Notaris Scipio Blume

Notaris Lodewijk Leonardus Hubertus Richard Scipio Blüme.

Door het IGV werd online geplaats een inventarislijst van de graven Taman Prasasti (voormalig Tanah Abang) Jakarta en in deze lijst verscheen een graf van:

J.H. Scipio BlumeC.J.J. Scipio Blume – Bauer en H.L.E. Scipio Blume. De laatste was een zoon van het echtpaar J.H. en C.J.J., blijkens de tekst “Hier rusten onze ouders …. en onze broer”… m.a.w.: de kinderen hebben voor het graf gezorgd.

Maar behalve hierboven getoond is er ook nog het graf van Marius Leonard Ehrencron….ja en? OK, explikatie volgt hiernavolgend waarom de naam Ehetencron past bij de naam Scipio Blume. Wie precies Marius Leonard was, heb ik niet verder onder de loep genomen, want dan kan ik weleen hele nieuwe almanak gaan samenstellen en daar ben ik niet voor.

Uiteraard hou ik hier een beetje kort over de genealogie.

Eerst maar wat uitleg over graf 1 hierboven:

Vader J. H. was de heer Johannes Hubertus Scipio Blume. (geboren 18 okt 1836 te Semarang. RA1838 zegt echter geboren 18 okt 1837 als Johannes Hubertus Scipio – zonder Blume !!). Zijn ouders waren Segisbertus Aurelius Scipio (1810-1879) en Catharina Blume.(1814-1881)..(Haar ouders waren Karel Christiaan Blume en de vrije onchristelijke vrouw Boejoet.) Johannes Hubertus verkreeg in 1865 toestemming tot naamsverandering van Scipio naar Scipio Blume (Erbij moeder’s naam).

Johannes Hubertus Scipio Blume huwde Carolina Jacoba Josephina Bauer op 19-11-1857 te Semarang.

Uit dit huwelijk diverse kinderen volgens mijn bescheiden mening: (Bronnen KB.nl, Almanakken, diverse genealogische websites), maar van belang voor mij wat betreft deze website pagina:

Onder andere de zonen (Goed lezen: Onder andere, dus niet allemaal !!!) Voordat ik weer gebombardeerd word met allerlei opmerkingen:

  1. Henry Lodewijk Edmund , geboren 2 maart 1876 Cheribon en overleden 11 febr 1922 Batavia. Hij huwde Christine van der Grint op 3 nov 1897 en scheidde op 30 nov 1907. Hij was postcommies.
  2. Lodewijk Leonardus Hubertus Richard (roepnaam Richard), geboren te Batavia op 25 aug 1878 en overleden te ?? op ?? (Ten minste na 1923). Hij huwde Irene Mathilde Ehrencron op 25 nov 1903 te Batavia. (Zij kwam van een onderneming). Irene werd geboren Bandoeng 28 jan 1883 (RA 1884) en overleed Pangkalpinang Bangka op 10 maart 1928.

Haar graf: (Zie ook de pagina http://www.imexbo.nl/pangkalpinang-1.html )

Irene Mathilde Ehrencron behoorde tot de familietak Ehrencron die familie relaties had met de families BROHET, von RANZOW, POLACK. Haar broers waren Ferdinand George Johannes (gehuwd met Polack), Theodoor Adolf (gehuwd met Brohet). Haar moeder was Mathilde von Ranzow en haar vader Adriaan Jacobus Ehrencron. De voorvader Ehrencron was afkomstig uit een bemiddelde Deense familie.

Meer weten over de familie Ehrencron? Zie de almanak Ons Nageslacht pag 83.

Met betrekking tot haar man L.L.H.R. Scipio Blume nog het volgende. Hij was notaris onder andere te Magelang , lid van de gemeenteraad Magelang en had een perceel met huis te Magelang dat door de gemeente Magelang werd aangekocht (!!!!) en hield vriendschappelijke en zakelijke relaties met notaris C.P.A. Boelen te Magelang en deze laatste was een oudoom van me. Zie hiervoor de pagina Notaris C.P.A. Boelen.

 

 

In een krant werd haar overl. bericht gepubliceerd en getekend door Richard Scipio Blume, Tilly en Zus.(1923)

Bij mijn weten had het echtpaar Scipio Blume/Ehrencron de volgende kinderen:

  1. Adrienne Hubertina (roepnaam Poppie), geboren 29-9-1911 en overleden 19-2-1917. (Krantenbericht en RA)
  2. Mathilde Carolina Charlotte (Roepnaam Tilly), geboren 21-8-1904 en overleden   Zij zal de oudste geweest moeten zijn.(Krantenbericht en RA). Zij huwde Soerabaja op 6 maart 1931 met Michael Joachim Hayduck.
  3. Roepnaam Zus. Dit moet dochter Dolores Paulina geweest zijn, geboren 12 maart 1908 te Magelang. Ik baseer dit op de volgende feiten: De notaris resideerde te Magelang in1908 alwaar hij de praktijk had overgenomen van mijn oom notaris Constantinus P.A. Boelen en oom Constantinus Boelen had twee dochters geheten Paulina Constance en Constance Paulina en beide heren waren goed bevriend met elkaar. (Prive familie archief notaris Boelen met privé en zakelijk correspondentie. Dolores Paulina Sjipio Blume huwde (wanneer en waar ??) met WAdrianus Willem marie van Koesveld. Dot moet NA 1931 gebeurd zijn, want:  In 1931 vestigde Dolores zich (alleen) te Batavia paviljoen Tjikini 11. In 1931 woonde A.W.M. van Koesveld op de Kapoeasstraat Soerabaja. In 1935 (krantenbericht) de geboorte van een kind.
  4. Er van uitgaande dat het echtpaar in 1903 huwde, zullen er best wel nog meer kinderen vanaf datum huwelijk tot datum geboorte Adrienne in 1911 geboren moeten zijn.???  Ik heb dit echter NIET kunnen vaststellen.

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten waar dan ook op dees’ aarde.

Terug naar boven