Gerelateerden

GERELATEERDEN in/aan mijn directe familie.

Foto boven: Tja, ik als klein jongetje in de eerste klas Concordante Lagere School te Surabaya, pas “ontsnapt” uit diverse kampen, eindelijk een thuis gevonden bij mijn pleegpa en -ma, opgegroeid in de straat jungle van een gemeleerde grote havenstad Surabaya, verkast op bijna volwassen leeftijd naar Nederland en jaren- jarenlang onwetend gebleven over afkomst en verleden…. temidden van andere kleine ukkepukkies die wel hun verleden kenden. En meer dan een halve eeuw later kwam (bijna) alles boven water, inclusief een koloniaal verleden van voorouders en/of verwanten en gerelateerden en welk begrip “koloniaal” ik altijd verafschuwd heb.

Vreemd om sinds recentelijk (begin 2011) te ervaren, dat ik afstam/gerelateerd ben aan 2 soorten groepen mensen: Het “koloniaal” Nederlandse gebeuren van mijn pa en het Indisch gebeuren van mijn ma en beide groepen stonden in het koloniale Indië bijna haaks op elkaar en al die jaren tot en met het heden was mijn voorkeur het Indische alhoewel woonachtig in het Nederlandse. Ik denk dat mijn jeugd in het Indische/Indonesische daar grotendeels “schuld” aan heeft.

Veel van bovenstaande ukkepukkies hebben Surabaya ook moeten verlaten, zeg maar gerust bijna allen.

Dit is een hoofdpagina met subpagina’s over “koloniale” gerelateerden aan mijn directe familie.

Ik heb reeds geschreven op de pagina over mijn betovergrootvader Joseph Johannes Amir, die schat hemeltje rijk was, dat zijn geld als een magneet werkte en dat zijn dochters uitgehuwelijkt werden aan vooraanstaande figuren – in elk geval figuren die wat in de melk te brokkelen hadden.

Geld maakt macht en soort zoekt soort. En zo ook in bovenstaande huwelijken van zijn dochters.

Kinderen geboren uit die huwelijken raakten weer op hun beurt verwikkeld in huwelijken met andere vooraanstaande bestuurslieden in dat oude koloniale, door Nederland bestuurde,  Nederlands Indië.

Zelf jarenlang onwetend over mijn afkomst – als gevolg van een bezetting van het toenmalig Indië door Japan – heb ik mij daarbij neergelegd en was ik in eerste instantie een Nederlander van Indische afkomst, opgegroeid in de straten van Surabaya en op bijna volwassen leeftijd verkast naar Nederland en mijn leventje geleid, zoals bijna elk mens het doet. Huisje boompje beestje stijl doorspekt van Indisch gemengd met Nederlands.

Na mijn pensionering bleek ik ineens tijd over te hebben en besloot daarom mijn familie historie onder de loep te nemen en wel voornamelijk de directe historie van mijn vader en moeder, die ik of helemaal niet (pa) of slechts bitter weinig (ma) gekend heb.

Met hulp van vrienden, kennissen en dergelijke, officiële instanties en dies meer,  is het mij grotendeels gelukt om het verleden van mijn familie – en dus ook mijn achtergronden – boven water te toveren. Kortom dat is op deze site grotendeels te lezen.

Aangezien ik altijd wel geinteresseerd was in geschiedenis (niet zo erg in die van Nederland en haar koloniale tijden), was het echter voor mij heel natuurlijk, dat ik de volgende stap in mijn hobby vervolgde en dat waren de aanverwante zaken waarmee mijn familie te maken had, zoals gerelateerden via huwelijk en werkzaamheden en meer van dat soort zaken.

Ik moet eerlijkheidshalve bekennen, dat ik veel profijt heb gehad van een notariële erfgenamenlijst betrekking hebbende op een deel van de erfenis van mijn betovergrootvader Joseph Johannes Amirkhan.

Via deze lijst ben ik op het spoor gekomen van personen die op één of andere manier gerelateerd waren, door middel van directe of indirecte verhoudingen.

Alles wel onderbouwd door middel van officiële documenten en of bewijsstukken en dat soort documenten/geschriften/boekwerken.

Voor geïnteresseerden hierin, heb ik aparte subpagina’s gemaakt over elke “beroemdheid” voorzien van – niet al te uitgebreide – informatie en her en der waar mogelijk ook enkele foto’s geplaatst of bizondere aandachtspuntjes toegevoegd.

Notabene: De zoektocht naar die “beroemdheden” uit Neerlands koloniaal verleden is door mij gedaan puur vanwege mijn drang naar kennis nieuwsgierigheid van/naar het de historie van mijn (voor)ouders.  Ik noem het maar een soort “tic” overgehouden uit mijn prille jeugd: Vroeg wees geworden en geboren in een interneringskamp en weinig voorzien van nadere details door toen nog in leven zijnde directe familieleden, die zwegen en bleven zwijgen en nu voor eeuwig zwijgen. Zie daarvoor de pagina WIE IK BEN.

Men kan deze subpagina’s benaderen via de SITEMAP of via de pagina LAATSTE UPDATES. of door op de links hieronder te drukken.

Dit zijn de subpagina’s betrekking hebbend op die “koloniale grootheden” en die toevallig in hun leven de paden hebben gekruist van mijn directe familieleden en een oplettende lezer zal een rode draad bemerken: De heren hadden wat van doen met Surabaya en …. net als ik.

 1. Ary Prins en aanverwanten waarnemend Gouverneur Generaal en door een jeugdzonde nooit een echte GG geworden.
 2. Adriaan Koek en aanverwanten. Een rijke grootgrondbezitter te Malacca en bestuurlijk in Malacca – onder Engels Bestuur – vrij hoog geweest en veel invloed in andere bestuursdinges en prive ook een grote vriend van de Engelsen.
 3. Hendrik Merkus de Kock en aanverwanten. De “stichter” van Fort de Kock.
 4. Enkele leden van de familie Van Schmidt auf Altenstad, welke veelvuldig voorkwamen in Indië alsmede West Indië en de Cariben.
 5. En dan hier ook nog de familie Hamilton of Silvertonhill, waarvan één der vrouwelijke leden gehuwd was met een achterneef van mij, namelijk W.E. Kroesen, zoon van Lt.Generaal W.E. Kroesen. En het leuke dat er een hele bekend Sacha de Boer bestaat die deze zelfde familie als voorouders heeft.
 6. Een kort relaas over Pakoe Boewono VI en waarom hij in dit lijstje voor komt.
 7. De relatie tussen mijn voorouders en Tinus Dezentjé. Één kleindochter van Tinus huwde met een kleindochter van Joseph Johannes, mijn betovergrootvader.
 8. Een uiteenleg over Nicolaas Coblijn, die via via weer aan die rijke betovergrootvader Joseph Johannes gerelateerd was. Nicolaas, een commies annex 2de Lt Schutterij, gemachtigde van de Resident van Soerabaja, die het tot suikerlord (Kali Kandong) bracht en in totaal 18 kinderen had uit twee huwelijken. Die had echt niet stilgelegen in de echtelijke stonde. Maar ja, er was toen nog geen TV.
 9. Een uitleg over de gebroeders ANDREAS die uit Perzië naar Indië kwamen en vele nazaten verkregen. Ergens in den lande drijft een nazate van één der Andreassen een Indische toko, genaamd toko Y-von….
 10. Notaris Boelen, waarvan één van zijn dochters gehuwd was met een oom van me.
 11. Veel meer te zien. Raadpleeg de pagina de SITEMAP. Daar staat de hele bups onder elkaar. Ik heb geen zin om het hier allemaal neer te plonken. Kijk dus maar in het menu links.
Terug naar boven