Resident Rijfsnijder

De oud Resident van Batavia: HENDRIK RIJFSNIJDER.

Ik ga hier beslist niet iets over de oud Resident Rijfsnijder zijn hebben en houwen uit de doeken doen, wie hij was, wat hij deed enz. enz. Wie zijn ouders waren  en hoe welgesteld de familie wel niet was…. Daar is genoeg over te vinden en ik doe niet mee aan internet vervuiling door alles te herhalen en servers te vullen met dubbele feiten…

Waarom dan wel een pagina over Hendrik Rijfsnijder?

Simpel: omdat Hendrik in 1888 langs kwam bij mijn oudoom CONSTANTINUS PETRUS ANTONIUS BOELEN, die in 1888 notaris was te Banjoemas/Magelang (nabij Poerwokerto) en waar toen de oud Resident Batavia in zijn jeugdige jaren nog als Aspirant Controleur werkzaam was en ik het leuk vind om een dagelijkse levens-scene in dat oude koloniale gebeuren te openbaren.

(De grote baas van Banjoemas was in dat jaar de Resident Levinus Johannes Selleger van juli 1884 – april 1890 – zie onderaan deze pagina voor een foto.)

Enfin, Hendrik kwam langs voor een volmacht die benodigd was voor de zakelijke belangen van zijn familie in Nederland en diende notariëel bekrachtigd te worden en dat was een akkefietje dat mijn oudoom wel voor elkaar kon krijgen…

Hendrik toen nog een jaar of 24 oud en nog niet gehuwd, kwam de toko binnen van mijn oudoom de notaris, passeerde twee bureaus waar de klerken van oudoom achter zaten met hun inktpotten, kroontjespennen en stapels kladbrieven die in het net overgeschreven dienden te worden, groette hen en hij werd met wat gemompel terug gegroet en stiefelde naar het bureau van oudoom Constantinus.

Enfin oudoom Constantinus was een beetje aan het soezelen achter zijn bureau met zijn benen op de hoek van zijn bureau gestrekt en achterover leunend in zijn werkstoel, vanwege de middag hitte, had net zijn kinderen tante Constance (toen 11 jaar), tante Pauline (toen 9 jaar), tante Mathilde (toen 7 jaar) en oom Constant (toen 5 jaar) de deur uit gestuurd met een paar losse centen voor een stro-ijsje bij de warung aan de overkant want de kinderen verveelden zich wegens de grote schoolvakantietijd in augustus en oudoom Constantinus schrok wakker, toen Hendrik op zijn bureau klopte en zijn verzoek overbracht.

Oudoom Constantinus luisterde Hendrik zo eens aan, hoorde hem uit en dacht meteen aan het woord “kassa!!”

Telg van een welgesteld geslacht, dus dat wordt een vette rekening en zo is het gekomen, dat de Volmacht tot stand kwam en na afloop dronken Hendrik Rijfsnijders, de getuigen en oudoom Constantinus in de societeit van Banjoemas gezellig een borreltje en nuttigden zij een paar stukjes geimporteerde Nederlandse kaas en worst, die de societeit inkocht bij de toko P.M. Johannes te Magelang nabij Banjoemas gelegen, die de duvel en zijn ouwe moer verkocht. (En P.M. Johannes was weer een Armeense oudoom van me, neef van mijn over2x grootvader Joseph Johannes).

Niet getreurd wat betreft de klerken die het nare schrijfwerk moesten verrichten, want zij mochten meedelen in de feestvreugde en kregen wat eten mee voor thuis, een setje nieuwe kroontjespennen en aan het eind van de week mochten zij een half dagje eerder naar huis.

Oudoom Constantinus en Hendrik zullen later nog wel ’s vaker de societeit ingedoken zijn, neem ik aan, want voor de rest had je weining vertier in dat slaperig gedoe in Banjoemas in dat midden Java. Hooguit een arme drommel met een zware pikulan op de schouders die aangereden werd door een dronken soldaat op de fiets terug naar de kazerne te Magelang (was een garnizoensstadje) of een loslopende geit, die door een stel kwajongens opgejaagd werd richting stal of richting keuken om te dienen als rijgvlees voor de sate. Ja, zo ging dat in die buiten contreien in den lande ver weg van de moderne grote steden.

Hieronder enkele foto’s van wie nu wie was in mijn bovenstaand lulverhaal en een afdruk van de Volmacht.

(Bronnen: privé archief familie Boers en waar nodig de bron apart erbij vermeld.)

Mijn oudoom Constantinus Boelen:

Hendrik Rijfsnijder op oudere leeftijd en al gepensioneerd.

Mijn Armeense oudoom Paulus Minas Johannes, eigenaar toko P.M. Johannes en later doorverkocht aan de heer van Eijck die de toko omdoopte tot toko Manusje van Alles. Oom Paulus samen met zijn echtgenote tante….zeg ik lekker niet hoe ze heette, mogen liefhebbers zelf uitzoeken. Oom Paulus verkocht de toko wegens ziekte en ging naar Nederland voor genezing doch redde het niet en overleed in Nederland. Wanneer mag men zelf uitzoeken

De akte van Volmacht waar alles om draaide.

Toch wel iets meer: In de akte wordt o.a. genoemd de naam van WILLEM KAREL van der MANDELE.

Een zoon van Willem Karel was KAREL PAUL VAN DER MANDELE en over hem is ook veel te vinden op het net.

Dan hieronder ietsie pietsie meer over de relatie geslachten Rijfssnijder en van der Mandele.(Bron: Myheritage genealogie).

Hendrik Rijfsnijder overleed in 1930, een jaar was hij weduwe van zijn echtgenote LUCIE JACOBA CLASINA VOS, geboren Batavia en overleden in 1929. Zij huwden 1891.

 

Tot slot een foto van Levinus Johannes Selleger – oud Resident Banjoemas in 1884-1890 – samen met gezin. Bron is vermeld op de foto. Prachtige foto getuigend van de oude tijden in het koloniale Indië.

Moge zij allen die niet meer onder ons zijn, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast hun Schepper.

Terug naar boven