Indische straat 3

Indische straat 3.

De Reinkenstraat 60 te Den Haag en haar bewoners (ten dele).

Zoals eerder geschreven bedreef mijn nicht CORNELIA KROESEN een kamer verhuurbedrijf in onder andere de Reinkenstraat 670 te Den Haag. Zij trok in 1935 in dit pand en overleed er ook in 1959.

Ik heb respect voor mijn nicht Cornelia: Altijd voor zichzelf gezorgd; zij was een Indische met Armeens bloed (Zie hiervoor Indische straat 1 en 2)

In deze pagina zal ik een ietwat meer uit de doeken doen over de huurder/huursters van de kamers van nicht Cornelia Kroesen. Let wel: het gaat niet enkel om de periode vanaf 1935, toen mijn nicht in dit huis trok, maar al vanaf de jaren 1920.

Via John Mierop, die voor mij naar het Haags Archief ging, kreeg ik de afdrukken van de woonlijsten van de Reinkenstraat 60 en inderdaad, zoals eerder ook geschreven woonden er veel oud Indisch gasten en ik kwam zelfs zowaar andere familie leden tegen, die daar in de kost zaten. John, mijn dank is groot.

Ik weet niet exact of nicht Cornelia het hele pand aan de Reinkenstraat 60 huurde en weer onderverhuurde, maar ik vermoed dat zij slechts de bovenetage inclusief zolder huurde, omdat uit nalatenschap van documentatie (en geldzaken – hoera…daar komt geld weer om de hoek kijken natuurlijk –  bleek, dat nicht Cornelia zelf op zolder sliep en haar domein had. Nicht Cornelia had bij tijd en wijle jonge vaklieden in de kost – op zoek naar werk in de grote stad of tijdelijk werk gevonden – en wellicht zal zij hen wel eens om hulp verzocht hebben om de zolder wat bewoonbaarder te maken of wellicht ook kleine reparaties zoals een lekkend kraantje of een behangetje, weet ik veel wat nog meer klusjes.

Het is wat…opa en oma woonden op de Laan van Meerdervoort, daarna de Obrechtstraat, net als nicht Cornelia; alles dicht bij elkaar in de buurt: Het Haags Indisch kwartiertje met op zondag kleine kumpulans bij elkaar in het Haags zonnetje en een bakkie Haagse kopi toebroek met een sneetje spekkoek??? Of misschien gewoon een Haags bakkie met een Verkade biscuitje geserveerd op een bamboe dienblad, kan ook.

Foto onder: Dit zal het achterterras geweest moeten zijn van OF de Obrechtstraat 169 OF de Obrechtstraat 235. Waarom OF? Omdat OF opa en zijn derde vrouw op visite kwamen bij nicht Cornelia OF dat nicht Cornelia op visite kwam bij opa en oma. In elk geval: welk huisnummer het ook is: het was de begane grond waar OF opa woonde OF waar Cornelia woonde. En ook in elk geval werd deze foto genomen vóór 1923, want opa stierf in febr 1923 en het was zomer op deze foto, dus uiterlijk september/oktober 1922. Bij de identificatie van deze foto ben ik van gelaatsherkenning uitgegaan wie nicht Cornela was; De dame links had een “muizengezichtje” en een vrij scherpe haviksneus. (ongebruikelijk voor Aziatische afkomst). De dame rechts (waarvan ik aanneem dat zij nicht Cornelia geweest moet zijn) heeft de klassieke familie gelaatsvorm – rond – en de neus is een ietwat platter en ronder, want nicht Cornelia had een Sumatraanse moeder. Alhoewel de lengte van de dame links ook wel weer Aziatisch is, klein en tenger. Maar bij mij telde ook mee het feit, dat nicht Cornelia achter opa Julius Boers staat, daarmee de familie band tonend?

Een willekeurige bladzijde uit het archief Inwonerskaart huis Reinkenstraat 60 Den Haag.

Linkerkolom…Helaas is het jaartal onleesbaar. Inwoonster MARIE E. VAN LAREN geboren Solo 8 nov 1863.

Wel, dat bleek dus mijn tante MARIE ELISEBETH VAN LAREN te zijn geweest, gehuwd met Willem Herman van Raders, Ass. Resident. Marie Elisabeth was een dochter van Pieter Matthijs van Laren gehuwd met Louisa Elisabeth Johannes, dochter van Agha Hovsep Hovhannes Amirkhan. Oom Willem Herman overleed in Den Haag op 23 mei 1928…derhalve zal tante Marie in elk geval na deze datum ingetrokken zijn bij haar (en dus ook mijn) nicht Cornelia. Tante Marie stierf op 31 mei 1949 in Den Haag…. Of zij tot haar dood toe in dit huis bleef is mij onbekend.

Er vlak onder: HELENA J. VAN LAREN…. Inwoonster HELENA JODOCA VAN LAREN, geboren Batavia 5 sept 1865 was het jongere zusje van tante Marie. Tante Helena bleef ongehuwd en heeft een tijdje in Nice gewoond, om aldaar de Franzosen het hoofd op hol te brengen. (of omgekeerd, kan ook).

Beide zusters waren “stout geweest” , want op de PK’s van beide zusters wordt niet aangemerkt, dat zij in de Reinkenstraat ook woonachtig waren geweest. (Wel wordt vermeld Snellius straat en Archimedesstraat en in de Snelliusstraat woonde weer een oudere zuster van hen, dus zullen zij daar wel een poosje hun zus en zwager verveeld hebben.)

Rechterkolom: Inwoonster Rebecca Lopes Quiros…. Geen familie, maar wel een trieste zaak. Rebecca werd te Amsterdam geboren op 4 jan 1885. Het gezin Lopes Quiros had diverse adressen bewoond. (Zie PK ouders).

In 1937 verbleef Rebecca voor 2 maanden bij nicht Cornelia in huis. Waar zij daarna naar toe verhuisde is mij onbekend. Echter, ook zij werd getroffen door het satanische noodlot,  destijds vertegenwoordigd door het verdoemde naziregiem; zij stierf te Auschwitz op 11 dec 1942 in de leeftijd van 57 jaar.

Ik heb hier de nadruk gelegd op Rebecca, omdat zij toevallig op de huiskaart van de Reinkenstraat voor kwam, maar mijn verdriet om haar familie is niet minder:

Haar overige broers en zusters waren (behalve Susanna en Esther): Jacob, Rosa, en Helena.
Esther overleed op 7 dec 1942 te Auschwitz.
Moeder Betje overleed 15 dec 1942 Auschwitz in de leeftijd van 82 jaar.
Mij is onbekend wat er met de andere broers en zusters gebeurde.
Vader Mozes overleed in 1929. Hij was diamantair.

Een jaar eerder op 7 dec 1941 startte Japan de oorlog en bombardeerde Pearl Harbour. Moge al die nazi en japanse schoften de eeuwige vervloekelingen van de duivel en zijn hel zijn. Moge Rebecca, haar familie en al haar lotgenoten in God’s eeuwige hoede hun vrede hebben.

Een volgende shot van het register huis Reinkenstraat 60 Den Haag.
Aangezien de kaart chronologisch is samengesteld en aangezien de onderste mutatie het jaar 1928 betreft, neem ik aan dat de voorgaande mutaties vóór 1928 plaats hebben gevonden.

Bovenste twee personen: Weduwe Gustave Adolphe Oesinger geboren Schmitt, Maria Catharina Augusta, geboren 27 mei 1855. En eronder Harry Freijdanck Oesinger, geboren 12 mei 1884….Tja, geen familie van me, maar wel iets om over te schrijven.

Hugo Alwin Friedrich FREIJDANCK was o.a. gehuwd geweest met Maria Catharina Augusta Schmitt.
Gustave Adolphe OESINGER was gehuwd met Maria Catharina Augusta Schmitt.
Zoon van Maria Catharina Augusta Schmitt heette Harry FREIJDANCK OESINGER.

Rest de brandende vraag:

Harry Freijdanck Oesinger was een zeer bekend figuur en had goede functies (Hij droeg de titel van ir.). Genoeg te vinden in diverse bronnen in almanakken en oude kranten en op het internet. Waarom verbleef hij dan bij zijn moeder? Of huurde moeder het hele huis en was er daarom ruimte genoeg om Harry in huis te nemen.
Harry huwde op 19 okt 1920 te Apeldoorn met mevr. Antoinette Swaantine van der Wijk. Zij was eerder weduwe van Pim Scholtens en geboren op 10 april 1900. Zij overleed op 27 jan 1988 te Den Haag. Ik mag aannemen dat Harry dan na 1920 uit huis van moeder vertrok? Want anders zou de naam van zijn echtgenote er ook vermeld staan toch?

Onderaan het blad: 

Inwoonster wed. Jacques Arnold Besier geboren Elisabeth Gerharina Liefrink.

Jacques Arnold was geboren te Surabaya  op 12 dec 1857 en overleed te Malang op 30 juli 1903. Hij was planter te Blitar Oost Java.

Elisabeth Gerhardina Liefrink was geboren op 1 mei 1868 en overleed te Amersfoort op 21 okt 1935. Zij was een dochter van Evert Jan Liefrink en de “inlandsche” vrouw RAMIJA of ARMINAH ook genoemd.(De laatste naam ARMINAH is niet correct. Een zuster van Elisabeth heette namelijk FREDERIKA ARMINA en deze was gehuwd met van der Post. Maar ja, er is heel wat mis genoteerd in de almanakken.)

Zij had een andere zuster Maria Gerhardina Liefrink geboren 21 febr 1866  en overleden te Blitar 15 maart 1901 en was gehuwd met Anton Greve.

Bronnen: Patriciaat 38-1952

Er doet zich ook het volgende voor: Op 5 okt 1928 trekt zij in op de Reinkenstraat nummer 84. Er staat op haar PK niet vermeld wanneer zij dan wel op de Reinkenstraat no 60 heeft gewoond???? Duistere zaken in het Haagse.!!!

15 Jaar na de dood van haar echtgenoot verkoopt zij hun gronden te Blitar.

Vervolgd met pagina deel 4 Indische straat.

Terug naar boven