Fam. A. van Schalkwijk

 

Fam. A. van Schalkwijk

de nummer 4 van de advertentie van het Jagerscluppie met adres Kantoor Algemene Burgerzorg. (Zie onder).

Met deze pagina eindigt ook mijn serie over de 4 namen genoemd op de advertentie hieronder.

 

Zie ook de pagina Fam. J.K. Lüber ,  de pagina Fam. G.H. Bartman en de pagina Th. C. Jasper

 

Bij het napluizen van deze familie stuitte ik op wat moeilijkheden: weinig te vinden over de naam van Schalkwijk en er waren 2 heren A. van Schalkwijk zoals genoemd in de almanakken.

 

 1. Gehuwd in 1920 A, van Schalkwijk (Weltevreden) met Nettie Culp en
 2. Gehuwd in ?? A. van Schalkwijk (Soerabaja) met C.I.C.G. de Jager.

 

Ik heb in mijn onderzoek gekozen voor nummer 2 De heer ADOLF VAN SCHALKWIJK te Soerabaja, omdat Soerabaja het doelgebied is en omdat de heer Adolf van Schalkwijk voor de oorlog als beroep had Boekhouder op de SF Tangoelangi Sidoardjo en het voor de hand lag, dat een boekhouder de functie van secretaris inhoud kon geven. Tevens omdat er bij de heer A. van Schalkwijk uit Weltevreden (gehuwd met Nettie Culp) geen beroep wordt vermeld.

 

Hieronder een uitleg inzake de relaties de Jager en van Schalkwijk:

 

Op 27 maart 1951 te Soerabaja, overleed mevr. HELENA HUBERTINA DE JAGER – geboren JOHANNES; geboren te Soerabaja op 16 okt 1877 en gehuwd met JOHANNES MACHIEL DE JAGER op 15 mei 1901, overleden 9 maart 1945.

Johannes Machiel werd oorlogsslachtoffer en zijn erekruis is op Bangkong Semarang.

Helena Hubertina werd begraven te Peneleh graf B2831 op 28 maart 1951 samen met:

 1. Anna Elizabeth Geertrui de Jager – geboren Wols van der Wel en begraven 1908,
 2. Anna Elizabeth Geertrui de Jager en begraven 1914,
 3. Pieter Cornelis de Jager begraven 1914.

 

Hieronder: De overlijdens advertentie van mevr. Anna Elizabeth Geertrui de Jager geboren Wols van der Wel en gehuwd met de heer Pieter Cornelis de Jager (zie boven uitleg graf B2831). Zij was de schoonmoeder van Helena Hubertina de Jager – Johannes gehuwd met Johannes Machiel de Jager.

Het echtpaar had 4 kinderen.

 1. Johanna Albertina de Jager gehuwd met F.A.L. Leijder,
 2. Johannes Machiel de Jager gehuwd met Helena Hubertina Johannes.(gehuwd 15-5-1901 Soerabaja)
 3. Pieter Cornelis (jr) de Jager en
 4. Anna Maria de Jager gehuwd met August Francis Wiederhold.

 

 

Hieronder de overlijdens advertentie van mevr. Helena Hubertina de Jager geboren Johannes (Schoondochter gehuwd met zoon Johannes Machiel de Jager)

Bij het onderzoek ben ik er vanuit gegaan, dat de genoemde namen de kinderen zijn van Helena Hubertina Johannes, alhoewel er in de advertentie NIET gezegd wordt: Overleed onze moeder etc etc etc. Maar ik neem aan, dat het inderdaad de kinderen en aangetrouwde kinderen zijn. Waar ik nadere details heb verklaard, zijn door bewijsstukken onderlegd.

Enige uitleg bij de advertentie hierboven:

 1. J.M. de Jager gehuwd met N. van Engers en werkzaam op de SF de Maas te Besuki (nabij Sitoebondo Oost java). Gehuwd 5 april 1939 Soerabaja. Ten tijde huwelijk woonde zij in de Niasstraat 28 Soerabaja.
 2. C.I.C.G. de Jager gehuwd met Adolf van Schalkwijk, voor de oorlog boekhouder op de SF Sidoardjo. Attentie: dochter zat in Den Haag en A. van Schalkwijk in Soerabaja. Mevr. van Schalkwijk vertrok per SIBAJAK op 14 dec 1950 naar Nederland voor behandeling ener ziekte. Zij kwam terug in Soerabaja op 26 febr 1952 per ORANJE.
 3. J.M. Kammer – de Jager (Johanna Maria en geboren 4 maart 1907 Soerabaja) en gehuwd met Johan Heinrich Wilhelm Kammer geboren 25 juli 1903 Haarlem.
 4. Susanna Cornelia Thieme – de Jager, geboren 7-9-1908, gehuwd 1928 met W.M.M. Thieme en werkzaam op de SF Lestari Kertosono. (Thieme in 1926 verloofd met Vurtheim te Den Haag – huwelijk afgelast).
 5. Claartje van Schalkwijk – dochter van A van Schalkwijk en C. de Jager. Zie 2. Krant meldt geboorte dochter te Soerabaja 27 maart 1926 van een dochter.
 6. Dolf van Schalkwijk – zoon ?? van A. van Schalkwijk en C. de Jager. Zie 2.
 7. Eddie ( = Eduard Leonardus geboren te Soerabaja op 7 okt 1930). Zie 3.
 8. AnneMarie Thieme (Anne-Marie Louise) geboren 19 mei 1932 op Sf Pakis Tajoe, dochter van W.M.M. Thieme en S.C. de Jager. Zie 4.

De relaties tussen de families JOHANNES en DE JAGER te Soerabaya zijn een ietwat intrigerend en moelijk uit te pluizen, want die loopt verder terug dan het hiervoor genoemde.

Er verscheen een overlijdens advertentie in Delpher:

GISTERAVOND ONTSLIEP ZACHT EN KALM ONZE MOEDER EN BEHUWDMOEDER VROUWE SUSANNA DOROTHEA JOHANNES, WEDUWE VAN DE HEER A.A. DE JAGER. Getekend door:

J.W. BINNENDIJK-DE JAGER (Jeanne Wilhelmina), A.A. DE JAGER, M.F. DE JAGER, E.J. DE JAGER-VAN KEMPEN, W. DE JAGER-MEULEMAN, N.(Nicolaas) BINNENDIJK. Soerabaja 26 november 1908.

Op Peneleh graf B2854 liggen begraven:

HIER RUST S.D. (Susanna Dorothea) DE JAGER-JOHANNES GEBOREN 11-12-1851 EN OVERLEDEN 26-11-1908. NICOLAAS BINNENDIJK GEBOREN VALKENBURG 7-7-1889 EN OVERLEDEN LAWANG 4-2-1922.  J.W. (Jeanne Wilhelmina) BINNENDIJK-DE JAGER GEBOREN SOERABAJA 2-6-1877 OVERLEDEN 8-8-1947.

 


 

 

Al met al heb ik dus niet veel kunnen vinden. C.I.C.G. de Jager gehuwd met Adolf van Schalkwijk staan vermeld, maar ik heb geen bewijs kunnen vinden, noch de trouwdatum en noch de data van geboorte. Ik neem dus maar aan, dat…..

Wat ik wel heb gevonden inzake en over Adolf van Schalkwijk en welke feiten wel zijn onderlegd, is het volgende:

Adolf werd geinterneerd doch overleefde de oorlog. (Op de kaart zijn geen nadere familieleden vermeld.) Bron Min interneringskaarten militairen.

 

 • Adolf wordt geboren in 1897 en overleed te Overveen op 6 juli 1966. (Bron CBG – fam.adv. met aantekening : “De Jager”). Het CBG geeft ook een andere advertentie met als overlijdensdatum 6 juli 1968 (twee jaren verschil) maar zonder aantekening “De Jager”.  In begin jaren 1900 was werkzaam en woonachtig te Djombang de heer Adrianus Johannes van Schalkwijk gehuwd met Martje van der Horst. (Register almanak Ra 1902) .Op de interneringskaart wordt Djombang genoemd als Place of Origin. Maar volgens de almanakken was er ook een heer Jan van Schalkwijk te Djombang.
 • In 1936 werd opgericht de Oost Java Jagersvereniging.Voorzitter was TACOME en secretaris was A. van Schalkwijk. Behalve zijn vermelding in de advertentie bovenaan deze pagina, heb ik geen verdere bemoeienissen zijnerzijds kunnen vinden met het Ned. Id. Jagersgenootschap.
 • Volgens de almanakken was Adolf tot het uitbreken van de oorlog nog steeds werkzaam als boekhouder op de SF te Sidoardjo.
 • Na de oorlog – in elk geval april 1949, zie advertentie hieronder – is hij het hoofd van de Algemeen Burgerzog te Soerabaya en vertrekt hij met verlof naar Nederland. Ik heb niets gedetailleerder over deze reis kunnen vinden. Gezin mee? Wanneer terug? (Als zijn schoonmoeder in 1951 overlijdt is hij in elk geval weer in Soerabaya, terwijl zijn echtgenote C.I.C.G. de Jager pas een maand of 3 in Nederland is wegens gezondheidsredenen. Zij kwam in 1952 terug te Indonesia.)

 

 

Jammer, maar dat is alles wat ik via de mij ter beschikking staande digitale bronnen kan vinden over de heer A. van Schalkwijk en zijn gezin incl. zijn kinderen Claartje en Dolf.

Moge zij die niet meer onder ons zijn, rusten in vrede.

 

Terug naar boven