Fam. Basil Johannes

De families JOHANNES(S) en JOHN te Bandung en Surabaya in tijdens de eeuwwisseling 1800/1900 en verder.

Men gelieve de pagina’s “Oma Minas”en “Oma Minas Kinderen”te betrekken, omdat zij familie waren. (Oma Minas schoonzuster was Khachkatoon Michael gehuwd met Basil Johannes).

Voor 99% zeker via Calcutta naar Singapore en daarna door naar Indië gegaan en vertrokken van geboortestad Nieuw Julfa omdat de geboorte aktes dat vermelden.

Familie van me? Dunno. Kan zijn, maar ik denk het niet…alhoewel: ik heb geen toegang tot de archieven van New Julfa…..wie weet.

Het is het verhaal van diaspora en faillisementen en fraude, geboren worden in een land Perzie, via India en Singapore naar Indonesia en aldaar te sterven in een oorlogskamp… allen op zoek naar wat geluk en vrede in het leven en zij vonden het slechts ten dele.

Laat ik nog het volgende vermelden. In de almanakken wordt gespeld: JOHANNESS of JOHANNES (terwijl het verschillende familienamen zijn maar wel dezelfde persoon bedoeld wordt) en JOHN wordt ook gespeld als JOHANNES (ook dezelfde persoon(… Lekker toch om het moeilijk te maken als het makkelijk kan of hoe zat het nu ook al weer. Ook zo’n leuke: Mariam wordt gewoon genoteerd als Marie. Scheelt een letter minder, de inkt was op en als je het niet weet zoek je je het schampes.

In elk geval:

Er was een meneer MARTHERUS BASIL JOHANNESS. (Basil = Barsegh/Barsekh).  Hij werd geboren op 2 nov 1874 te Nieuw Julfa Isfahan Perzië en overleed 6 mei 1944 in het gevangenkamp Tjimahi (daadwerkelijk gestorven in het militair ziekenhuis Tjimahi en was dus ernstig ziek in gevangenkamp.)

En deze meneer had sedert 1887 een slachterij in de Preanger en Tjibodas. Maar de meneer was zeer ruimdenkend op het gebied van geld verdienen en had daarbij tevens de volgende diensten in zijn aanbieding:

Autoverhuur, gerobak verhuur, verhuizingen, verkoop van jagoeng, stalmest, rijst en ik ben zelfs een advertentie tegengekomen dat hij niet schroomde om kajoepoetih olie te verkopen.

Gelet op het feit, dat hij in 1874 geboren werd en de slachterij in 1887 opgericht werd (hij was dan pas 13 jaar oud), mag ik aannemen, dat de slachterij in eerste instantie al opgezet werd door…?? Zijn vader? Een ander familielid??? Een bekende??? Op een later tijdstip overgenomen ban derden en op het embleem zijn naam gezet?

Preanger Bode 12 maart 1919: Gehuwd te Bandung op 6 maart 1919 de Chinese vrouw OEIJ GIOK NIO en MARTHERUS BASIL JOHANNES.(Martherus was dan oud circa 45 jaar).

Preanger Bode 17 april 1921: Overleden te Bandung op 10 april 1921 OEIJ GIOK NIO oud 28 jaar, de echtgenote van Martherus Basil Johannes. Zij werd dus geboren circa 1893.

Zij kan zijn tweede vrouw geweest zijn, gelet op het feit, dat Arah Martherus Johannness in 1909 geboren werd te Bandoeng.(Zie onder deze details van Martherus Basil). In het doopregister staat echter, dat de moeder van Arah een Chinese vrouw was. (Geen naam genoemd)

In 1922 verloofden Martherus Basil Johanness en Mariam Abraham John (zijn tweede of wellicht derde vrouw) zich en in het zelfde jaar nog gehuwd op 25 maart. In elk geval: Martherus was dan al 48 jaar oud en Mariam was toen een jaar of 30 oud.(of 26 omdat twee verschillende bronnen verschillende leeftijden vermelden.) In de almanak wordt zij genoemd als: MARIE ABRAHAM JOHANNES. Vreselijk dom gedoe van de ambtenaren destijds.

 

 

Mevr. Johanness-John stond ook niet heel de dag stil met haar handjes in de zij en dreef een pension genaamd Pension Metropole en dat bracht ook goed geld in het Johanness laatje waar de kas in bewaard werd.

Echter, het financiele noodlot trof ook Martherus, want uit een justitieel onderzoek (delpher.nl) bleek dat er in de boeken van de boekhouding van Martherus gefraudeerd werd door derden en een totaal verlies post van circa 14.000 guldens opbracht ten nadele van Martherus en gezin.

Zowel Martherus als zijn echtgenote Mariam John overleefden de oorlog niet en zij lieten het leven in de kampen, respectievelijk Tjimahi milit.hospitaal en Weltevreden Sint Vincentius kamp. Op Pandu Bandung zijn hun erekruizen te zien. Zie onder.(OGS foto’s)

 

Wat betreft de leeftijd van Mariam Abraham John. Filmnummer 1603554 Akte 5541(Roosjeroos.nl) zegt dat zij op 16 april 1945 overleden was in de leeftijd van 49 jaar, hetgene impliceert dat zij dan ca 1896 geboren moest zijn. De OGS echter zegt, dat zij geboren was in 1892 en de leeftijd had van circa 53 jaar. Tja, wie heeft er gelijk???

Eric Neyndorff was op 10 nov 2017 op het ereveld Pandu en legde een bloemetje neer bij de kruizen van Martherus Basil Johanness en zijn echtgenote Mariam Abraham John, waarvoor mijn grote dank. !!!!

 

Op 26 febr 1909 werd te Bandoeng geboren ARAH MARTHERUS JOHANNESS. (Zoon van Martherus Basil Johannes)…Arah verkaste later naar Nederland (1950)  en huwde HELENA JACOBA HERMINA VOGELSANG in 1931 te Bandoeng. Arah stierf in 1987 te Deventer en Helena stierf een paar jaren later in 2003 te Deventer. Zij liggen beiden bij elkaar en het vreemde is dat hij dan te boek staat als Johannes met één “s”. Helena werd geboren te Weltevreden op 17 okt 1909 uit ouders: George Henri Julius Vogelsang en Adeleida Wilhelmina Zeemeijer. (Vader George was commies 1st kl bij het Hoofdbestuur der PTT Bandung).

Arah startte zijn carriere bij de Dienst van IJkwezen in vaste dienst als adjunct herijker in 1931 te Bandoeng. In 1934 wordt hij bevorderd tot herijker. (Foto onder: de regel met datum 13-6-1921 en vervolgend hoort niet bij Arah.) Als ik het gewoonterecht beschouw bij de Armeniers, dan zou ik zeggen, dat hij een zoon was van Martherus Basil Johanness uit een eerder huwelijk (het eerste van Martherus). Want Armeense kinderen kregen de voornaam van hun vader mee als tweede eigen voornaam. Maar ik kan geen bewijzen vinden.

De ambtenaren stamkaart van Arah hieronder:

Strikt volgens de regels van de ambtenarij, worden vragen met onvolledige details NIET in behandeling genomen. Jammer dan…..Wat een kleine moeite was het geweest voor meneer/mevrouw Ambtenaar om iets verder te kijken dan de neus lang is en men had de vraagsteller (= OGS) tevreden kunnen stellen. Je zou ’s moe kunnen worden toch.

Een halfzuster van Arah was ARSHALOEYS JOHANESS (Roepnaam LOES). Zij werd geboren te Bandung op 3 okt 1926 en overleed te Jakarta op 21 sept 2009. Zij huwde JOHNNY TER DAVID MARCAR te Batavia op 17 augustus 1950. (Toepasselijke datum: dit is de Nationale Onafhankelijksdag van Indonesia.) Zij werd geboren uit het huwelijk van Martherus Basil Johannes met Mariam Abraham John.

Uit dit huwelijk werd eveneens geboren: Astghik (Roepnaam Astrid) Johannes.

Hieronder het graf van Arah en echtgenote Helena

 

Dan was er het echtpaar ARSHAK BASIL JOHANNESS (geboren circa 1883 te Nieuw Julfa) (Broer van Martherus) gehuwd op 22-6-1915 Salatiga met GEERTRUDE (Gertrude) LAFONTAINE. In 1915 was Arshak chef rijtuigenverhuur Ketabang in Surabaya….Dit echtpaar dreef na 1918 eveneens een slachterij ( en allerhande zaken) maar dan te Weltevreden, maar woonden wel in Bandoeng. Het ging niet goed met hun zaken en zij geraakten uiteindelijk failliet in 1923. Wat ik heb kunnen vinden over Arshak zijn niet bepaald de leuke dingen.

Ik verwijs de lezers naar DE MOORDZAAK DARMA en ook hierbij was Arshak betrokken. (Zie Delpher voor uitgebreide berichtgevingen over deze moordzaak)

Mevr. Johanness-Lafontaine in 1931 trok in het huis Gang Kwini no.3 te Batavia. Het was een klein huisje en tegewoordig hebben de nieuwe eigenaren er een soort verdieping op gebouwd en ziet het er armoedig uit. Zie foto hieronder. Zouden zij gescheiden zijn?

Yo no se, maar in elk geval werkt Arschak te Semarang in de slachterij van de heer Paulus in 1941. (In de RA wordt zijn naam geschreven als JOHANNES en geen echtgenote vermeld.)

Soerabaijasch Handelsblad 3-10-1934: De Armeense fruitkoopman A.B. Johannes wordt van brandstichting verdacht en in hechtenis genomen. Zijn winkel heette “A Ma  Campagne” en hij kreeg 2 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. De brandstichting werd gepleegd met opzet om de verzekering op te lichten.

Bataviaasch Nieuwsblad 29-6-1934: De koopman A.B. Johannes Jr. (Let op toevoegsel Jr.) failliet verklaard, thans verblijvende in ’s lands gevangenis te Bandoeng.

Nieuws van de dag 28-7-1931: De koopman A.B. Johannes krijgt 3 maand voorwaardelijk. Hij raakte verwikkeld in fraude. De DENIS bank schijnt genoemd te zijn door hem, maar de DENIS had geen benoeiienis in deze.

Ik heb verder niet kunnen vinden wat er met Arschak gebeurd is.

Mevr. Johanness-Lafontaine was eerder gehuwd geweest op 18 sept 1912 met de 2de Lt KNIL Taco Vincent Agerbeek. Geboren 19-1-1896 en overleden 3-3-1914 (circa 1,5 jaar gehuwd geweest).

LET OP HET HIERBOVEN GENOEMDE ADRES GANG KWINI NO. 3 TE BATAVIA !!!! Zie verder onderaan deze pagina. !!!

 

Hieonder een foto van het huis nummer 3 Gang Kwini anno 2016 – Google view.

 

Hoe het precies zit met de familiebanden JOHANNESS onderling is mij nog niet duidelijk, maar er was ook nog een slachterij DE BONTE KOE met bedrijfsleider TARDAT BASIL JOHANNESS. (Broer van Martherus). Zie advertentie onder. Tardat was gehuwd met Sophie Peters te Surabaya 24-7-1920

 

Maar met Tardat Basil Johanness is het verhaal nog niet afgelopen, want Tardat was voorheen in 1920 ook al druk bezig om met van alles wat zijn portemonnaie gevuld te krijgen en begon aan een restaurant avontuur geheten het ELITA restaurant, op de aloon aloon van Bandung en in de nabijheid van de ELITA bioskoop. En dit restaurant had me toch een geschiedenis …… Het restaurant was voor 1920 in bezit van een Chinese heer, die het aan Tardat verkocht en de eerstgenoemde Chinese eigenaar begon op een andere lokatie in Bandung een nieuw restaurant.

Maar Tardat had er ook nog een autoverhuurbedrijf bij, zie onder.

Het waren slechte tijden, de recessie was alom in de wereld aan de gang en het kon niet uitblijven, dat vele zakenlieden het niet redden, zo ook Tardat.

In 1924 kreeg het restaurant ELITA een nieuwe eigenaar en dat was KIRAKUS ABRAHAM JOHN, jawel een broeder van Mariam Abraham John die gehuwd was met Martherus Basil Johanness (zie helemaal boven).

Kirakus Abraham John heeft het in elk geval ook niet gered met het restaurant, want hij wordt in 1926 failliet verklaard per 30-7-1926 – Besluit Raad van Justitie van 1-10-1926 en hij verdiende later zijn boterham door het vak uit te oefenen van snijveld employee op diverse suikerfabrieken. Bij mijn weten ongehuwd gebleven.

Kirakus Abraham John was geboren te New Julfa Isfahan Perzie op 8 jan 1889 en overleed direct na de beëindiging van de oorlog in een kamp op 23 aug 1945. Zijn kruis is te zien op het ereveld te Pandu. Zie foto OGS hieronder.

 

 

Eric Neyndorff was op 10 nov 2017 op het ereveld Pandu en legde een bloemetje neer bij het kruis van Kirakus Abraham John, waarvoor mijn grote dank. !!!!

Ik keer even terug naar TARDAT.

Tja, die kon OF héél goed met geld omgaan of helemaal niet. Ik weet niet wat ik er verder van moet denken. Als hij goed geld kon vasthouden, dan had hij potjes opgespaard en zich failliet laten verklaren. Als hij NIET goed met geld kon omgaan, dan stak hij zijn geld in diverse zaken als investeerder en ging failliet zonder wat over te houden achter de rug om van justitie en schuldeisers.

Hieronder een opsomming van nieuwe bedrijven en faillissementen waarbij TARDAT betrokken bij was EN Kirakus Abraham John.

Tardat begint een nieuwe kroeg – de Johannes Bar en lunchroom in 1924, omdat hij het Elita restaurant verkocht had aan familielid Kirakus Abraham John.

Tardat kreeg nog centjes van een leverancier, die er vandoor ging en dus kon Tardat fluiten naar zijn centen. Zie onder.

Tardat’s faillissement is opgeheven per 24 maart 1933 en kijk nou ‘s. Tardat woont op het adres Gang Kwini nummer 3. Wie woonde daar ook alweer? Zie bovenaan deze pagina.

En ook het faillissement van Kirakus Abraham John is opgeheven en na zijn avontuur met het Elita restaurant is hij een Distributiekantoor begonnen onder de naam “De Crisis”…. wat hij distribueerde? Yo no se. En ineens heet Kirakus nu voortaan Kiagoes.

Tardat kon het niet laten en was een nieuwe dancing (annex bar) begonnen geheten Casanova. En daar ging Tardat weer het faillissement in. Hij was inmiddels van de Gang Kwini vetrokken naar Batavia.

Ondanks alle faillissementen, ondanks alle pogingen tot oplichting: Zij maakten verkeerde keuzes, hadden de tijden niet mee wegens de wereldwijde recessie en zij werden het slachtoffer van hun keuzes en omstandigheden. Zij zochten oplossingen voor hun problemen en vonden die niet helemaal. We zijn en blijven mensen in goede en slechte tijden toch, met onze gebreken en goede dingen.

Hun echtgenotes werden mede slachtoffer en dat wisten zij ook niet, toen zij de keus maakten om te huwen, wat de toekomst hen brengen zou. Ook zij kozen en kozen naar later bleek, verkeerd.

Moge zij allen in vrede rusten en dat God hun genadig moge wezen.

Terug naar boven