Indische straat 5

Indische straat 5.

De Reinkenstraat 60 te Den Haag en haar bewoners (ten dele). Vervolg.

Zoals eerder geschreven bedreef mijn nicht CORNELIA KROESEN een kamer verhuurbedrijf in onder andere de Reinkenstraat 670 te Den Haag. Zij trok in 1935 in dit pand en overleed er ook in 1959.

Ik heb respect voor mijn nicht Cornelia: Altijd voor zichzelf gezorgd; zij was een Indische met Armeens bloed (zie voorgaande “Indische straat”-pagina’s.

Een opname van de Reinkenstraat, die gelukkig naast de Atlantik wall lag en daardoor gespaard tijdens de 2de WO:

De Obrechtstraat in 1946 getroffen door oorlogsgeweld. Velen (waaronder oud Indischgasten) hadden daar hun domicilie.

De laatste scene van de huiskaart van de Reinkenstraat 60:

Regel 4: (Zie ook mijn website pagina Kerkhof Bodja Kendal deel 4.)

Henri Lucien Dessauvagie, geboren 23 juni 1878 Kendal Semarang en net niet het einde van de oorlog gehaald; hij overleed Den Haag 4 maart 1945. Hij was de zoon van Pierre Gerard Nicolas Dessauvagie en Ellen Marshall. Op onderstaande PK staat als geboorte plaats Kalimas Semarang. Niet te verwarren met Kalimas Surabaya. Op een andere PK wordtgenoemd als geboorteplaats Kendal. Eigenaardig is ook hier weer, dat de Reinkenstraat NIET op zijn PK vermeld wordt, doch hij wordt wel aangemerkt op de huiskaart.

 

Het huwelijk werd op 8 okt 1938 ontbonden en Henri zal derhalve na deze datum ingetrokken zijn in de Reinkenstraat 60. Op zijn PK staat dat hij op 2 sept 1938 op de Statenlaan woonde.

Regel 5Marie Petronella Plagge, geboren Bandjermasin 13 mei 1872 en overleden 12 okt 1955 Den Haag. Gehuwd met Christiaan Laurens (* 5 juli 1863 te Pattie en overleden 27 juni 1913 Pekalongan, Commies 1ste kl per 1906. Hij was laatstelijk chef PTT Pekalongan. De weduwe trok op 7 sept 1938 in de Reinkenstraat.

Ten tijde dat zij geboren werd te Bandjermasin in 1872 was er GEEN familie Plagge aldaar woonachtig. Haar ouders waren woonachtig te Surabaya. Haar vader was  machinist bij de Marine. In 1880 vond er een scheiding plaats te Surabaya tussen Nicolaas Plagge en Maria van Beelen

 

 

Ten behoeve van eventuele geïnteresseerden in de familie PLAGGE en aanverwanten, doe ik hieronder enkele gegevens uit de almanakken en oude kranten toekomen:

(NIET in chronologische volgorde, dus zelf even uitspitten graag.)

  1. *25-6-1870 te Soerabaja en + 4-1-1877 NICOLAAS STEPHANUS PETRUS PLAGGE te Krawang Preanger.
  2. 1876 Nicolaas Plagge was woonachtig te Krawang.
  3. *11-3-1875 te Krawang MARINUS CORNELIS PLAGGE. Hij huwde op 2-6-1900 te Palembang met PAULINA ADRIANA ABEGG (roepnaam ANNA)
  4. *10-12-1876 te Timor ADRIANUS CORNELIS PLAGGE.
  5. *17-7-1878 te Menado NICOLAAS ESTEPHANUS NORBERTUS PLAGGE en + 20-7-1878 Menado.
  6. @ 27-9-1887 te Soerabaja JOHANNA MARIA PLAGGE met ANDREAS JACOBUS SMABERS. Zij dreven een broodbakkerij te Bodjong Semarang welke na het overlijden van Smabers door de weduwe werd voortgezet onder de naam SMABERS & CO.
  7. @ 13-4-1864 te Den Helder NICOLAAS PLAGGE met MARIA VAN BEELEN. Uit dit huwelijk boenstaande kinderen en Maria Petronella Plagge – zie boven- Later in 1880 zijn Nicolaas en Maria van Beelen van elkaar gescheiden.
  8. @ 29-6-1894 te Smilde NICOLAAS PLAGGE met WILLEMINA FREDERIKA KAMMAN. (Hieruit 2 kinderen) Nicolaas is dan al gepensioneerd als oud Indisch Ambtenaar in dienst van de Marine.
  9. NICOLAAS PLAGGE  10-2-1907 te Assen Smilde. Zijn tweede echtgenote Willemina Frederika Kamman overleed te Haarlem op 13 dec 1937

Nicolaas Plagge te Smilde met tweede echtgenote en gezin.

Hieronder: schoonouders van zoon Marinus Cornelis Plagge.

Hieronder: Voor de liefhebbers van genealogie.

De onderste regel van de huiskaart:

De Jongh, Coenraad A.     ..84..

Dit was de heer ir. COENRAAD ALEXANDER DE JONGH, geboren Ternate 20 febr 1884 en overleden Den Haag 20 mei 1970.

(Aangezien er 3 personen van het geslacht de Jongh vermeld staan in de almanakken e.d., was in dit geval het geboortejaar 84 op de huiskaart een goede aanwijzing.)

Hij was gehuwd ( volmacht aan vader gegeven) te Den Haag op 25 maart 1909 met CHRISTOPHINE GEORGINE SIGISMUNDE BEGEMANN, geboren Poerworedjo 28 nov 1887 en overleden te Batavia 5 aug 1909, enkele maanden na het huwelijk. In 1908 stond zijn echtgenote te boek als pensionhoudster te Soerabaya.

Als de heer C.A. de Jongh onderaan de pagina van de huiskaart vermeld staat en de datums in acht nemend van de personen erboven vermeld en dat de huiskaart chronologisch is samengesteld, moet de heer C.A. de Jongh in elk geval NA sept 1938 ingetrokken zijn. Helaas is het onleesbaar en helaas is er geen PK beschikbaar.

Meer weten over het geslacht de Jongh en aanverwanten? Ga naar de website van Henk de Bie, een nazaat. Voorzien van heel veel foto’s en wetenswaardigheden. Henk heeft alles tot op het bot uitgeplozen. Mijn complimenten.

Hiermede is een eind gekomen aan deze serie webpagina’s over de Reinkenstraat 60 en haar inwoners.

Terug naar boven