Faure, H.P.

Het “praalgraf” van de Commandeur HUGO PIETER FAURE te Bantan Fort Speelwijk.

Was er iets bizonders met de Commandeur en/of zijn loopbaan? Ja en nee. Hij was slechts 2 jaren Commandeur te Bantam en kreeg het voor elkaar om zo’n beetje de “rust” in de peperhandel te verstoren.

Kortom: De VOC had te Semangka via de vorige Commandeur van Ossenberg (sommige stukken spellen het als van Ossenberch) die de peperhandel ten gunste van de VOC zo’n beetj onder controle had. Kortom, hoe het precies in elkaar stak en indien de nieuwsgierigen het eventuel willen weten: Lees via deze link het verhaal:  https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbqs6mj.4?seq=1#metadata_info_tab_contents  over Nachoda Muda, een peperhandelaar.

Het praalgraf van de Commandeur Faure. Zwart wit foto anno voor de oorlog. Bron Mutual Heritage.

Het graf anno 2022. Bron Youtube filmpje Fort Speelwijk. Let op de achtergrond toen en heden ten dage. Ajoon ajoon in die hoge klapperboom ister niet meer heden ten dage. Nu is het heden ten dage vroem vroem vroem voorbijrazend verkeer.

Foto onder uit Mutual Heritage.

Hieronder enkele gegevens over de Commandeur.

Hij was Assistent bij de Kamer van Zeeland en vertrok op 7 okt 1739 naar Batavia en kwam aldaar aan op 27 mei 1740. Hij werd Commandeur op 7 juli 1761 te Bantam.

Hij werd geboren Bergen op Zoom 27 dec 1718

Hij huwde met Sara van Boneval. (Wanneer?)

Hij overleed 5 sept 1763 te Bantam.

 

Moge hij in alle eeuwigheid zijn rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven