Galestien. (Diverse personen).

Ter ere van en respect voor

ARMENAK JOHANNES SARKIES GALESTIEN,

neergeschoten tijdens een overval van TNI troepen op zijn eenheid in 1949 (De oorlog bracht hij niet Indië door)

en zijn broer

MINAS GASPER JOHANNES GALESTIEN (In de oorlog geïnterneerd.)

 

Recentelijk (jan/feb 2021) heeft de GS in samenwerking met het Nationaal archief dossiers van oorlogsslachtoffers voor het publiek opengesteld en daar maak ik graag gebruik van.

 

Hoe weinig kon ik bevroeden, dat ik ettelijke jaren na het samenstellen van de pagina JOHANNES FREDERIK GALESTIEN EN JACOB FREDERIK RIENTSMA , eind februari 2021 een vervolgpagina zou maken ter ere van zijn zonen, zoals hierboven genoemd.

En nog veel later een pagina over de neven en nichten geboren op de Molukken Amboina destijds genoemd.

ZIE OOK DE PAGINA IMEXBO GALESTIEN MOLUKKEN.

 

Armenak werd als jongste der 3 kinderen geboren op 21 jan 1916 te Semarang. Te dien tijde was zijn vader Johannes Frederik Galestien werkzaam bij Hotel Jansen (t/m 1920).

Armenak was werkzaam bij de marine vanaf 1938 en overleed tijdens een overval door de TNI op zijn eenheid nabij  Pandaän-Tretes/Malang en de aangifte werd te Soerabaja gedaan.

De stamvader (vader van Johannes Frederik dus) in Indië van dit gezin Galestien was Minas Galestien uit Nor Jugha Isfahan Perzië en was gehuwd met juff. Rosa Catharina Kiliaan. Hij had als beroep slachter te Semarang (conform RA) Minas was geboren 5 okt 1946 Nor Jugha en overleed Malang 15 mei 1908. Meerdere kinderen uit dit gezin.

 

Armenak zelf was gehuwd met Florine Claessens. (Bron NA/OGS archief).

 

Hieronder een uittreksel van de stamboekkaart. (Bron NA/OGS).

De oorlog in Indië maakte hij niet mee. Zie mutaties op de scans hieronder.

 

De verklaring van zijn overlijden in 1949 door de OGS.

 

De verklaring van overlijden door zijn weduwe mevr. Florine Galestien geboren Claessens met vermelding dat de overval nabij PRIGEN Tretes plaats vond.

 

De oudere broer Minas Gasper Johannes Galestien werd geïnterneerd. Zie kaart hieronder. Hij was machinist op een suikerfabriek. Ten tijde van gevangen neming waren de ouders “buitenkampers” gelet op het woonadres linksonder op de kaart. Minas Gasper Johannes was gehuwd met Wilhelmina Henriette Kailola en Minas overleed in 1949. (Bron: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-koolbergen-hageman/I506.php )

 

 

Een paar jaren geleden maakte ik een pagina over zijn vader Johannes Frederik Galestien die toen werkzaam was bij hotel Jansen te Semarang t/m 1920 en daarna werkte bij hotel Sier te Solo.

 

Zie deze pagina: JOHANNES FREDERIK GALESTIEN EN JACOB FREDERIK RIENTSMA

Van deze pagina gedupliceerd doe ik een foto plaatsen van vader Johannes Frederik Galestien (bron Fotozoektfamilie alb 844) en moeder Maria Josephina Meijer. (bron: zie My heritage Ron Galestien.)

Johannes Frederik Galestien

 

Hieronder plaats ik een groepsfoto van Johannes Frederik Galestien en echtgenote Maria Josephina Meijer (helemaal links op de foto) en enkele overige familieleden/kennissen. Dit gezin had nazaten, nl:

  1. Hermine Emma Tikranouhi, geboren 2-9-1913 Semarang. Overl. 1915.
  2. Minas Gasper Johannes, geboren 2-10-1914 Semarang. Overl. 1949
  3. Armenak Johannes Sarkies, geboren 21-1-1916 Semarang. Overl.1949

Het zou best kunnen, dat de kinderen op de foto wel eens de hierboven genoemde kinderen geweest zouden kunnen zijn.

Gelet op jaar van geboorte:

Staand helemaal rechts: Minas Gasper

Staand tweede van rechts: Armenak

Van de website van Ron Galestien (Galiestan) op My Heritage hieronder gedupliceerd.

De ouders van Johannes Frederik en tevens grootouders van de beide broers hierboven genoemd, de heer Minas Galestien en mevr. Rosa Galestien geboren Kiliaan.

 

 

Tot slot een algemene opmerking: Op diverse websites inclusief van Ron Galestien wordt gemeld dat Johannes Frederik Galestien in 1950 overleden zou zijn. Neen, niet waar, zie foto graf en dankzegging overlijden in 1954.

De BRP IGV deel 6 zegt grafopschrift: “Hier rust onze papa J.F. Galestien geboren 24 dec 1890 en overleden 26 juli 1954.”  (te Jogja).

 

De vraag rijst: Alle 3 kinderen van Johan Frederik waren in 1915 en 2x in 1949 overleden…. Zou deze J.F. Galestien dan een ander persoon zijn geweest? Of zouden er meer kinderen geweest zijn? Want er staat toch echt: Onze papa !!! De geboortedatum klopt wel. Of is er een fout gemaakt door de beitelaar en had er moeten staan: Onze OPA? Neen, er is geen fout gemaakt door de beitelaar, want:

Ik heb het volgend gevonden en ontraadsel het één en ander.

Hieronder de dankzegging van de weduwe van Johan Frederik Galestien geheten mevr. Djasmilah. Hij moet met haar gehuwd zijn nadat hij en eerste echtgenote mevr Meijer uit elkaar zijn gegaan? Mevr Meijer overleed in 1967 te Beverwijk in de leeftijd van 79 jaar

Links staat : Mede rouwenden en 3 namen.

Zouden zij de kinderen geweest kunnen zijn uit de tweede verbintenis, die op het graf de tekst hebben geplaatst “Onze papa”? Hoogst vermoedelijk wel.

 

 

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten naast hun schepper, waar zij dan ook mogen liggen.

Terug naar boven