Fam. A.V.H. Wetters

Ter ere en respect aan de heer August Valeriaan Hubert Wetters, zijn echtgenote en hun kinderen.

Om reden, dat hij een oorlogsslachtoffer was en als extra reden, omdat de familie Wetters mijn buren waren in de Jl Kacapring te Surabaya (na de oorlog) en een nazaat van de heer Wetters mijn (Lagere)schoolgenoot was.

Het is niet de bedoeling, dat ik het hele genealogische gebeuren van de familie Wetters hier uit de doeken doe, doch mij beperk tot enkele vaststaande details uit het leven van deze familie.

August Valeriaan Hubert Wetters werd geboren te Japara (Semarang) op 2 nov 1901 (Bron 2031INN) en verloor zijn leven wegens ontberingen in het kamp in Japan reeds op 4 dec 1943, na een zwerftocht van diverse kampen te Japan.

 

Hieronder zijn “kamp-beschrijvingen” via Nationaal Archief en de OGS.

Let wel: De omschrijving zegt Overleden op 4 dec 1944 during seatransportation !!!!  De tekst op de urn zegt: Overleden 4 dec 1942. !!! Er is dus onzekerheid over zijn  overlijdens datum, hetgeen ook te lezen is in de omschrijving.

Aanvuling van Max Wetters inzake bovenstaande bemerking:

Quote:

De datum die op deze urn staat is juist. De zwager van mijn vader is altijd bij hem gebleven vanaf vertrek van Java en in de Japanse kampen en ook samen in de mijnen gewerkt. Hij is wel levend terug gekomen en heeft dat bevestigd.Toen de urnen naar Java gebracht werden zaten ze in aarden kruiken.Pas in Batavia(Menteng Poeloh)zijn ze opnieuw in tinnen bussen verpakt.

Unquote.

 

 

De heer August V.H. Wetters huwde met mevr. Pauline Honer. Onderstaande foto draagt het copyright van de heer Max Wetters.

Uit hun huwelijk werden geboren de kinderen:

Huib (Henri Marinus Hubertus) geb. 1930 Soerabaja

Lies (Lieske) geb. 1932 Soerabaja

Hermine Leontine (Ineke) geb. 1933 Pleret.

Maximiliaan (Max) geb. 1938 Slawi.

Saillant detail: Hermine huwde met de heer Rudolphus Aloysius Lammers, die begin jaren 1950 Hopman was van de padvinderij te Soerabaya en zij (en overige familieleden) woonden op de Jl Kacapiring nummer 7. Ik was destijds ook lid van deze padvinderij. In 1955 vertrok de familie naar Nederland.

De heer August V.H. Wetters was machinist op de SF Pagongan Tegal per 1937. (Soerabajaasch Handelsblad 3 nov 1937).

 

Anvulling van Max Wetters op de loopbaan van zijn vader:

Quote:

Toen mijn vader A.V.H.Wetters van sf. Pleret overgeplaatst werd naar sf. Pagongan is hij bevorderd naar 2de machinist.Wat namen van toen in Pagongan: Brouwer boekhouder-Brouwer tuinemploye-Bochard snijvelderemploye.

Unquote.

 

Vóór hun huwelijk was mevr. Pauline Honer onderwijzeres Huishoudleergang en hield op met lesgeven per 28 febr 1929,  wegens aanstaand huwelijk. Bron: Stamkaart Openarch.

 

Hieronder via Tropenmuseum een foto van de suikerfabriek Pagongan en een foto van een woonhuis op genoemde suikerfabriek, opdat de lezer enigszins een beeldvorming heeft.

 

 


 

 

De ouders van de heer August V.H. Wetters waren:

Mevr. Ernestine Toorop ( 1877-1964) en de heer Willem Leopold Alexander Wetters (1872-1956), die op 3 nov 1894 met elkaar huwden. Onderstaande foto heb ik verkregen van de heer Max Wetters en draagt zijn copyright.

 

Uit het huwelijk van mevr.  Ernestine Toorop en de heer W. L.A. Wetters werden, behalve August ook nog geboren:

 

  1. Frederique Albertine te Semarang 25 juni 1899 (Bron 2031INN)
  2. Erland te Joana op 20 aug 1900 (Bron 2031INN)
  3. Leontine Josephine te Semarang op 13 mei 1905 (Bron 2031INN)
  4. Aletta te Semarang 2 maart 1908 (Bron 2031INN)
  5. Emmy te Djokja op 1 aug 1910. (Bron 2041INN)
  6. Volgens de website Genealogieonline/stamboom Boerstra werd ook geboren hun dochter Mary Henriette Georgiene op 26 maart 1898 te Semarang.
  7. Volgens Max moet ook nog geboren hun dochter Daisy.

 

Vóór aug 1913 was de heer W. Wetters direkteur van de Zoutverpakking te Kalianget Madoera en na aug 1913 werd hij bij diezelfde dienst aangesteld als tijdelijk Opzichter-Bouwkundige. (Bron Preangerbode 23 aug 1913.) Zijn overige (eerder alsmede later) werkzaamheden zijn mij onbekend, aangezien ik geen toegang heb tot zijn studbook in het Nationaal Archief, alwaar zijn gegevens verder te bezien zijn.

 

 

Met dank aan alle bronnen en vooral aan de heer Max Wetters voor het beschikbaar stellen van de familie foto’s en aanvullende informatie.

 

Opdat zij niet vergeten worden en moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven