Foto’s Apcar – Jordan

Foto’s met betrekking tot George en Sarkies Apcar.

Ik kreeg bezoek op mijn website van een nazaat van Geoge Lazar Apcar en deze nazaat verstrekte mij geheel belangeloos een hoeveelheid foto’s uit het familie album welke in haar bezit zijn.

Heel veel dank Evelyn Jordan. Klasse en de geschiedenis blijft op zo’n manier voortbestaan.

(Haar grootvader was Garnick Arratoon Jordan (zoon van Jordan Carapiet Jordan te Soerabaya) die met Laura Verginie Apcar huwde, dochter van George Lazar Apcar)

Slechts her en der doe ik een klein beetje tekst bij de foto’s en voor de rest zou ik zeggen: Geniet van deze unieke foto’s die prive gemaakt zijn en niet door een beroepsfotograaf. (Behalve de foto van overgrootvader priester te Singapore Armeense kerk, de heer Lazar Apcar samen met zijn zoon George Lazar Apcar en waarschijnlijk enkele trouwfoto’s??)

Oh ja, de originele foto’s dragen natuurlijk geen Copyright. Speciaal om het rechtermuisknopje in bedwang te houden, heb ik de foto’s op deze pagina natuurlijk wel voorzien van het Copyright…..

Eventuele belangstellenden kunnen een verzoek indienen – via mij – bij Evelyn Jordan of zij wellicht een “blanco” exemplaar mogen ontvangen.

De fabriek Galoehan producerende tapioca in de desa Ngadiluwih Kediri

 

De machinekamer van de onderneming

Het woonhuis “Sans Souci”. In de oorlog werd het woonhuis een burgergevangenkamp. Zie ingevoegde tekening plattegrond van het terrein en huis. Let op: de tekening is onderste boven gemaakt. Dus de noordzijde op de tekening is het aanzicht op de foto van het voorste gedeelte.

House Sans Souci – Galoehan Estate Kediri

Enkele beelden van het interieur:

 

 

Het kantoorpersoneel. Helaas is mij onbekend wie wie precies is. Na de verkoop van de onderneming in 1922 werd het Armenische personeel gedeeltelijk/grotendeels vervangen door de HVA (=nieuwe eigenaar).

Er werd in 1912 of zoiets een spoorlijntje aangelegd en ter viering van dat feit, mocht natuurlijk het voltallige personeel en de familie, vrienden, kennissen en de lokale feestcommissie gezamenlijk op de foto. De grote baas in het midden, achter hem (moeilijk te onderscheiden) een Indonesische dansploeg compleet met draak en tierlantijnen, het mindere klootjes volk op de locomotief en rechts achter de bomen; moeder de vrouw Sadiem rechts met plu bijgestaan door George’s kroost waarvan er eentje haar schoenen had uitgedaan en dan natuurlijk de boef van het grut met zijn blote kakken zwart van de blubber in het midden gezeten in de smurrie. Omwille van het feest werd het dit keer wel toegelaten maar normaliter had ie dus al een draai om de oren gekregen, denk ik. Een prachtige foto getuigend van hoe de kindertjes destijds van de vrijheid en blijheid genoten met hun luchtige tropen hansopjes aan en blote kakken.

Naast de grote baas, rechts voor de kijkers, zal waarschijnlijk een zuster van George Apcar geweest zijn.

Paraplu’s bij de hand, blubber, dus het zal wel de natte moesson geweest zijn….

The big boss George ( ook genoemd Golan) vol trots in een wagonnetje op zijn nieuw spoorlijntje.

In 1924 bracht de Armeense aartsbisschop een bezoek aan het gezin op de Galoehan estate.

 

George hield zich niet alleen bezig met zijn tapioca fabriek, maar ondernam wel eens een reisje en in dit geval naar London, om bij bevriende Armeense diamanthandelaren een inkoop te doen. Hoogstwaarschijnlijk voor één van zijn dochters of kleinkinderen? Wellicht kan deze aankoop gebeurd zijn, tijdens zijn aanwezigheid op een bruiloft van een familielid. (Zie onder.)

 

 

Tja, dan een serie foto’s van de familie op het terras en in de tuin en ook nog enkele trouwfoto’s.

 

 

 

Een huwelijk te London van een familielid Apcar.

Nu een paar foto’s betrekking hebbende op Garnick Arratoon Jordan, een schoonzoon van George en gehuwd met Laura Vergine Apcar.

Een foto uit Nieuw Julfa (Nor Jugha) toen Jordan Carapiet Jordan en zijn gezin op bezoek ging bij zijn moeder Thaghou Steven

Hoogstwaarschijnlijk zal de dame op de voorgrond mevr. Louisa Klein zijn, de echtgenote van Jordan Carapiet Jordan. Zoontje Garnick en de andere kindertjes waren te klein om alleen met papa op stap te gaan. Rechts de kleine Garnick. Wie de andere personen zijn op de foto, zijn mij helaas onbekend. De man rechtsonder zal hoogstwaarschijnlijk een broer van Jordan Carapite Jordan zijn. Ze lijken op elkaar. Op de Galoehan estate werkten verschillende personen Jordan. Deze zou er één van geweest kunnen zijn.

Een krantenknipsel over Jordan Carapiet Jordan die in 1940 stierf op 80-jarige leeftijd. De foto toont Jordan Carapiet Jordan in zijn uniform van de Schutterij waar hij 25 jaar lang lid van was.

Het album zegt, dat dit de Jezuiten opleiding in Darjeeling India betreft. Maar ik kan het niet goed rijmen, want de zonen van Armeniërs gingen te Calcutta in opleiding. Echter, de gezichten van de priesters duiden niet op Armeense priesters, ook de kleding niet. Ik heb niet kunnen achterhalen wat Darjeeling college te maken heeft gehad met de Calcutta universiteit.

Garnick in Vrijwillige krijgsdienst te Birma in verband met de eerste WO.

Garnick was Vice President en Secretaris van de Armeense Sport Club te Surabaya in de jaren 30 van de vorige eeuw. Op de foto kan ik hem niet herkennen.

Hieronder foto’s van priester Lazar Apcar te Singapore en zoon George.

 

 

 

Tot slot een foto van mevr. Apcar (Sadiem) de echtgenote van George Lazar Apcar, samen met één van haar kleinzonen geheten Leon Jordan in 1921 op Galoehan estate.

 

 

Nogmaals met veel dank aan Evelyn Jordan.

Terug naar boven