Graf van J.C. Boers

Het graf van Johan Coenradus Boers te Delft.

De hieronder getoonde foto’s zijn mij ter beschikking gesteld door:

 1. Het NMI Den Haag (Drs Chaja Beck-deJong – de foto’s in zwart wit) met betrekking tot de begrafenis op 4 nov 1896.
 2. Ellen Mierop en Johannis Mijerop ( de foto’s in kleur anno 16 juni 2017), die genegen waren om op mijn verzoek naar Delft te gaan en het graf in zijn huidige toestand vast te leggen; één en ander met medewerking van de heer Wim Meijer – ambtenaar in dienst als beheerder van onder andere de begraafplaats Oud Jaffa te Delft. Op de diverse foto’s gemaakt door Ellen en Johannis Mijerop staat de naam Elmi – deze staat dus voor Ellen Mierop.

Mijn dank is groot aan alle medewerkenden en ik ben bizonder gelukkig dat ik mijn overgrootvader Johan Coenradus Boers mijn eer en respect hierbij kan betonen.

In Delft ligt het oude kerkhof JAFFA welke in augustus 1868 in gebruik werd gesteld. (Zie gedenksteen)

Hieronder een aantal foto’s incl. details.

Eind maart/begin april 2017 vond ik pas de ligging van het graf van overopa nadat ik foto’s had ontvangen met betrekking tot zijn begrafenis van het NMI met zeer grote hulp van de conservatrice Drs Chaja Beck- de Jong.

Zoals gezegd, ik verzocht deze twee lieve vrienden (Ellen Mierop eigenlijk nog liever dan Johannis Mijerop) om foto’s te maken van het graf, nadat ik vooraf info hierover had opgevraagd bij de heer Wim Meier, die te Jaffa en andere kerkhoven de scepter zwaait.

En zie hiernavolgend het resultaat van de fotografische reis naar het verleden.

 • Als eerste in de familiegraven PKD 65 (en PKD66) werd overoma JOHANNA JULIANA NIJSSEN te ruste gelegd in 1874 (*1812 Heerlen en +1874 Delft.). Zij was een kleindochter van het geslacht Schaesberg Spanders (Limburg Duitsland).
 • Als tweede werd overopa Johan erbij gelegd. (*1812 +1896). Hij was een kleinzoon van het geslacht Gerlach en het was tijdens een muziek uitvoering ergens in de voormalige stadstuin van het slot Schaesberg, dat opa even uitrustte en wellicht een sigaretje of iets dergelijks opstak, toen hij door een schone deerne werd aangesproken en van het één kwam het ander en zij huwden op 25 juni 1834 te Den Haag, ware het niet dat dit huwelijk wellicht eerder werd voltrokken dan gepland was, want…….
 • Als derde in dit graf werd bijgelegd dochter Maria Elisabeth Julia geboren op 9 jan 1835 te Den Haag en tante Maria stierf op de gezegende leeftijd van 86 jaren op 21 april 1921 te Voorburg. Waarschijnlijk werd zij getroffen door een hartaanval of iets degelijks, aangezien zij inwoonde bij haar broer Julius Boers (mijn opa) in de Anth. Duijckstraat 121 te Den Haag. Tante Maria was gehuwd geweest met de kunstschilder JOSEPHUS GERARDUS HANS en in 1881 gescheiden van elkaar om wellicht de redenen, dat de kunstschilder veelal in Duitsland vertoefde om er zijn doeken te maken en het echtpaar in april 1870 hun enige zonen in de leeftijd van 2 maanden oud verloor.(Tweeling Wilhelmus Josephus en Johannes Julius). Na haar scheiding trok tante Maria in bij haar vader om voor hem te zorgen en na haar dood verzorgde zij haar broer Frederik, tot zij zelf op was en bij haar andere broer opa Julius introk in 1919.

De hierboven genoemde familieleden liggen – volgens mededeling van de heer Wim Meijer – in graf PKD 65 en PKD 66 schijnt leeg te zijn. Beide graven staan voor onbepaalde tijd op naam van overopa Johan.

Een image hieronder van de administratie van het graf PKD65.

Ik heb contact opgenomen met mevr. Jansen van de gemeente Delft die over de administratie van de graven gaat en de juiste gegevens gemeld en het zal worden aangepast, waarvoor mijn dank. (Het contact heb ik gedaan na overleg met de heer Meijer 19-6-2017)

Johannis Mijerop en de heer Wim Meijer voor het kantoor van Jaffa en de heer Wim Meijer op zijn werkplek. De foto van het planbord waar aantekeningen met betrekking tot derden op staan, heb ik aangepast en de aantekeningen onherkenbaar gemaakt.

 

 

Hieronder enkele foto’s van overopa’s graf op locatie.

Voorheen waren voor het kerkhof bloemenstalletjes aanwezig; deze staan er niet meer en Johannis Mijerop en Ellen Mierop waren ergo niet in staat om een bloemetje op het familie graf neer te leggen. Echter met behulp van “anderen” aldaar werd op één of andere manier toch voorzien in een bosje hyacinthen en plantte Johannis het bosje tussen de twee graven in ter ere en respect van mijn familie. Mijn dank en mede namens familie is groot.

Ellen Mierop “gesnapt” tijdens het fotograferen door Johannis Mijerop en de foto eronder Johannis op zijn beurt weer “gesnapt” door Ellen.

 

Hieronder enkele foto’s van de begrafenis destijds op 4 nov 1896, welke ik verkregen heb van het NMI – Drs Chaja Beck-de Jong en daaronder weer een combinatie foto van het graf op 4 nov 1896 en het graf anno 16 juni 2017. Eerste foto de stoet op weg en de tweede foto de kist van de koets uitgeladen.

Hieronder overopa opgebaard thuis in de woonkamer. Ik vraag me af welke voorstellingen er op de foto’s aan de muur te zien zijn en welke boeken er in de boekenkast te lezen viel….Na overopa’s dood werd het huis leeggeruimd en waarschijnlijk zal een groot deel van de inhoud richting…. (??) gegaan zijn. Behalve zijn muziek instrumenten verzameling: die is naderhand door de familie verkocht aan het Rijksmuseum. (Zie Muziekinstrumenten JC Boers.)

Een krans namens overopa’s “talrijke vriendinnen”. Op de foto eronder is deze krans aan het hoofdeinde gelegd. Prachtig die tekst: Namens zijn talrijke vriendinnen.

Hieronder de foto van het graf nadat hij te ruste werd gelegd.

Tot slot hieronder een fotocombinatie van overopa’s graf destijds ter vergelijking met de situatie anno 16 juni 2017. Op de foto is (na vergelijking) duidelijk te zien dat het graf en de omringende graven zijn verzakt. Op de zwart-witte foto is rechts achteraan een groeiend boompje te zien, die schuin naar rechts groeit. Op de kleurenfoto is de boom inmiddels een “reus” geworden, wakend over de rustenden en hen schaduw verschaffend.

Klik hier om de AGNETA mars te beluisteren, geschreven door overopa Johan voor de Harmoniekapel van de Gistfabriek Delft.

MOGE MIJN FAMILIE, DIE IK NOOIT GEKEND HEB, IN EEUWIGE VREDE HUN RUST HEBBEN.

Nogmaals mijn dank aan de medewerkenden, die mij zeer terwille waren:

 • Het NMI te Den Haag bij monde van de conservatrice Drs. Chaja Beck-de Jong; ik verkreeg van het NMI de foto’s van de begrafenis op 4 nov 1896 en een brief van vader Johan aan dochter Maria.
 • Ellen Mierop en Johannes Mijerop, die erop uit trokken en de foto’s anno 16 juni 2017 maakten.
 • De heer Wim Meijer, beheerder van onder andere het kerkhof JAFFA te Delft, die welwillend zijn medewerking verleende om het graf te laten bezichtigen.
 • De heer Wilhelmus H. Thijssen, die een boek (proefschrift open universiteit) schreef over mijn overopa Johan.
 • Mevr. Jansen van de gemeente Delft die op kantoor de administratie van oud Jaffa o.a. beheert en welwillend de administratie aanpast wat betreft de onjuiste achternaam van overoma Juliana.
 • De steenhouder Rinus Tonder.
 • De heer R. van der Horst.

Zij allen doen/deden het belangeloos. Zonder hen, zou ik een deel van mijn voorgeslacht niet gekend hebben en trots op hen zijn.

Aanvulling d.d. 23 nov 2022: Ter ere van mijn overgrootouders is per 23 nov 2022 hun graf gerestaureerd en ziet het er als volgt uit. De steenhouder ANDERSGEDENKMONUMENTEN – de heer Rinus Tonder – is mij zeer behulpzaam geweest en heeft alle zeilen bijgezet om in een kort tijdsbestek van slechts 3 maanden het voor elkaar te krijgen, mede gelet op het feit, dat de grafplaat uit India moest komen. Dank Rinus en medewerkers voor dit staaltje van klantenbinding en kunde en service.

De kunstenaar Le Comte had ooit eens een schets gemaakt van een huiselijk tafereel bij overopa en dat schetsje is in porselein door de steenhouder overgezet en ligt op de nieuwe grafplaat.

Onderstaande foto op 24 nov 2022 gemaakt door de heer R. van der Horst, waarvoor veel dank. Overopa en overoma en oudtante Maria kunnen tevreden zijn, want de wereld is hen niet vergeten.

Moge mijn overgrootouders en oudtante Maria in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven