Al struinend op h et net kwam ik toevallig de naam tegen van COR PIERS, een jongen die samen met zijn familie naar Australie vluchtte vanuit Soerabaja in de DORNIER 24K X-1 en op 3 maart 1943 (enkele dagen na het sneuvelen van mijn broer COR) samen met zijn moeder CORNELIA PIERS en zijn broertje FRANS het leven liet, omdat de DORNIER door de Jappo’s neergehaald werd vlak voor de kust van Australie.

Ik werd nieuwsgierig omdat de omgekomen jongen eveneens COR heette en eveneens slachtoffer werd ( net als zijn moeder en broertje Frans) van die Jappo klote oorlog en dook verder in dit tragisch gebeuren.

Hieronder de bemannings- en passagierslijst en tijdens het bestuderen ervan viel me wat op.

De de piloot was Serg.Vlieger JAN VAN PERSIE als passagiers werden onder andere genoteerd Mevr. Johanna A. van Persie, mevr van de Zande en Jack van de Zande.

Nog meer nieuwsgierig geworden onderzocht ik de personen met de familie naam van PERSIE en VAN DE ZANDE en kwam tot het volgende.

JAN VAN PERSIE  huwde met JOHANNA ADRIANA VAN DE ZANDE en kregen kinderen, waaronder officieel genoteerd (archief Amsterdam) zoon BOB VICTOR en volgens een interview met Bob moet er ook nog een zoon RUUD geboren zijn. Ik heb helaas over RUUD niets kunnen vinden.

Volgens de beschikbare stukken vermoed ik dat mevr. van Persie-v.d. Zande de oorlogsjaren in Australie doorgebracht heeft (en wellicht haar echtgenoot Jan ook?? Zo hij tenminste niet op oorlogsmissie werd gestuurd.)

Hrt was in elk geval zo, dat Jan van Persie en echtgenote met de SIBAJAK reis no. 3 naar Nederland vertrok, aldaar aankwamen en op diverse adressen werden ondergebracht. Mij rest de vraag: De Sibajak arriveerde febr 1947 te Rotterdam en het echtpaar wordt circa eind maart pas in Dordrecht ingschreven en is in een tijdsbestek van 2 jaren op 5 verschillnde adressen woonachtig. Waar verbleef het echtpaar dan vanaf aankomst febr tot einde maart 1947???

Na Bergen op Zoom moet het echtpaar verhuisd zijn naar Den Haag of Voorburg ?? Tenminste gelet op het interview dat zoon BOB VICTOR gaf en waarin hij tevens verklaarde dat hij ook nog een broer Ruud had (waar ik niets over heb kunnen vinden.)

 

Jan van Persie werd later Chef Instructeur van de Nationale Luchtvaartschool te Rotterdam en was gezagvoerder van een Tiger Moth. De mede passagier was de heer Henk de Rooy die een parchute sprong maakte vanuit dit vleigtuig. Helaas maakte de heer Henk de Rooy een miscalculatie waqardoro hij te laat zijn parachutes opentrok en daardoor het leven liet op 39-jarige leeftijd.

Ik deel hier verder geen nadere details mee omtrent de familie van Persie-v.d. Zande, als enkel het volgende.

Jan van Persie en Johanna Adriana van de Zande waren de grootouders van vaders kant (Bob Victor) van ROBIN VAN PERSIE, de voetballer.

Van moeders kant van Robin, was zijn grootvader WIM RAS, destijds ook een voetballer van Overmaas Rotterdam Zuid.

 

Moge zij allen in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven