Tellings Brandenburg

Een klant van notaris C.P.A. Boelen, geheten:

mevr. de wed. W.F. Tellings geboren Boers.

Het verhaal van 2 brieven met 3 familie namen en 2 vroegtijdige sterfgevallen: moeder en dochter die al vroeg weduwe werden.In de paperassen (notarieel archief) van mijn oudoom notaris C.P.A. Boelen vond ik een tweetal brieven gericht aan de notaris; één vanuit Weltevreden en de andere uit Soerabaja. Het betrof de betaling van een rekening van de notaris inzake zijn bemoeienissen aangaande de overschrijvingskosten van huizen. Let wel: meervoud dus.

Twee brieven: afkomstig van de heer G.J. Voorwijk en de heer P.J. Brandenburg. Voorwijk deelt hierin mede, dat Brandenburg voortaan de gemachtigde van mevr. W.F. Tellings-Boers was en Brandenburg stuurt geld naar de notaris. Voorwijk’s brief was gedateerd 20-1-1906 (het lijkt op 20-11-1906 doch controle van de overige stukken toont aan dat het 20 jan 1906 moet zijn; de “1” is wat uitgevloeid tot een “11”). Twee brieven die in eerste instantie niets bijzonders te melden hadden. (Let wel: Deze afbeeldingen van de brieven zijn COPYRIGHT Imexbo/ Hans Boers).

Ik was nieuwsgierig en besloot de brieven aan een nader onderzoek te verrichten en kwam tot noemenswaardige feiten.

Waarom wordt een Luitenant Kolonel Gep. te Weltevreden Batavia de gemachtigde van een weduwe die te Soerabaja inwoont (voorlopig) bij een Kapitein Artillerie?

George Pieter Willem Boers * 3-2-1811 Hazerswoude en +30-8-1884 te Salatiga huwde Johanna Catharina Sophia van Reede van Oudtshoorn en uit dit huwelijk kwamen onder andere twee dochters voort. (Er waren meerdere kinderen.)

Namelijk:

  1. Lucie Fréderique Louise Boers *Ambarawa 11-1-1855 en +26-4-1929 Weltevreden. (74 jaar oud)
  2. Wilhelmine Ferdinande Boers * 9-5-1861 Semarang en 25-2-1919 Batavia. (58 jaar oud)

Ad b) Zij huwde op 29-7-1880 te Salatiga met Herman Lodewijk Willem Tellings *Salatiga 23-1-1854 en 6-5-1905 Poerworedjo. Hij was Kap.Infanterie en werd na zijn pensionering Zoutverkoper/Pakhuismeester te Poerworedjo. Herman werd slechts 51 jaren oud en Wilhelmine werd weduwe en het zal derhalve om deze gebeurtenis zijn, dat zij naar mijn oudoom de notaris stapte om haar huis/huizen te verkopen. Herman was een zoon van Joseph Eduard Tellings en Jacoba Wilhelmine Sineck.

Hieronder George P.W. Boers en Johanna C.S. Brnsse van Reede van Oudtshoorn. Waarschijnlijk met hun eerste kind zoon Charles geboren in 1851 te Madoera. Zij huwden in 1850. Hij was toen 39 jaar en zij was 22. (Foto van home.online.nl/f.e.brandenburg.aqwg05)

Wilhelmine Ferdinanda stelde als gemachtigde aan de gepensioneerde Lt.Kolonel Paul Justus Brandenburg aan, die gehuwd was met haar zuster Lucie. Paul was geboren te Oorschot op 21-12-1856 en overleed te Weltevreden op 30-7-1929. Paul en Lucie huwden op 12-6-1882 te Semarang. Hoogstwaarschijnlijk zal Wilhelmine tegen de notaris gezegd hebben, dat zij verhuisde naar Soerabaja om in te wonen bij haar schoonzoon de Kapitein Artillerie Gerrit Jan Voorwijk.

De notaris regelt de zaken en stuurt zijn nota naar Soerabaja en krijgt een brief terug van Voorwijk met de mededeling dat de rekening naar Brandenburg te Weltevreden moet, hetgeen geschiedde en achtereenvolgens betaald werd aan de notaris.

Hieronder een foto van Brandenburg in bivak samen met Van Heutz en Snouck Hurgronje, afkomstig van het KITLV en eronder een uitsnede van P.J. Brandenburg.

Wilhelmine en Herman Lodewijk Willem Tellings kregen ook kinderen en dat waren

  1. Georgine Josephine Johanna Wilhelmine Tellings *18-5-1881 en +12-12-1958
  2. Anna Wilhelmine Charlotte Emilie Tellings *28-4-884 en + ??

Georgine huwde met Gerrit Jan Voorwijk en het raadsel was opgelost. De weduwe Tellings-Boers trok na de dood van haar echtgenoot Herman in bij haar dochter te Soerabaja en dat was logisch, want een moeder trekt graag naar haar dochter toe, eerder dan dat zij naar haar zuster zal gaan te Batavia.

Georgine, gelijk haar moeder overkwam, wordt echter ook al op jonge leeftijd weduwe, want Gerrit Jan treft een dodelijk ongeluk tijdens oefeningen van het leger en werd slechts 33 jaar oud. Mij is niet bekend of dat Georgine tijdens het overlijden in Soerabaja was, maar afgaande op de advertentie hieronder, neem ik aan dat zij hoogstwaarschijnlijk te Den Haag verbleef met haar moeder en zuster. Immers: de advertentie zegt: De wed. Tellings met haar kinderen en zij had er slechts 2.

De reis naar Nederland en het verblijf te Den Haag zal tijdelijk zijn geweest, aangezien de wed. Tellings te Weltevreden is overleden. Zij zal dan hoogstwaarschijnlijk bij haar zuster Lucie Brandenburg-Tellings ingetrokken zijn.

Onder: de letters W.T. moeten natuurlijk W.F. zijn. Het gebeurde oh zo vaak dat de drukkerijen zetfouten maakten.

Het voormalig werkterrein van de Kapitein Voorwijk, de Constructiewinkel van het leger te Soerabaja.

Hieronder nog enkele details over Paul Justus Brandenburg. De verwante families zijn eruit af te leiden. (Voor de genealogen onder de lezers.)

En een fotootje van Lucie met Paul, overgenomen van Geni.com (George J. Homs) met bronvermelding erbij.

Indirect heeft het bovenstaande iets te maken met Hans Boers.

Terug naar boven