Von Schmidt auf Altenstadt  – Karib

De Armeense handelaar/koopman ARATOON JACOB KARIB(ian) / GHARIBIAN.

(De historische stukken noemden hem gemakshalve maar Karib, hetgeen onjuist is, maar dat gebeurde wel vaker toch.)

Ter herinnering en uit respect aan tante Catharina Karib, omdat zij een “zeemansgraf” in de Rode Zee kreeg en omdat één van haar kinderen (August Jacob Alexander) een zeer hoge positie bekleedde in dat voormalig Ned. Indië alwaar afkomst soms wel heel zwaar “gewogen” werd bij vaststelling van hoge posities….Tel uit je winst: August had een Duitse vader, die als een speer werd genaturaliseerd werd in 1873 toen hij Resident van Pekalongan werd en een moeder die een Armeense vader en een Chinese moeder had….. August zelve werd in 1880 genaturaliseerd….Ben toch wel trots op haar en de familie….Zou oom Aratoon het ooit bevroed hebben? Want uiteindelijk werden Armeniërs daar in dat oude Indië toch wel een beetje doodgezwegen en in sommige historische stukken zelfs geclassificeerd onder de noemer van criminele “opium handelaren”…(Maar diezelfde historische stukken en de schrijvers ervan vergaten er wel bij te vermelden dat de centen van deze verfoeide Armeniers goed genoeg waren om heel vaak voormalig Ned. Indië drijvende te houden.)

Arathoon Jacob Karib(ian)/Gharibian, geb. (eind 18de eeuw) ?? te Nieuw Julfa Isfahan Perzië of Syria ?? en overl. Semarang 16-4-1855 gevestigd te Semarang.H ad een relatie met een lokale Chinese dame SI TIMOER en stichtte met haar een gezin, waaruit de kinderen:

 1. Elisabeth, Geb. 11-7-1831 en overl. 8-1-1854. Niet gehuwd.
 2. Catharina, Geb. 19-4-1849 en overl. juni 1876. Zie onder.
 3. Leentje, Geb. eind 1833 en overl.begin 1834.
 4. Truitje. Geb. 22-12-1834. Huwde met Carl Friedrich Adolf Schneider, officier gezondheid 1ste klasse en in 1866 een eigen praktijk te Soerabaja. Zij overleed 17 dec 1871 Soerabaja.

Uit een relatie na de dood van zijn echtgenote Si Timoer uit een relatie met de Javaanse vrouw Bibit (BRP4), kwam nummer 5 zijn zoon Tigran Albert Aratoon Karib. Geb. 18-11-1853 en overl. 25-9-1877. Tigran Albert werd fuselier in het KNIL onder stamboek nummer 64690 en kreeg een schot in de rechterdij bij gelegenheid van door het KNIL verstrekte dekking van het stoombarkas no. 13, die postpakketen van de Marine benteng naar Penajoeng bracht….Ned.Staatscourant 5 maart 1875.

Hij werd getroffen door een schotwond in het aangezicht bij een aanval van het leger op de Ooster en Westerheuvelpost Biloel Zuid Atjeh op 6 febr 1877.

Hij ging uit het leger op 12 juli 1877 en overleed2 maanden na uitdienst treding te Cheribon waar hij ook afging.

(Bron Openarch stamboekkaart.)

Op 16 april 1855 overleed Aratoon en werd begraven op het Armeense kerkhof op de Johannesheuvel te Semarang. Dit kerkhof werd destijds opgericht door mijn over overopa Joseph Johannes en lag naast het Bergotta kerkhof; anno 2019 slechts ruines en overwoekerend gewas nog.

Elisabeth Karib  ad 1) en Truitje Schneider geboren Karib ad 4) liggen bij elkaar in graf B138 te Peneleh. Tevens liggen in dit graf ook Violetta Ann Powel (*21 sept 1887 Soerabaja RA1888) en begraven 23 febr 1888 en Elsie Powell (*19 dec 1889 Elise Powell Soerabaja RA1890) en overleden 16-4-1890 en begraven 17 april 1890. (BRP 11). Hoogstwaarschijnlijk zijn beide kinderen Powell de kinderen van het echtpaar B.N. Powel/Hilda Booth (gehuwd jan 1887). Ik heb totaal geen binding kunnen vinden tussen Karib en Powell. Vreemd.

De scan hieronder is de complete pagina uit Roosjeroos.nl van de familie Karib.

Aratoon bezat in 1847 en ervoor een huis te Semarang welke in 1847 in de verkoop ging, waarom weet ik niet. Hj zal wel meerdere huizen gehad hebben, was gebruikelijk destijds als men wat centjes in de oude sok had.

De lokatie destijds aan de Kort Ademstraat zoals getoond op een kaart. Het terrein rechts was een executieplaats in de tijden van de VOC. De hemel weet hoevelen er daar voorgoed het aardse hebben verlaten. Rechst onder de rivier (onder de rode cirkel) maar niet op de kaart te zien, was het land Peterongan…daar had mijn over overopa Joseph ook een paar huizen en zijn landerijen…hij vond het mondaine stadsleven maar niks waar een ieder elkaar in de gaten hield en de Weekend en Story grif verkocht werden in de boekwinkels.

Het huis anno 2018. In de loop der tijden een ietwat verbouwd/vernieuwd/aangepast/uitgebreid en nu rijp voor de sloop. Vreemd idee eigenlijk; na pakweg 170 jaren staat daar iets wat herinnert aan gerelateerden die daar geleefd hebben. Met een beetje fantasie zie ik ze daar lopen op de gallerij…De oude Kort Ademstraat is het huidige Jl. Meliwis.

Verder nog iets over zijn dochter CATHARINA KARIB (zie hieronder) geboren op 2 aug 1832 te Semarang en zij huwde met de heer Michael Hermanus Josephus KOLLMANN (bestuursambtenaar, later in 1871 Resident Pekalongan en genaturaliseerd in 1873.)  Zijn ouders kwamen uit Duitsland en Tjechie. Na overlijden van zijn echtgenote Catharina huwde Kollmann op 57-jarige leeftijd met de 25 jarige Marie Gertrudes Janssen in 1881 te Cannes, waar beiden resideerden. Uit dit huwelijk meerdere kinderen.

Op een verlofreis naar Nederland overleed Catharina Kollmann-Karib aan boord van het schip de Me-Kong en kreeg een “zeemansgraf”.

 

Het echtpaar Michael Hermanus Josephus Kollmann – Catharina Karib kreeg meerdere kinderen:

 1. Nicoline Josephine Catharine Elisabeth 1850 – 1850
 2. Adriana Geertruida 1851-1889.
 3. Josephine 1852 -1948
 4. August Jacob Alexander 1854 -1931
 5. Emil Friedrich 1858 – 1919.

Ad 2) Adriana Geertruida Kollmann huwde met Johan Jan Hendrik van Hall, bestuursambtenaar. Zij huwde 1884 als weduwe ten tweede met Carel Arend Schoggers.

Ad 3) Josephine Kollmann huwde met Jhr. Mr. Johann Wolf Anton von Schmidt auf Altenstadt (kinderen uit dit huwelijk) en hij was een zoon van:

  • Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt en
  • Wilhelmina Jodoca van Laren. Wilhelmina Jodoca van Laren was een dochter van:
        • Pieter Matthijs van Laren Sr en
        • Margaretha Johanna van der Bank.

Uit dit huwelijk van P.M. van Laren Sr en M.J. van der Bank ook een zoon:

Pieter Matthijs van Laren Jr (bestuursambtenaar en broer van Wilhelmina Jodoca) die gehuwd was met

Louisa Elisabeth JOHANNES, welke een dochter was van mijn over overopa Agha Hovsep Hovhanes Amirkhan (=Joseph Johannes op zijn Hollands dus)

Ad 4) August Jacob Alexander Kollmann (Oud Raadsheer Hooggerechtshof Ned.Indië) huwde Hermina Maria Ovink. Meer weten over August? Staat genoeg op het internet.

Foto onder: August Jacob Alexander Kollmann

Ad 5) Emil Friedrich Kollmann, geboren circa 1858, gedoopt te Kaiserslautern, gehuwd 1889 te Leiden met Louise Henriette van Hasselt en overleden Velp op 9 april 1919. Hij was Oost Indisch rechterlijk ambtenaar (Openarch.nl)

Moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

Terug naar boven