Familie Boldy

en ode en respect aan enkele leden van de familiy BOLDY

En met ietwat meer aandacht voor EMANUEL JACOB BOLDY.

Bronnen: RA’s, Delpher.nl, Archieven.nl, Openarch.nl, Wiewaswie.nl, Moesson Online, Archief oom Armen Joseph en privé familie archief ondergetekende.

Circa 170 jaren geleden in 1850 werd te Nor Jugha (= Nieuw Julfa) te Isfahan Perzie geboren de heer MARCAR JACOB BOLDY. Net als vele andere Armeniers uit deze stad trok hij weg om zijn brood te verdienen, samen met zijn echtgenote MARIAMDJAN GALSTAUN en na vele omzwervingen kwam het echtpaar aan te Malang Oost Java om zich er definitief te vestigen. Marcar overleed te Ampenan Lombok op 17 mei 1900 (RA1901 Naamlijst). Mij is onbekend wanneer Mariamdjan overleed. Marcar handelde in paarden en had een verhuurbedrijf van spanningen. Toen zoon Arathoon volwassen werd, liet vader Marcar de paarden business over aan zijn zoon en deed zelf wat andere handelszaken. Zo was hij ook betrokken in de tapioca handel te Ngadiluweh Kediri welke weer gerund werd door de heer Golan Apcar.

Zoon Arathoon was ook eens procuratiehouder voor een broer van Golan Apcar, die een tegelfabriek had. Zie ook de pagina over de familie Marcar

Er sproten 2 zonen uit het huwelijk Marcar Jacob Boldy/Mariamdjan Galstaun voort en wel:

  1. ARATHOON MARCAR JACOB BOLDY (Geb. 1871 en overleden 11 okt 1949.)
  2. EMANUEL JACOB BOLDY (Geb. 25 juni 1887 en overleden 22 maart 1945)

Als men de Moesson Online opent en zoekt naar Vic Boldy, dan kan men veel van zijn verhalen vinden over Arathoon Marcar Jacob Boldy en zijn moeder Sirvard Soekias. Daarom ga ik het hier niet herhalen…internetvervuiling weet u wel? Alles dubbel op het net zetten is onnodig en met internetvervuiling ook nog milieu vervuiling of is dat de lezer niet bekend?

Hieronder een foto van Arathoon en zijn gezin:

Volgens de heer Oudkerk Pool , een schoonzoon van Emanuel Jacob Boldy en geuwd met dochter Julia, schenen er dus twee zonen geweest te zijn, maar daar zet ik (voorlopig) een vraagteken bij, want er zitten 16 jaren verschil tussen de twee genoemde zonen. Daar kom ik eventueel later wel weer op terug.

In elk geval: Arathoon was de oudste en die nam de zaken over van pa en Emanuel? Tja, de jongste, geen trek misschien om in de handel te duiken en werd ambtenaar bij de PTT.

Om één of andere reden liep de paardenhandel niet zo best meer en Arathoon door het hotelwezen in, maar jongere broer Emanuel vervolgde zijn carriere als ambtenaar, bleef een aantal jaren in Soerabaja en kwam ergens in de late jaren 1920 terecht in Palembang e.o. om aldaar als ambtenaar PTT te werken.

Hieronder één der hotels waar Arathoon het beheer over had.

En Emanuel? Hij ging gewoon zijn gang en deed zijn werk daar in Palembang e.o. en werd op een slecht dag aangereden door een automobilist en de kranten roken sensatie verhalen, want: Emanuel heette voluit EMANUEL JACOB BOLDY. Klaar punt uit. De heren sensatieschrijvers maakten er echter het volgende van: zie scan hieronder. Had natuurlijk wel van mij gemogen, mits de Heer Emanuel dan ook salaris voor 3 man had gekregen.

Goed, dat was dus op 7 maart 1927 dat het ongeluk gebeurde.

Toen kwam het volgende sensatie verhaal, want Emanuel haalde wederom de kranten en dat was oktober 1927. Volgens een krant scheen Emanuel een robbertje geknokt te hebben met een Klingalees. (De journalisten hadden weer die bekende klepel horen klingelen waarschijnlijk) en de kranten stonden bol van de lulkoek. Kortom, de wildste cowboy verhalen deden de ronde en allemaal LULKOEK. Emanuel had bij een huiszoeking n.a.v. de knokpartij 2 pistolen en 1000 patronen. (Wie had TOEN in die dagen GEEN vuurwapen in huis? 1000 Patronen? Hebben de politie agenten die op hun gemakkie zitten tellen? SWaren er het geen 1009??)  Emanuel werd maar meteen valselijk beschuldigd van communistische ideen. Emanuel leefde met een Inlandsche huishoudster. Neen. Emanuel was gehuwd met een dame geboren te Bandjarmasin en nu komt het: Mevr. Boldy had volgens de OFFICIELE NEDERLANDSE INSTITUTEN de volgende namen: 1) SADIA , 2) SADIA REDJIMAN 3) SADIJAH en 4) SASIA  REDJIMAN… Emanuel was niet goed bij zijn hoofd en Emanuel simuleerde krankzinnigheid toen hij opgepakt werd. Sjonge jonge, het journalisten schuim en schorum vulden de kranten volop met hun bulshit. En alweder een bewijs dat de heren ambtenaren het vak schrijven – letterlijk en figuurlijk – niet beheersten gelijk de journalisten dus. As maar heef heluid toch?

Hij scheen de Resident en de Ass. resident te zullen vermoorden en ook nog anderen? Fraai, foei toch Emanuel…En omdat je deze hooggeplaatste heren dreigde te vermoorden, werd je dus niet gestraft en heb je je pensioen mogen bereiken (eervol ontslag) in 1932 !!!! (25-jarig dienstverband). Je hebt dus gewoon nog 5 jaar na 1927 mogen werken tot je pensioen aan toe. Wat een klote bulshit van de heren journalisten en kranten uitgevers. Dat de journalisten deze shitzooi schrijven is geen manco aan huin geestesgestelheid? De arrogante koloniale zienswijze…want het is toch maar een Armenier die met zijn Inlandsche huishoudster samenleeft.

Zie scan hieronder: De aangifte van geboorte van dochter Julia, nota bene getekend door de ass.resident Oudkerk Pool en die dan door Emanuel gedreigd werd vermoord te worden. Mijn bloed kookt van de bulshit van de journalisten.

 

Emanuel overleed Ambarawa kamp 7 op 22 maart 1945 aan gevolgen van de oorlog in het kamp. Één van zijn neven (zoon van broer Arathoon), NICO BOLDY, overleed tijdens en door de Bersiap op 12 okt 1945.

Andere kinderen van Emanuel trokken naar Nederland en vestigden zich onder andere te Roermond.

Arathoon en zoon Victor zaten in het Adek kamp. Er zit een fout in het Moesson artikel. Arathoon overleed niet in 1946 maar in 1949.

 

 

Er rest mij nog uit te zoeken wie de ouders en overige familieleden waren van Marcar Jacob Boldy die gehuwd was met Mariamdjan Galstaun.

Volgens mij moet Marcar een broer hebben gehad, geheten DAVID JACOB BOLDY, geboren ca 1866 te Nor Jugha.

De heer David Jacob Boldy was gezeteld te Bandjarmasin in 1879 alwaar hij een handelskantoor bedreef samen met de Martherus Sarkies. Deze samenwerking werd beëindigd in 1880 toen David Jacob Boldy een hotel Victoria eigende. Een zoon van David Jacob Boldy was James David Jacob Boldy die van 1904 t/m 1908 werkzaam was bij ASPIN MILLER Co te Semarang (RA1904)  en na 1908 uit Java wegtrok terug naar Nor Jugha en later in 1915 naar Calcutta en daar ook overleed.

 

 

Ter verduidelijking: Mevr. Sirvard Soekias ( echtgenote van Arathoon Jacob Boldy) had familieleden Soekias die gehuwd waren met familieleden Johannes (waar ik toe behoor)

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn hun eeuwige vrede hebben.

Terug naar boven