Nahuys + P.B.VI Solo

Pakoe Boewono VI op de vlucht.

Een gebeurtenis uit het oude Java, waar één mijner voorouders (gerelateerd) mee te maken kreeg.

Betrokken personen in dit gebeuren waren Huibert Gerard Nahuys, Pakoe Boewono VI en zijn derde gade…Ratoe Anom en zijdelings nog enkele andere beroemdheden uit de Javaanse historie en het koloniale Nederlands Indisch bestuur.

Waarom mijn interesse voor dit gebeuren? Huibert Gerard Nahuys was de opa van Charlotte Louisse Hubertha Nahuys en deze laatste was gehuwd met Johannes Alexander Kroesen – een broer van mijn grootmoeder Cornelia Geertruida Helena Kroesen en bij welker familie mijn vader en mijn oom Henri tijdens hun studie tijd te Wageningen verbleven.

Huibert Gerard Nahuys (1782 – 1858) was in die bewuste dagen 1830 Kolonel-Resident van Surakarta (Solo)

Kortom, het waren roerige dagen in dat oude Java en het koloniale leger alsmede het burger bestuur had het er maar druk mee.

In het kranten relaas wordt geschreven over mevrouw Nahuys en hiermede wordt bedoeld Ellen Hodgson (1803 – 1880) en geboren te Beach Castle Cheshire Engeland.

En zo geschiedde, dat…. enfin, lees de krantenknipsels maar.

Hoe het verdere verloop van deze gebeurtenis was, is te lezen in de kranten van de www.kb.nl

Het moet een beetje spannend blijven toch, als men in de geschiedenis van Java interesse heeft.

Terug naar boven