Maria Salomonson

Een pagina ter respect en ere van MARIA SALOMONSON.

Waarom zomaar een pagina ter ere van Maria Salomonson?

Herschreven (ten dele) op 3 juni 2016 naar aanleiding van verkregen informatie van een nazaat van Maria Pinédo-Salomonson. Ik verkreeg foto’s en wat achtergrond informatie, waarvoor mijn grote dank. Zoals eerder gezegd op diverse andere keren op andere pagina’s en in mijn voorwoord op de Homepage:  Geschiedenis is niet enkel het droog opsommen van jaartallen en koele kille feiten…geschiedenis is het leven van mensen kennen, ervan leren, respecteren, begrijpen, teneinde te weten dat wij bestaan dank zij hen die geweest waren. Ook hier geldt op deze pagina: Geen sensatie, geen Story en Weekend roddel, maar begrip en respect voor hen die ooit eens een medemens was, met of zonder gebreken. De extra achtergrond informatie plaats ik hier niet, aangezien het familie informatie betreft en ik hen respecteer en derhalve niet openstel voor de ogen van derden. OOK plaats ik hier GEEN uitgebreide genealogie van de familie Salomonson/Pinédo/ en aanverwanten, aangezien er op het internet genoeg over te vinden is.

Zij was één der onnodige velen, die het slachtoffer werd van een wezenloos, meedogenloos, harteloos, redeloos, schofterig, beesterig en het slechte vertegenwoordigend Nazi-regiem. Mind: NIET alle Nazi’s schaarden zich onder dit slechte regiem, want er waren ook genoeg goede Nazi’s die helaas gedwongen werden mee te roeien in dat verderfelijke bootje en die helaas ook voor een keuze gesteld werden: Jij of ik…. en gelijk ELK mens op aarde, kozen zij het beste voor zich en werden andere het slachtoffer. Er waren er echter ook die – als Duitser zijnde – het naziregime verfoeiden en dat eveneens met hun leven moesten betalen.

Een extra stukje aandacht en respect voor haar; zij was ook een voorbeeld van een levensreis van Amsterdam naar Nederlands Indië, terug naar Amsterdam en via Den Haag naar de Piet Heinstraat en vandaar uit in de leeftijd van 81 jaar naar haar eindbestemming WESTERBORK. Op 81-jarige leeftijd vond dat regiem van die snorreschoft uit Nazi Duitsland het nodig om een medemens op beestachtige wijze van het leven te beroven.

(Volgens verkregen informatie van de familie, zijn ook leden van de familie Pinédo getroffen door oorlogsleed en met name hen overkomen door de Japanners in Indië. Ik heb doelbewust ervoor gekozen om daarover hier geen details te vermelden.)

Ooit op een regenachtige dag in eind december 1903 verschenen voor de notaris C.P.A. Boelen te Magelang de personen EGBERTUS PINEDO, wonende te GOMBONG en ten tijde van het opstellen van dit contract domicilie gekozen hebbende te Magelang in zijn hoedanigheid als agent van Mc Neill & Co te Semarang en de heer THE HONG TWAN, die DENDENG (Gedroogd vlees) en rundvlees mocht leveren voor de duur van de jaren 1904, 1905 en 1906 conform de borgtocht van de heren THE HONG HIE en THE HONG SOEI, aan het leger te Magelang.

THE HONG TWAN moest het zooitje vlees leveren en de huiden aan zijn contractant LIE THIAUW PAO. Deze laatste had weer een contract met de firma Mc Neill & Co die dus door Egbertus Pinedo vertegenwoordigd werd. Dan was er ook nog de LUITENANT der Chinezen te Temanggoeng LIE THIAUW HIAN die meedeed en een broer was van eerdergenoemde THIAUW PAO.

Maar we zijn er nog niet, want de dendeng moest geleverd worden en die dendeng kwam niet zomaar in de keuken van de kazerne. Dus moest er een leverancier van koeien en karbouwen tevoorschijn komen en natuurlijk niet te vergeten de slachter en daar waren ook weer contrachten voor nodig…. Geloof het of niet, maar de notaris schreef zich het apelazarus aan al die contracten en duplicaten.

Beetje ondoorzichtig allemaal, maar voor een ieder bleef er wel iets aan de strijkstok hangen en Jan met Pet betaalde de belastingen aan de staat, die het wel weer verdeelde en Jan Soldaat kreeg dendeng bij zijn portie rijst. Maar goed, da’s een ander verhaal.

Om via een omweg dan te komen op het huwelijk van EGBERTUS PINEDO en MARIA SALOMONSON.

Egbertus, zoon van Joseph Pinedo en Grietje de Bruin en werd geboren te Amsterdam op 17-8-1857. Hij huwde Maria Salomonson te Haarlem op 22-3-1883 en zij was geboren te Amsterdam op 11-11-1861 en was dochter van Frederik Salomonson en Femmetje Willing.

Mij bekend is dat uit dit huwelijk de volgend kinderen geboren werden:

  1. Fritz Joseph geboren te Haarlem op 12-6-1884 en
  2. Maria Egbertina geboren te ?? op 2-10-1888.

Ad 1) Fritz studeerde als architect af in Indië in 1911 en huwde ten tweede met Hella Hellenburg Rothe te Wenen op 14-11-1928. Werd tussentijds nog benoemd als ass.leraar bouwkunde en had later zijn eigen kantoor Pinedo en Job Jr.  …. Hij ontwierp enkele mooie gebouwen in Indië (o.a. Soerabaja) en vertrok later naar Sao Paolo Brazilie alwaar hij stierf.

Ad 2) Maria huwde Jan Broers, medewerker Paketvaart Indie en ligt samen met haar echtgenoot en haar ouders in Oud Den Haag.

Aanvulling d.d. 17 mei 206 ad 1). Een bezoeker/bezoekster attendeerde mij in het GASTENBOEK 16 mei 2016 op het feit, dat Fritz Joseph Pinedo gehuwd was met Fennigje Gesiena Christina Lobry op 25 april 1913 te Surabaya en gescheiden te Surabaya op 17 febr 1927. Ik had destijds dit huwelijk hierboven NIET vermeld, omdat in hoofdzaak de pagina ging over mevr. Maria Salomonson en slechts zijn tweede huwelijk met Hella Hellenburg Rothe te Wenen op 14 nov 1928, als bijkomstigheid. Fennigje werd geboren te Mojokerto op 21 juli 1892 en stierf op 4 juli 1982.

Derhalve doe ik hierbij dan de gegevens van zijn eerste huwelijk d.d. 5 april 1913 alsnog toevoegen, waarbij ik verwijs naar de scan uit www.roosjeroos.nl (met dank) met de huwelijks- en scheidingsgegevens. Let op de verschillende schrijfwijzen van de familie naam LOBRY in de almanakken/bijregisters. Het mag gezegd worden, dat Roosjeroos enorm veel werk heeft verricht door de almanakken en bijregisters te indexeren. Klasse.

Einde aanvulling ad 1/ d.d. 7 mei 2016.

Wanneer precies Egbertus en echtgenote Maria naar Indië vertrokken en weer terugkeerden naar Nederland is mij onbekend. Egbertus stierf reeds in Den Haag op 8 juni 1934 (Graftombe n.l. en begraven Oud Eik en Duin) en bijna 9 jaren later werd uit hun huis in de Piet Heinstraat te Den Haag Maria door de mofferige smerige Nazi’s weggehaald om nooit meer terug te keren.

Hieronder een foto van het echtpaar Egbertus en Maria Pinédo in 1933 te Amsterdam. Ik weet niet ter welke gelegenheid deze feestelijke foto gemaakt is. Waarschijnlijk een huwelijksjubileum. Een zeer bizondere foto uit 1933, want de heer Egbertus stierf in juni 1934. De foto is het eigendom van de familie Pinédo en u dient dit te respecteren.

Hieronder enkele afbeeldingen met betrekking tot bovengenoemde familie Pinedo.

 

 

 

 

Een stukje Soerabaja: Tegenwoordig de Bank Internasional Indonesia, architect Fritz Joseph. Lokatie Jembatan Merah buurt.

 

Hieronder een foto van het gezin te voormalig Indië en de foto is het copyright en eigendom van de familie Pinédo. Men gelieve dit te respecteren. Met dank aan de familie….Aan de hand van verkregen informatie heb ik de namen van betrokken personen er aan toegevoegd. De foto zal omstreeks 1916/1918 genomen moeten zijn als ik de leeftijd van Anna Maria Egbertina goed inschat. (Tussen 3 en 5 jaar oud.)

Voor mij persoonlijk zegt deze foto van het gezin mij heel wat en met name de afbeelding van de heer Egbertus Pinédo. Want in 1903 (zie deelscan van de acte bovenaan deze pagina) was hij dus diegene die tegenover de notaris plaats nam ten kantore van de notaris C.P.A. Boelen. Waarom dan wel? Omdat de notaris C.P.A. Boelen een oudoom van me was en ik door deze foto een stukje duidelijker beeld heb van het leven van mijn oudoom. Dank aan de familie.

3-

Ter vergelijk wie mijn oudoom was, waarvan ik (persoonlijk) vind, dat er gelijkenis der gezichten bestaat tussen beide heren. Beiden geboren te Amsterdam, beiden liggen anno 2016 vlakbij elkaar te rusten in Den Haag en beiden ontmoetten elkaar in hun leven op een plek circa 14000 km verwijderd van Nederland in 1903, want beiden hadden Magelang als domicilie destijds.

 

Opdat zij allen hun rust en vrede hebben.

Terug naar boven