Dezentjé graven 3

Het kerkhof van de Dezentjé ’s te Ampel Boyolali

Ik verwijs gaarne naar de eerdere pagina’s Dezentjé op deze website.

Op deze pagina GEEN foto’s van de graven, die staan op de hiervoor genoemde links. Op deze pagina slechts een paar advertenties uit de kranten en een paar foto’s die afkomstig zijn van de media collectie van het KITLV.

Waarom? Om de eventuele bezoekers en geïnteresseerden enigszins wegwijs te maken wie nu daar op dat kerkhof begraven zou kunnen zijn, geweest geworden enz.

En ook geen genealogie. Daarvoor verwijs ik dan weer graag naar ONDER ANDERE de site van M.A. de Paula Lopes. en de edities in de almanakken geschreven door Roel de Neve. (Heeft u die niet, dan heeft u pech en zult u deze aan moeten schaffen.). Op Geni.com zijn ook diverse informaties te vinden. Allen mijn dank toegezegd.

AANVULLING 22 NOV. 2017:

Hierboven verwees ik naar de site van M.A. Paula Lopes. Hier dien ik een correctie toe te voegen: Op deze site staat inderdaad een stuk geneaologie van de familie Dezentje. Echter, ik moet heirbij vermelden dat de credits inzake de geneaolgie toebedacht dienen te worden aan BOEROENG, WEBMASTER VAN HET INDISCH4EVER WEBLOG. Hij heeft namelijk deze genealogie vervaardigd en doorgestuurd aan de heer de Paula Lopes.

Verder dien ik te vermelden, dat BOEROENG momenteel bezig is om alle kinderen van Tinus duidelijk op een rijtje te zetten vorozien van de benodigde informatie.

EINDE AANVULLING D.D. 22 NOV 2017.

Hieronder, zoals gezegd een -tal verzamelingen van onder andere foto’s en krantenknipsels en wat losse aantekeningen, teneinde de liefhebber te “bevredigen” oftewel van dienst te zijn en omdat er een familielid van me ook ooit in de vergane glorietijden met een nazaat Dezentjé was gehuwd…..

Als extra noot: De graven van het kerkhof van de familie Dezentjé zijn in de roerige jaren 1949/1950 vernield door de toenmalige T.N.I. van de toen nog geheten  R.I.S. (Zie krantenberichten hierover.)

Hiermede is dus verklaard waarom sommige graven voorzien zijn van de Indonesische tekst…De familieleden hebben later deze vernielingen zovele mogelijk gerepareerd/gerenoveerd/vernieuwd.

Een overlijdensadvertentie van mevr van den Berg (Overl. adv zegt: 31 dec 1938 en grafopschrift zegt 30 dec 1938).

Hieronder een foto van Robert Christiaan Nicolai Dezentje (zie boven in de overl. adv.) en echtgnote Lien (Celine Theodora) Willemse. R.Ch.N. was zoon van J.E.A. Dezentje die gehuwd was met mvr. E. van de Berg en op zijn beurt vader was van Jules Edmond August Dezentje ( en andere zoon Theo).

In de advertentie genoemd: E.L. Dezentje. Deze was Emile Louis Dezentje (broer van Robert Ch.N.)  en woonde met zijn gezin tot vlak voor de oorlog in de Sandickstraat 15 te Surabaya en gehuwd met E.L. Dezentje volgens zijn eerste kaart Japanse Interneringkaarten GaHetNa.nl . Maar er zijn twee kaarten van hem beschikbaar en op de andere kaart staat dat het gezin woonachtig was op de Gubeng Blvrd 26 en gehuwd met H. Dezentje. Zie verder aanvulling hieronder.

Aanvulling 31 aug 2019 verkregen van de heer Paul Dezentjé. De heer E.L. Dezentjé – woonachtig destijds op de Goebeng Blvrd 26 en gehuwd met mevr. Hermine Dezentjé geb. Kunkels waren de grootouders van de heer Paul Dezentjé.

Op de familiefoto hieronder zijn aangeduid enkele leden van de familie Dezentjé, waaronder de grootouders van de heer Paul Dezentjé = de heer E.L. Dezentjé en mevr. H. Dezentjé-Kunkels. Mevr. Dezentjé-Kinkels was hoofdonderwijzeres 3de Gouv. LS te Soerabaja. Hun zoon (vader van de heer Paul Dezentjé) werd in 1941 geboren.  (En achteraf blijkt dat hij en ik slechts op een steenworp afstand van elkaar woonden in Soerabaja).

Einde aanvulling 31 aug 2019.

Senior A.B.C. Dezentjé overleden en zijn zaken werden waargenomen door o.a. G. Dezentjé waarvan zijn foto eronder geplaatst.

De meest bekende foto van de familie ” Tarima dengen Girang” (Letterlijk: wij ontvangen u met blijdschap  oftewel Welkom) en gesplitst in het linker- en middengedeelte (zie hieronder) en daaronder het rechtergedeelte.

Van Hendrik Jan / I4E ontving ik in dank op 28 febr 2018 zijn volgende aanvullingen, wat betreft de foto hieronder getoond.

Quote:

Twee jongetjes zittend op de treden van het ampelhuis

Ik heb aangenomen dat zij de kinderen Hamming-Dezentjé zijn

Het oudste jongetje moet zijn Johannes Augustinus Dezentjé Hamming, geboren in 1880

En hij kreeg als enigste kind de dubbele naam Dezentjé Hamming.

Met toestemming van het gouvernement

2 zussen van zijn moeder hebben een van hun zoons ook een dubbele naam gegeven

Dezentjé Charlouis en Dezentjé d’Abo

Geen nazaten van deze zonen, dus de namen zijn uitgestorven.

Moeder Dezentjé staat arm in arm met Paku Buono X, die op het moment van deze foto nog kroonprins was

ca  begin 1891.  Ik vermoed dat ze zwanger was .

Links op de foto staat haar broer Louis Gérard Edouard die in 1901 overleed, bijna 30 jaar

Hun ouders staan ook de foto.  Vader Tinus was de heer des huizes en hij zou overleden zijn in het huis van resident

Willem de Vogel ( https://indisch4ever.nu/2015/05/07/the-king-and-the-queen-vi/    foto resident de Vogel en Paku Buono X)

Unquote.

De huwelijk advertentie van Eduard Hamming en Augustina Dezentjé.

Het rechtergedeelte van de foto met Ch.E.  Dezentje en eronder nog een aparte foto. Administrateur SF Ponggok en Ketitan.

De ingang en de doorkijk naar het huis en eronder het huis zelve te Ampel. Mijn excuses: Volgens mij zijn deze foto’s van de heer M.A. de Paula-Lopes. Indien ja, dan is het op de foto’s abusievelijk fout vermeld.

Foto onder: Volgens het KITLV in de omschrijving van deze foto wordt gesproken over J.A. Dezentjé-Willemsz Geeroms maar ook over G. Dezentjé-Willemsz Geeroms daarmee aanduidend de meest linkse dame zittend. Ik heb het uitgezocht en het is…. Mag u ook zelf uitzoeken. We zijn geen puppies die door moeder gevoerd moet worden toch? Hint: Roepnaam was Titi en ze was geboren te Bandung op 18 sept 1903; zij huwde Armand Reinier Leonhard Dezentjé.

Dan nog iets over de familie Hilling die aangehuwd was de familie Dezentjé. (Hilling was uit Duitsland afkomstig).

Foto’s onder: de heer W. Hilling en een overl. adv. 1908. Daaronder een foto van zijn zoon Wilhelmus Francois Floris Adolphus Hilling, die gehuwd was met Virginie Dezentje. (In de overl.adv. genoemd als F. Hilling en V. Hilling-Dezentje)

Zoon WFFA Hilling van CWFA Hilling hieronder:

De heer W. Hilling. Grootvader van WFFA Hilling.

Moge zij allen rusten in vrede.

Terug naar boven