Gentengkali school

De Gentengkali school

– HBS vooraan en achterin verscholen de mulo of hoe men dat ding ook noemde.

Ik heb er een kort poosje maar op gezeten (paar maandjes), want het roerde en rommelde in die jaren halverwege 1950/1960.

En daardoor werd die school al snel gesloten door al dat gerommel en gestommel met de kwestie Nieuw Guinea als thema.

Ik herinner me, dat ik op een morgen op school kwam en dat de ramen/deuren/muren beklad waren met allerlei teksten.

Pa en ma vonden het te gevaarlijk worden, haalden me van die school af en plonkten me neer op de Zaalberg school onder leiding van meneer Rosenquist, maar ook dat ging al spoedig richting “Das war einmal” en hupsakee, terug naar de Gentengbuurt, maar dat was op de dag een Chinese school en ’s middags een SMP voor een ieder die toch zijn schoolopleiding diende te vervolgen. (Lag lakbij de Gentengkali school maar dan op het kruispunt op de hoek gesitueerd)

Maar dat zijn andere verhalen.

Hieronder een foto van de leraren die les gaven op de Genteng kali middelbare school.(Bron Moesson Online)

Vanwege het feit, dat ik op die school heb gezeten EN vanwege het feit, dat er op die leraren foto slechts één Indo leraar was en één Indo lerares; Allee, een pagina maken voor de school en de twee leraren en vooruit ook een beetje voor de andere leraren dan. Ondanks het feit, dat er heel wat jaartjes al voorbij zijn gegaan en ondanks dat ik hen slechts kort heb meegemaakt, blijven hun gezichten me bij en komen fragmenten van herinneringen boven water.

Leraren/leraressen die ik me herinner vanwege het lesgeven of vanwege hun rondgangen op het schoolplein in de pauzes.

2) Mevr. Waller. Gaf geschiedenis en Nederlands. Heb getracht haar terug te vinden in de openarch.nl , maar er waren 3 onderwijzeressen Waller. Beetje moeilijk.

3) Meneer Elia. Wiskunde. Liep ook vaak “patrouille” op het grasveld van het terrein aan de voorkant samen met de leraar tekenen de heer Dessens (nr. 7). Meneer Elia heb ik nooit meer vergeten, nooit meer. Hij liep wacht en er was een schoolverordening: GEEN vuurwerk afsteken op het grasveld voor de school in de pauzes. 3x raden. Ik stak dus wel af en meneer Elia stuurde me naar meneer. Radstake (nr.17) en die gaf me een vrijbrief voor een week verlof en ma moest briefje tekenen, maar dat gebeurde niet eerder dan dat mijn kuiten met de rotanstok bewerkt werden. Hij gaf ook nog een korte poos les op de Zaalbergschool.

6) Meneer Krens, gymnastiek en dat met dat warme weer.

11) Meneer Swart, biologie. Onder zijn les leerde ik een beetje meer over de bijtjes en bloemetjes, letterlijk. Dus niet DIE bijtjes en bloemetjes, maar de echte uit de natuur.

12) Ja, juff. Mieke Remmelts, aardrijkskunde en wie zal haar ooit vergeten. Ik denk dat ze altijd voort zal blijven leven in de harten van haar voormalige leerlingen.

14) De heer M. Brassinga. Nooit les van hem gehad. Klootjes volk mulo kreeg in die jonge klas nog geen scheikunde. Hij was voor de oorlog al leraar te Malang. (Openarch.nl 1939 en 1940 Bandoeng). Zou hij familie geweest zijn van de heer Lucas Marinus Brassinga en zou hij de zelfde geweest zijn  als L. Brassinga.)GHaHetNa dossier leraar te Soerabaja.)

En ik mis een leraar die ons Frans doceerde, of ik moet in de war zijn met de Zaalbergschool, maar ik weet zeker dat ik Franse les heb gehad van de heer van der Wal of zoiets. In elk geval niet Walstra…. Hij was gedrongen dik en kwam van Suriname of Curacao. Was altijd kortaf en had zoiets van: “Wat een stel debielen zijn jullie”. Ik persoonlijk had geen problemen met hem. Annekdote: Hij wees op een dag tijdens de les een medeleerling aan en vroeg de vertaling van “Ik gooi”….waarop medeleerling op zijn Indonesisch antwoordde “Dje Djet.” De klas in een deuk natuurlijk en de leraar een halve hartverlamming en de klas wegens het lachen extra huiswerk.

De klassefoto (1955/1956 1ste klas ) waar ik opsta…. Jeffrey ??, Johan Breijman, Peter Beaudoin, Anton de Bruin, Gaby Seeman, Ronnie Gil en de rest weet ik niet meer. Tja en dan de juffrouw staand derde van rechts. Die staat ook niet afgebeeld op de leraren foto……

 

Het (politieke) leven ging door en werd wat grimmiger en de school werd opgeheven en de leraren en hun gezinnen? Weet ik niet, maar hoogst waarschijnlijk allemaal verkast naar Nederland?

In elk geval haalden de heer Radstake en zijn echtgenote de kranten na terugkomst in Nederland.  (Zie krantenknipsels). En wel 1958 en 1969.

 

 

 

Moge zij die niet meer onder ons zijn hun eeuwige vrede hebben. En tevens mijn dank aan hen die mij onderwijs gaven op de school ter voorbereiding op het grote mensen leven later. De kennismaking was kort maar hevig, want anders zou ik u allen niet kunnen gedenken toch.

Terug naar boven