Johan Heinrich Crena

Johann Heinrich Crena, Kolonel en drager MWO4.

Ook wel: Wat deze telg van de Crena familie te maken heeft met het Batikgebeuren van Elize Charlotte Niessen-van Zuijlen.
Ook wel genoemd Jan Hendrik of Jean Henri naar gelang de aktes opgemaakt werden in tijden van Franse bezetting en of de schrijver wel een goede schrijfkunst machtig was of niet.

Gegevens: Bron www.allelimburgers.nl, persoonlijk familiearchief en overige bronnen zoals gemeentelijke archieven en openbare internet websites.(Met de notitie erbij, dat ook gemeentelijke archieven onderling behoorlijk wat verschillen bevatten.) . De getoonde scans inzake geboorte en huwelijk etc, zijn afkonstig van www.allelimburgers.nl

Johann Heinrich CRENA werd geboren op 5 jan 1814 te Sittard uit ouders:

  1. Martin Friedrich Pieter CRENA (ook wel genoemd Martin Frederik Pieter)
  2. en Magdalena Elsenbruch (ook wel genaamd Magdalene, Magdaleina Elsenbroick / Elsenbroich),

en was lid van een hele kinderschare aan broers en zussen en één van zijn zusters was Johanna Henriette CRENA (ook wel genoemd Johanna, Johanna Hendrejette, Johanna Henrejet.)

Vader Martin wist het leven wel te waarderen, want hij was dan weer eens herbergier, dan koopman, dan cabaretier en deed nog wat andere zaken erbij, trouwde op 45 jarige leeftijd met de dan nog piepjonge Magdalena.

Johan zelve trok het leger in (wanneer heb ik niet kunnen ontdekken), werkte zich het naadje om zijn rang te verbeteren, besloot om Indië eens te verkennen, knokte zich het apelazerus tegen de zogeheten “vijanden” van het Nederlands gezag in voormalig Indië, werd pl.verv. commandant  te Sumatera Padang en werd vóór Padang, ook nog eens plaatselijk commandant van het leger te Surabaya; door zijn moed en vechtlust kreeg hij nog die befaamde plakaat op zijn borst gespeld (MWO 4) en ging uiteindelijk met pensioen en vertrok weer heimwaarts naar zijn schoene Limburg, alwaar hij op 17 mei 1873 huwde te Sittard met Wilhelmina Amalie HIEFF (*27-10-1816 Sittard en +9-11-1902 Sittard).

Het zou Johan’s laatste heldenfeit zijn, want hij overleed op 26 sept 1873 te Sittard in de leeftijd van 59 jaar en liet zijn kersverse bruid als weduwe achter.

Maar….. men dacht toch niet dat Johan daar in dat Indië op een droog houtje zat te bijten en zijn koppelriem aan het poetsen was???

Te Palembang geboren uit vader Jean Henri Crena en moeder SARINA (volgens aktes van de kinderen op wiewaswie en Limburg.nl)

  1. 12-6-1841 Palembang Johanna Wilhelmina (huwde Julius Otto Gobius)
  2. 30-9-1843 Palembang Frederika Louiza (huwde Louis Joseph Resner)
  3. 01-5-1846 Palembang Susana (Susanna) Paulina (huwde Charles Frederik Foreman); zij kregen een vroeg overleden zoontje (*17-6-1865  +16-4-1866) genoemd naar Johann Heinrich , op zijn Frans echter: Jean Henri.

Ad a) Julius Otto Gobius: Kapitein KNIL. Geb. Mond 24 dec 1829. Overleden 28/3/1869. Begraven Tanahabang Weltevreden afd IX. Huwde op 7/11/1861 Soerabaja met Johanna Wilhelmina en zij stierf te Brussel  in 1881.

Ad b) Louis Joseph Resner. Majoor KNIL. Geb. 15/8/1840 Batavia.  Huwde op 2/8/1866 Kedoe. Kinderen uit dit gezin. Frederika stierf Den Haag op 10/9/1925.

Ad c) Charles Frederik Foreman huwde op 7/11/1863 te Padang met Susanna Paulina. Hij overleed Paya Combo 2/11/1867. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Jeanne Charlotte Josephine, Paul Charles Philip en Charles Willam Frederik….. Susanna Paulina huwde ten tweede met Jan Gijsbert Dirk Oberschorfheide op 23/6/1870 te Utrecht.(Hij werd geb. Amsterdan 4 jan 1821). Uit dit huwelijk meerdere kinderen, waaronder Christine Henriette en Johanna Pauline.)

Een extraatje: Uit dezelfde ouders van Johan Heinrich Crena werden op 26-3-1808 ook geboren (tweeling):

  • Johann Heinrich te Sittard en
  • Johann Heinrich Gerard te Sittard. (+4-7-1810 Sittard)

Goed, wil men meer weten over Johann Heinrich Crena’s levensloop en carriere? Ik zou zeggen: Gaat uw gang en veel plezier ermee, want daar ben ik niet voor om dat hier voorgekauwd aan het lezerspubliek voor te schotelen, tenzij men mij op de loonlijst zet en dat zie ik zo snel niet gebeuren .

Hieronder Kolonel Johan Heinrich Crena.

Het voorgaande was dus zo’n beetje over Johan Heinrich Crena en via zijn zuster (Zie boven in blauw) Johanna Henriette Crena kom ik dan uit bij het volgende:

Johanna Henriette Crena kwam op een mooie pinksterdag in het jaar 1819 in de heuvels van Limburg een jongeman tegen, die zich netjes aan haar voorstelde, haar een paar keer mee uit vroeg en in de schaduw van het bronsgroen eikenhout gelegen en uitziend op de glooiende hellingen vroeg hij haar ten huwelijk op 30 juli 1820 en werd dit huwelijk in het grote kerkboek bijgeschreven.

Helaas, om één of andere duistere reden werd dit huwelijk in het register doorgeschrapt en werd het huwelijk opnieuw ingeschreven op 30 april 1823, als zijnde het huwelijk tussen:

 

Een beetje genealoog die hier “toevallig” langs komt neuzen, ziet dan tot zijn verbazing een bekende familienaam genoteerd staan toch; want het stikt de moord van de familienaam NIJSSEN in Limburg, ook wel geschreven en uitgesproken als NIESSEN.

En wie heette er ook al weer Elize Charlotte NIESSEN? Juist ja, onze befaamde Indische dame die wat met Batik te maken had.

Kortom, uit het huwelijk van bovengenoemde Johann Heinrich Matthias NIJSSEN (ook wel genoemd Jan Henderik Matijs NIESSEN)  en Johanna Henriette CRENA werd geboren te Sittard MATTHIAS NICOLAS NIJSSEN op 11 dec 1823 te Sittard, als één uit de grote kinderschare van dit echtpaar.

De oma van vaders kant van de kleine Matthias Nicolas Niessen(Nijssen) was Johanna Sophia Schaesberg in 1774 geboren te Burdscheid en 1827 overleden Nijmegen) en deze Johanna Sophia Nijssen-Schaesberg had een dochter genaamd Jeanne Julienne (Johanna Juliana) Nijssen (1812-1874) die op haar beurt later huwde met Johan Coenradus Boers (1812 Nijmegen – 1896 Delft). En Johan Coenradus Boers was mijn overgrootvader.

Matthias Nicolas Niessen werd groter en in navolging van zijn oom Johan Heinrich Crena nam ook hij dienst in het leger, ging naar Indië, huwde daar met Elisabeth Christina Anna Geertruida von Ranzow, werd 1ste Luitenant , kreeg een WMO4 wegens krijgsverrichtingen, zei het leger daarna vaarwel in 1860, want hij had zijn buik vol van al dat geknok en hij moest thuis de boel scherp in de gaten houden, want voordat ie er erg in had, had ie een hok vol kinderen waarvan hij zich bij sommige afvroeg: Op wie lijken jullie eigenlijk ????

Na zijn pensionering uit het leger in 1860 trad Matthias Nicolas Niessen (Nijssen) in dienst bij de Recherche Batavia, werd daar commies 1ste klas en ging uiteindelijk in 1868 met volledig pensioen, stapte in 1869 op de boot PETRONELLA en vertrok naar Nederland, vestigde zich te Roermond alwaar hij op 13 dec 1878 overleed.

Oh ja, vrouw en kinderen (alle, ook die met een vraagteken) liet hij achter onder de hoede van Willem Lodewijk Beerhorst, die schijnbaar vaker over de vloer was geweest als Matthias weer eens buitenhuis aan het werk was.

Mind: in tegenstelling tot wat op veel internet sites staat vermeld: De heer W. Beerhorst was NOOIT gehuwd geweest met mevr. Niessen-von Ranzow. Zij hadden een relatie.

Kunnen we het allemaal nog volgen?

Hieronder een snelle uitzetting dan:

Johan Heinrich Crena (de kolonel) had een zuster Johanna Henriette Crena. Deze huwde Jan Henderik Matijs Niessen (hij was een zoon van Nicolaas Niessen en Johanna Sofie Schaesberg). Een zuster van Jan Hendrik Matijs was Jeanne Julienne die huwde met Johan Coenradus Boers. Een zoon van Jan Henderik Matijs en Johanna Henriette Crena was Matthias NIcolas Niessen(Nijssen) die gehuwd was met juff. von Ranzow en uit dit huwelijk kwam voort Elize Charlotte Niessen die iets met Batik te maken had.(Zij huwde Alfons van Zuijlen).

Hieronder de vermelding van de geboorte met de namen NIESSEN en of NIJSSEN.

 

Meer zien wie Matthias Nicolas Niessen, mevr. Niessen-von Ranzow en Willem Beerhorst waren?

Ga naar de homepage van Imexbo.  De eerste de beste foto die u ziet…….. Niet alle kinderen die erop staan behoren tot de familie…… ah, ik heb al genoeg verteld, doet er verder niet toe.

Oh ja, via via waren de families Niessen, van Zuijlen, von Ranzow, Swaab ook weer gerelateerd aan de bekende Adriaan Koek, gouverneur van Malacca in Engelse dienst. Zie hiervoor de pagina Adriaan Koek om één en ander nader te bekijken.

Terug naar boven