Frits Johannes Prudon

Frits Johannes Prudon.

Hij overleefde de oorlog in Indië, raakte gevangen als marine-militair en overleefde ook het krijgsgevangenkamp.

Op 25 april 1919 werd te Magelang geboren Frits Johannes PRUDON uit het huwelijk van Hendrikus Johannes PRUDON en Adriaantje Woki Konda LOLONG. (Volgens zoon Robby is de naam van zijn moeder Adriaantje Woki Konda LOLONG-LASUT).

Hieronder een foto van de ouders van Frits, te weten: H.J. Prudon en A. Lolong.

Een toevallige samenloop van omstandigheden? Want op 20 april 1919 werd op een paar honderd kilometers afstand te Bandung mijn broer Cor geboren en beiden werden door het Grote Boek voorbestemd om elkaar bij de Marine te ontmoeten en hun carriere te vervolgen. Zij zullen elkaar best wel eens in de Marine kazerne te Gubeng Surabaya gezien en gesproken hebben en wellicht zelfs wel eens samen op stap gegaan zijn.

Frits overleefde de oorlog en Cor sneuvelde, zoals het voorbestemd was voor beiden. Destemeer is dan de samenloop van omstandigheden in mijn ogen compleet, als bijna 74 jaren later de familieleden van Frits en Cor elkaar via het internet ontmoeten, van elkaar verwijderd door circa 14000 km’s; de één woont en leeft op Bali en de ander leeft en woont in Nederland.

Ik kreeg van zoon Robby het dagboek toegestuurd van zijn vader. Het beslaat 65 images. (Elke bladzijde is een image.)

Omwille van de leesbaarheid, heb ik de jpg-images geconverteerd naar PDF files. Er is door mij niets veranderd aan de inhoud ervan en de conversie is derhalve eensluidend aan de originele images. Niets uit dit hier gepubliceerd dagboek mag gedupliceerd worden, noch de inhoud ervan gebruikt voor welke doeleinden dan ook, tenzij hiertoe schriftelijke toestemming door de eigenaren van dit boek aan u is verstrekt.  Doet men toch enige ongeoorloofde handelingen op dit hierboven genoemd gebied, dan kunt u gerechtelijke stappen verwachten. Het copyright en eigendom van dit dagboek berust geheel bij de eigenaren zijnde de heer R. Prudeon en broer(s)/zuster(s); zij zijn in hun hoedanigheid als nazaten tevens de wettige eigenaren van dit Dagboek en de erin vermelde gegevens en informatie.

Van genoemde personen heb ik toestemming gekregen om dit hier te plaatsen ter respect en eerbetoon aan de heer Frits Johannes Prudon.

In dit dagboek begint het verhaal van Frits Johannes Prudon met zijn diensttijd op een patrouilleboot bij de Marine, vervolgend met de inval van de Jappen in Indonesia, de tijd van afwachten in onzekerheid en vervolgend met zijn gevangen-name, en daarna de dagelijks beslommeringen en ellende in het kamp om uiteindelijk weer de vrijheid tegemoet te zien.

Dit dagboek is hieronder te lezen in PDF formaat en de lezer dient derhalve Acrobat Reader geïnstalleerd te hebben of een eender soort programma.

Deel 01
Deel 02
Deel 03
Deel 04
Deel 05
Deel 06
Deel 07
Deel 08
Deel 09
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Deel 13
Deel 14

Te Makassar – na de oorlog – stichtte Frits Johannes Prudon zijn gezin en huwde aldaar mej. Elisabeth Claproth en uit welk huwelijk onder andere geboren werd zoon Robby, de mede eigenaar van de foto’s en overig informatief materiaal em momenteel wonend te Bali met zijn gezin. Er zijn meerdere kinderen geboren uit het gezin van Frits Johannes Prudon en echtgenote Elisabeth Claproth.

Na de oorlog woonde het gezin van Frits Johannes Prudon en echtgenote ook op de Jalan Raya Gubeng 47 te Surabaya maar de familie ontkwam niet aan de (gedwongen) Grote Trek naar Nederland. Op 1-11-1961 werd bij Koninklijke Boodschap kamerstuk 6552 genaturaliseerd tot Nederlands onderdaan. Vreemd, al die idiote regels en wetjes ontsproten aan de breinen van politici. Men was goed genoeg om (eventueel) het leven te geven voor Vorst en Vaderland, om een stuk van je leven achter tralies door te brengen voor Vorst en Vaderland, men sprak Nederlands, men leefde Nederlands, maar men was geen Nederlands onderdaan en diende het papiertje met toestemming af te wachten om zich Nederland te mogen noemen.  Ik meende trouwens altijd dat de term was Koninklijk Besluit, maar ik heb me dan altijd vergist. Want de term luidt: Koninklijke Boodschap… toe maar, weer wat geleerd.

De printscreen is afkomstig van de website http://naturalisaties.decalonne.nl

Het gezin woonde waarschijnlijk ten tijde en ervoor van de aanvraag in Boxtel en was volgens de gemeentelijke administratie de heer Prudon werkzaam als Magazijnbediende. De heer Prudon solliciteerde echter naar een functie als Technisch Ambtenaar bij de Technische Hogeschool te Eindhoven. Waarschijnlijk is na 1961 het gezin en na het aanvaarden van de functie als Technisch Ambtenaar verhuisd naar Eindhoven. De heer Prudon vervulde deze functie tot zijn pensionering aan toe.

Een anekdote van de sollicitatie van de heer Prudon bij zijn gesprek met de Directeur van de T.H.E., zoals verkregen van de familie in eigen bewoordingen.

Quote:

Toen Papa opgeroepen werd voor de sollicitatie op de Techn.Hogeschool…. Door de Directeur uitgenodigd voor een interview.

“Frits…ga in de houding staan, HERKEN JE ME DAN NIET? Ik ben je commandant…. Frits, jongen, daar is jouw plaats en weg wezen….

God heeft mijn geliefde vader op deze manier geholpen, hoe is dat mogelijk… de wereld is klein en tot zijn 65ste jaar heeft mijn vader op de technische dienst gezeten van de Technische Hogeschool te Eindhoven.

Unquote.

Hiernavolgend enkele afbeeldingen van Frits:

Frits Johannes Prudon overleed op 16 augustus 2004 te Eindhoven (Akte 201438 gemeente Eindhoven) en keerde naar zijn Schepper terug na een lange aardse reis van 85 jaren met het nodige menselijk lief en leed te hebben doorgemaakt.

Moge hij in eeuwige vrede zijn rust hebben.

Zijn nazaten en overige familieleden hebben zijn laatste wens uitgevoerd en zijn as is in de Javazee uitgestrooid. De familie heeft een film ter beschikking gesteld en ook voor deze film gelden de copyright regels zoals hier bovenaan de pagina uit de doeken gedaan. U gelieve uw respect te tonen.

Terug naar boven