David Lodewijk Simons en echtgenote Davida Simons-Posthumus

Ter ere en respect voor de civiel bestuurder (Controleur/ass.resident) DAVID LODEWJK SIMONS en zijn echtgenote DAVIDA POSTHUMUS. (Oom en tante van E. de Perron via diens echtgenote Elisabeth (Bep) de Roos, kind van Helena Posthumus – zuster van Davida).

  • David werd geboren te Den Haag op 9 okt 1877 uit ouders Abraham Simons en Mathilde Fortuin.
  • Davida werd geboren te Goes op 20 maart 1875 uit ouders Levie Posthumus en Isabella van Embden.

David en Davida huwden bij volmacht te Den Haag op 25 sept 1908 en hadden zich verloofd op 18 april 1908. Wanneer precies Davida naar Indië vertrok heb ik niet kunnen achterhalen, maar het moet in elk geval geweest zijn direct na hun huwelijk. David was gezeteld en werkzaam te Gorontalo Celebes.

 

Hieronder een foto van het echtpaar op de veranda van hun huis te Gorontalo. Volgens KITLV is de foto gedateerd 1909 en ik vermoed dat Davida net gearriveerd was. (De foto is ingekleurd en heb ik ook aangemerkt op de foto.)

Wat me opvalt aan de stoelen op de foto: David neemt genoegen met een smalle stoel terwijl Davida lekker van de breeduit gezeteld is. En zo hoort het ook toch 🙂

Het echtpaar kreeg 2 kinderen, te weten: (Bron: The Levie Kanes Family Tree Collection.)

  1. Adolf Leo Simons, geboren Gorontalo op 12 okt 1909 en overleden Purmerend op 27 april 1994
  2. Frans Simons, geboren 8 dec 1912 te Palembang en overleden Voorburg 19 juni 1996.

 

David en Davida en de kinderen keerden in 1928 terug naar Nederland alwaar David een burger functie te Amsterdam aanvaardde, totdat het noodlot toesloeg en het nazi regime huis hield in de door hen bezette gebieden.

David en Davida werden naar Auschwitz gedeporteerd alwaar beiden begin september 1943 door de nazi’s werden vermoord. Met hen stierven circa 1,1 miljoen andere gevangenen in dit nazi-duivels kamp.

 

Zoon Adolf ging in 1939 als geoloog naar Indië en werd geinterneerd. (Zie zijn kaart hieronder).

Wat er met zoon Frans gebeurde in de oorlogsjaren heb ik niet kunnen vinden. Hij huwde wel in 1945 in Australia. Zou hij in de oorlog ook aldaar gewoond hebben?

(Let wel: Er is wel een interneringskaart van Frans Simons, maar daar wordt een ander persoon mee bedoeld.) De hier bedoelde zoon Frans droeg later de titel van Mr. maar wordt door het Biografisch portaal  alsmede RKD ook geclassificeerd onder de rubriek schilder/etser.

 

Davida Simons – Posthumus had o.m. een zuster geheten Helena Betsy Posthumus en deze laatste was de moeder van Elisabeth Geertruida De Roos en zij  (roepnaam Bep) was de tweede echtgenote van Eduard du Perron. https://www.dutchjewry.org/genealogy/duparc/1602.shtml

Eduard en zijn tante Davida onderhielden een briefwisseling:

 

Ter verduidelijking wat betreft de twee brieffragmenten hierboven: Met ALIJNTJE wordt bedoeld Alain, de zoon van Eduard en Bep.

 

Eduard zelve overleed aan een hart infarct 17 mei 1940. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_de_Roos  voor meer details.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven