Nicolaas Coblijn

Nicolaas Coblijn en de gerelateerde link naar/met de families Andreas en Johannes.

Willem Ireneo Engel en Bram van der Schuyt schreven in 2005 een boek over de ’s Gravelandseweg te Hilversum en haar bewoners en met name huisnummer 79 is voor mij zeer interessant, want hier woonde als eerste bewoonster de weduwe Charlotte Louise Küpfer geboren Coblijn.

Het huis staat te boek als Villa Rustoord, dus een kampung huisje is het beslist niet gelet op de naam en de woonomgeving.

Volgens het boek kwam Charlotte Louise Küpfer-Coblijn ( de oudste dochter van Nicolaas), met haar familie, als eerste bewoonster in 1886 en de schrijvers is het onbekend of de familie Küpfer het zelf heeft laten bouwen. Maakt niets uit, want deze pagina gaat over de familie Coblijn.

Foto’s Internet Hilversum-club.nl en internet. (1969 en heden).

 

Terug in de historie.

Bron gegevens: CBG, Indische Almanak, KB.nl  en diverse internet bronnen.

Op 29 juni 1787 kwam ene Hendrik Coblijn in dienst van de VOC als Oppermeester, monsterde aan op het schip “STAVENISSE” welke op genoemde datum uit Texel vertrok richting Kaap de Goede Hoop, arriveerde daar op 24 nov 1787, vertrok van de Kaap op 9 jan 1788 en kwam 4 maanden later op 7 mei 1788 aan te Batavia.

Hendrik ging op 31 juni 1801 uit dienst en werkte als Opperhospitalier nog te Pasoeroean en te Soerabaya, alwaar hij ook stierf. Hij huwde een chinese vrouw Tio Kiem Nio te Batavia (die reeds een dochter had, welke hij adopteerde en haar doopnaam was Cornelia Elisabeth), kreeg met haar nog enkele kindertjes erbij en één van die kindertjes was Nicolaas Coblijn.

Nicolaas was een bizonder kind, want hij was 2de Luitenant Kwartiermeester in het NI Leger, Commies 1ste klasse Residentie kantoor Soerabaya (was zelfs gemachtigde voor de Resident Domis toen deze op verlof naar Nederland ging) en eigenaar van de landstreek en suikerfabriek Kali Kondang te Semarang en draaide her en der ook nog zijn achterste in diverse zaken wat hem geen windeieren opleverde.

Nicolaas werd geboren te Soerabaya op 26 mei 1802 en gestorven op 17 februari 1864 te Semarang en tussentijds pendelde hij op en neer naar diverse steden op Java en ook naar Nederland en had zelfs op een gegeven moment zijn domicilie in Brussel

Nicolaas was voor geen kleintje vervaard, gelet op zijn vruchtvolle levenswijze, zowel op financiëel gebied alsmede gelet op de zegenrijke huwelijken welke hij had met:

1) Jacoba Pieternella van de Geugten en uit dit huwelijk werden geboren de volgende kindertjes: 1) Louis (als zuigeling gestorven), 2) Charlotte Louise (gehuwd met Küpfer zoals hierboven genoemd), 3) Jacobus Andreas (die namens de familie later alle zaken behartigde na de dood van Nicolaas), 4) Petrus Godefriedus (eveneens als zuigeling gestorven), 5) Frederik Willem, 6) Pauline, 7) Henri, 8) Johan Godefriedus, 9) Caroline Henriette, 10) Julius, 11) Henriette Victoria, 12) Emilia Theodora, 13) Cornela Elisabeth en 14) Frederik Nicolaas. (Deze laatste was 9 dagen oud toen Jacoba Pieternella waarschijnlijk door kraamkoorts het leven liet in 1849). In totaal derhalve 14 kindertjes, ware het niet dat Nicolaas zijn kruit nog niet helemaal verschoten had, want hij huwde ook…..

2) Alexandrine Stolk in 1854 te Rijswijk en uit deze relatie kwamen ook weer nazaten voort, te weten: 15) Nicolaas Alexander, 16) Emilie, 17) Castalie Alexandrine en 18) Raoul Alphonse.

De gronden van Oost en Midden Java waren niet enkel vruchtbaar voor de suiker, maar ook voor Nicolaas en zijn vrouwen, toe maar: 18 kindertjes in totaal. Dat zal me met de Sinterklaas pakjes avond een drukte van belang geweest zijn.

Nicolaas’ tweede echtgenote (Alexandrine) vestigde zich na de dood van haar man samen met haar 3 jongste kindertjes te Brussel. Ergens vond ik in een boekwerk, dat Nicolaas (bij in leven zijn) als domicilie Brussel had gekozen, dus hoogstwaarschijnlijk zal de weduwe wel in dit huis getrokken zijn.

Volgens Neijs, was Coblijn geen slechte werkgever voor zijn Javaanse medewerk-ers/-sters. Zie foto onder.

Foto onder: Kali Kondang suikerfabriek en landerijen. De advertentie is getekend door Jacobus Andreas, zijn oudste zoon.

Foto onder: Het gebouw en de pakhuizen op het Paradeplein te  Soerabaja. (Ik ben niet bekend met de oude benamingen en zou niet weten hoe het tegenwoordig heet.)

Foto onder: Het woonhuis te Boeboetan met de daarbij behorende kampong volgens de advertentie. )In Boeboetan was later in de jaren 1900 een nonnenschool gevestigd.

Foto onder: Voor zijn bemoeienissen zal Nicolaas uit deze transactie en machtiging ook wel enkele Rupiahs (sorry, Ned.Indische guldentjes’  gekregen hebben van mevr. Moor….

Foto onder: Ook nog een woonhuis in eigendom gehad te Malang-Pasoeroean. Hoogstwaarschijnlijk werd dit huis later bewoond door enkele nazaten die daar werkzaam waren op ondernemingen.

Prachtig toch, al die vruchtbare suikergronden en opbrengsten. Maar waarom dan een stukje verhaal over de familie Coblijn?

Heel simpel, wegens het volgende:

Het 10de kind uit Nicolaas’ eerste huwelijk( met Jacoba Pieternella van der Geugten), heette Julius. Geboren 1 juli 1840 te Soerabaja, gestorven 19 maart 1925 te Sragen (Solo) en gehuwd op 15 okt 1873 te Batavia met Maria Josephine Andreas…. en zijn we hiermede aangekomen bij het feit, dat ondergetekende gerelateerd is aan de Coblijn familie.

Want Maria Josephina Andreas (dochter van Carapiet Andreas uit het huwelijk met Charlotte Dorothea Joseph) was namelijk ook weer gerelateerd aan mijn rijke floepert van een over over grootvader Joseph Johannes en is daarmede de zoekcirkel rond.

Maar, Nicolaas had ook nog dochter Pauline (nummertje 6 van het rijtje) en die was weer gehuwd met Joost Christiaan van der Bank(1) En Joost had een tante die heette Margaretha Johanna van der Bank(2) die op haar beurt gehuwd was met Pieter Matthijs van Laren (Predikant) en dit echtpaar had o.a. een zoon die ook Pieter Matthijs van Laren heette. En deze junior Pieter Matthijs van Laren was gehuwd met Louisa Elisabeth Johannes, die op haar beurt een oudere zus van mijn overgrootmoeder Anna Johannes was. Beetje ruwet (hersenkrakerig) allemaal, maar uiteindelijk toch weer gelukt.

1) Foto onder: Joost Christaan van der Bank. (rkd.nl)

2) Foto onder(RKD.nl): Margaretha Johanna van der Bank 1860-1943. Een nazate van de familie van der Bank en vernoemd naar haar grootmoeder Margaretha Johanna van der Bank, die gehuwd was met Pieter Matthijs van Laren Sr.

Julius was landhuurder en administrateur van de onderneming Blorong te Sragen (Solo) en evenaarde bijna zijn vader Nicolaas wat betreft het aantal kindertjes. (8x)

Het gaat me te ver, om op deze pagina de complete genealogie van de familie Coblijn uit de doeken te doen, dus mocht men interesse hebben, dan nood ik u uit, om de almanakken en overige historische boekwerken zelf maar ’s te onderzoeken en uit te pluizen.(Schrale troost± Ik heb het wel helemaal compleet.)

Ik heb heimwee naar Insulinde en één der kleinzonen van Nicolaas had inderdaad heimwee (ondanks het goede leventje hier in het koude Nederland) en trok terug naar Indië in 1891 en dat was August Emile Küpfer, één der kinderen van Charlotte Louise Küpfer-Coblijn. Charlotte ligt samen met haar man en een zoon begraven op de begraafplaats “Gedenkt te sterven. 

Terug naar boven