Een heuse Vader

Notaris Constantinus Petrus Antonius Boelen, hij was een heuse vader, die alles voor zijn kinderen (en familieleden) over had en Ondank is ’s werelds loon en dat was helaas ook de zijne. (Ter info: de Ondank kwam NIET van zijn kinderen, maar uit buitenstaanders.)

Een vervolgverhaal op de pagina Notaris CPA Boelen, waar men meer over zijn leven en zaken kan lezen.

Hier op deze vervolgpagina verhaal ik slechts wat ik heb kunnen achterhalen en aan de hand hiervan besloot ik om de notaris nog meer te respecteren en hem zijn eeuwige rust in vrede te gunnen, voor zover het mij mogelijk is.

Gegevens en foto’s copyright imexbo.nl en familie Boers. Met grote dank aan mijn neef W.P. Boers en Elmi Myerop (FB naam).

Eerst even in het kort wat achtergronden:

CPA Boelen geboren te Den Haag, studeert in Nederland en vertrekt naar voormalig Indië om aldaar in zijn brood te voorzien als notaris, heeft een relatie met een lokale dame Sina die de moeder wordt van zijn 6 kinderen. De eerstgeborene en de laatst geborene overleden op jonge leeftijd en de notaris stelt alles in het werk om de overige kinderen een goede toekomst te geven. Zijn partner overleed terwijl de kinderen nog vrij jong van leeftijd zijn en de notaris huwt daarna met Catharina Wilhelmina Dorthea Berlauwt op 3 aug 1886, zodat zijn kinderen een moeder hebben, die voor hen zorgt.

Zijn tweede echtgenote mevr. Berlauwt overleed in 1901 in Den Haag tijdens een verlof verblijf van de notaris te Nederland en tevens om de gang van zaken van zijn studerende kinderen te volgen. Ik had destijds geen ultieme pogingen gedaan om uit te vinden waar zijn echtgenote dan begraven kon zijn. (Het had gekund natuurlijk, door de begraafplaatsen in Den Haag af te lopen en navraag te doen, maar sudah laat maar was destijds mijn motto)

De notaris keert in 1901 terug naar Indië, verblijft daar nog enkele jaren en keert dan definitief terug naar Nederland in 1907 en overleed te Amsterdam in 1910. Ook hier ging ik er vanuit dat het verder wel goed was en liet het zo.

Het leven ging door en zijn kinderen Constance Pauline, Pauline Constance en Mathilde huwden ( met wie zoon Constant Jean huwde is mij verder onbekend) en leefden hun leven.

  • Constance Pauline Boelen (*1877 +1923) huwde met J.C.P. Bouman, zich later noemende J.C.P. RUBAY BOUMAN.
  • Pauline Constance Boelen (*1879 +1969) huwde met Willem Egbert Boers, de oudere broer van mijn vader.
  • Mathilde Boelen (*1881 +1954) huwde met Barend Strasters, scheidde, werd buitenkamper en kwam vlak na de oorlog in huis bij haar zus Pauline Constance, alwaar zij stierf.
  • Constant Jean (*1883 +1939) studeerde kort in Nederland, ging op vroege leeftijd weer terug naar Indië en maakte een beetje een rommelzooitje van zijn leven en verdween in de anonimiteit.

Het zal ongeveer april 2016 geweest zijn, dat ik geheel onverwachts van mijn neef W.P. enkele documenten kreeg en nog wat oude foto’s ergens uit de rommelzolder vandaan en daar zat bij een document inzake de begrafenis van de notaris te Den Haag. Hieruit bleek dat het stoffelijk overschot van de notaris, gestorven te Amsterdam, begraven was te Nieuw Eijk en Duin Den Haag.

Navraag bij de begraafplaats bracht opmerkelijke en droevige feiten aan het licht, want het bleek, dat in bedoeld graf nummer 283 afdeling 1ste Klasse, ook begraven waren: Mevr. Berlauwt en Constance Pauline Boelen gehuwd met Rubay Bouman…. Er werd een “geheim” ontrafeld en ik heb de gang van zaken gereconstrueerd en geen sterveling op aarde kan mij mijn gelijk weerleggen, gebaseerd op de normale standaard gang van zaken bij een sterfgeval.

Immers:

  • Mevr. Berlauwt stierf in 1901 te Den Haag en de notaris begraaft haar in graf 283 en het meest logische en normale gebeuren is dan dat op het graf tenminste een grafplaat geplaatst wordt met tenminste de naam en datums betrekking hebbend op de overledenen. Ja toch????
  • Notaris Boelen stierf in 1910 en wordt begraven in graf 283 en nogmaals: ook in dit geval zal er een naamplaat aangebracht worden met gegevens van de overledenen. (Ik acht mijn tantes zeer hoog en ik weet 100% zeker, dat zij hier voor gezorgd zullen hebben.)
  • Tante Constance Pauline stierf in 1923 en werd – conform mededelingen begraafplaats – ook in dit graf bijgelegd en normaliter zal dan ook in een dergelijk geval een naamplaat worden geplaatst met de gegevens van de overledene door de nabestaanden toch ???????
  • Zoiets is toch de normale gang van zaken, dacht ik zo. Al was het enkel en alleen maar uit respect voor de geliefde overledenen. Wat zeg ik? Respect? Geliefden? Overledenen? Jaja.

Een lieve kennis en vriendin van me, wonend in Den Haag en volgens Facebook geheten Elmi Myerop, ging er voor me op uit en fotografeerde het kerkhof en het graf voor me en legde een orchideeëntak op het graf als groet en respect. Een wildvreemde die niets met de overledenen te maken heeft maar die het zomaar wel uit eigener beweging doet. Dank Elmi !!! Héél lief en Klasse van je, dit in tegenstelling tot andere nabestaanden, want…….

Het kerkhof Nieuw Eijk en Duijn Den Haag.

Triest vind ik het. Wie er voor gezorgd heeft dat de originele grafplaten verwijderd zijn is mij onbekend. Zelfs in hun eeuwige slaap is het de notaris, zijn tweede vrouw en zijn dochter niet gegund, om herkenbaar voor de wereld in de herinnering te blijven. Heel triest en ik hoop dat zij nu niet meer vergeten zullen worden, al was het maar via de digitale snelweg. Maar ik blijf het in- en intriest en genant vinden, dat er geen voornamen en datums vermeld zijn, laat staan iets in de trant van: “Hier rust mijn geliefde vrouw” of iets dergelijks.

Ik heb helaas geen foto van de tweede echtgenote van de notaris, maar in elk geval zijn dit de notaris C.P.A. Boelen en zijn dochter tante Constance Pauline Boelen, die samen herenigd zijn in het graf. De foto is gemaakt in de fotostudio van tante Mathilde Boelen (de jongste dochter) te Amsterdam. Copyright familie Boers en eerder genoemden.

Hieronder: Een scan van het overlijdensbericht te Indië naar aanleiding van het overlijden van tante Constance Pauline Boelen en voor eventuele liefhebbers om uit te spitten wie de andere gerelateerde families zijn. Mij een biet verder, interesseert me totaal niet in dit geval.

Ter verduidelijking:

W.E. Boers – oudere broer van mijn vader gehuwd met tante Pauline Constance Boelen, zuster van de overledene Constance Pauline Boelen. Mevr. M. Boelen was tante Mathilde te Magetan na haar scheiding van Barend Strasters (gehuwd 1914), C.J. Boelen was Constant Jean Boelen, een broer.

Mogen zij hun vrede hebben.

Terug naar boven