Von Schmidt auf Altenstadt

Von SCHMIDT auf ALTENSTADT…..

sjonge, alweer zo’n dure naam waar ik aan gerelateerd ben. Oorspronkelijk was de familie naam FABRICIUS en hoe dat in elkaar zat is te vinden op Google, met een beetje goeie wil.

En ook dit keer komt weer de naam (en het erfgoed) van mijn betovergrootvader Joseph Johannes Amir om de hoek kijken. Als die goeie man het destijds, toen hij nog leefde,  toch geweten had, welke “dure” geslachten er allemaal op zijn stoep hadden gestaan en aan de deur hadden geklopt…..Ho ho jongens, even in de rij staan en een kaartje kopen alsjeblieft, want jullie zijn aardig aan het dringen……

Enne, dure namen of niet, laat ik heel voorzichtig stellen, dat konijnen ook hier het voorbeeld gaven…… groot voorbeeld.

Laat ik maar eens deze heer onder de loep nemen, te weten:

Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt, geboren 5-1-1806 te Sint Oedenrode en gestorven Den Haag 7 aug 1857, slechts 49 jaren oud geworden en gehuwd met Wilhelmina Jedoka van Laren, geboren 24 febr 1819 te Ochten en gestorven 13 jan 1886. En Wilhelmina Jedoka van Laren is de rode draad in dit verhaal over die gerelateerde jonkheer hiervoor genoemd.

Uit Parlement en Politiek:

Jhr. J.G.O.S. von Schmidt auf Altenstadt

in de periode 1852-1855: Gouverneur van Suriname

Johan George Otto Stuart

geboorteplaats en -datum
Sint-Michielsgestel, 5 mei 1806

overlijdensplaats en -datum
‘s-Gravenhage, 7 augustus 1857

  • eerste luitenant der artillerie KNIL
  • adjudant van de Gouverneur-Generaal
  • assistent-resident van Bagelen (Purworejo)
  • Gouverneur van Suriname, van 1852 tot 1855

uit de privésfeer
Zijn vader was officier (kolonel) in het Oost-Indische leger

ridderorden
Ridder vierde klasse, Militaire Willemsorde

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Magelang (Ned.-Indië), 17 oktober 1837

echtgeno(o)t(e)/partner
W.J. van Laren, Wilhelmina Jedoka

kinderen
10 kinderen

vader
J.H.A. von Schmidt auf Altenstadt, Johann Heinrich Adolf

geboorteplaats en/of -datum
Neustadt-Dresden, 27 april 1754

moeder
J. Balnaevis, Janet

Volgens de Wikipedia:

Jhr. Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt (Sint-Oedenrode5 januari 1806 – ‘s-Gravenhage7 augustus 1857) was een Nederlands koloniaal bewindsman.

Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt was een zoon van Johann Heinrich Adolf von Schmidt auf Altenstadt en Janet Balnaevis. Hij werd in 1820 aangesteld tot kadet bij de militaire school te Semarang en in 1823 bevorderd tot 2e luitenant, in welke rang hij deelnam aan de onderdrukking van de opstand van Diponegoro. In 1829 werd hij 1e luitenant, in 1832 adjudant van gouverneur-generaal Johannes van den Bosch, in 1833 waarnemend assistent-resident te Kebumen in Bagelen, in 1837 definitief, in 1842 resident van Bagelen.

In 1850 met ziekteverlof in Nederland gekomen, werd Von Schmidt auf Altenstadt in februari 1852 benoemd tot gouverneur van Suriname, waar hij op 22 juni het bestuur aanvaardde. Onder zijn bestuur werd de kustvaart aangemoedigd door vermindering van baak-, los- en steigergeld, de openbare verkoop te Paramaribo van plantageproducten gemakkelijker gemaakt door het afschaffen van lastige formaliteiten, de briefwisseling nader geregeld en het port verlaagd, het slavenreglement gewijzigd, het vervoeren van slavenmachten van gesloopte plantages naar elders, zonder vergunning van de gouverneur, met straf bedreigd, het geven van premies voor de invoer van slaven van de West-Indische eilanden ingetrokken.

Onder zijn bestuur kwamen de eerste immigranten uit Madeira en Chinezen uit Java aan en vond ook de mislukte kolonisatie van Württembergers op Albina aan de Marowijne plaats. Na een bestuur van slechts drie jaar verkreeg hij, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn betrekking en droeg hij op 25 augustus 1855 het bestuur aan zijn opvolger over.

En nu dan de story waarom ik interesse in leden van dit geslacht heb. En eigenlijk méér dan een gewone belangstelling naar het verleden van me.

De lezer/-eresse dient wel de andere pagina’s hierin te betrekken, zoals de pagina ARY PRINS en de pagina MERKUS DE KOCK om één en ander in duidelijker verband te zien.

Laat ik dan maar beginnen met Wilhelmina Jedoka (Jodoka) van Laren, welke gehuwd was met Jkh. Johan George Otto Stuart von Schmidt auf Altenstadt.

Wilhelmina Jedoka was namelijk de 5 jaar oudere zuster van Pieter Matthijs van Laren, die gehuwd was met Louise Elisabeth Johannes, de 2 jaar oudere zuster van mijn overgrootmoeder Anna Kroesen geboren Johannes Amir.

En welke relaties hier verder ten grondslag aan liggen of betrokken zijn, is te lezen op genoemde pagina’s ARY PRINS en HENDRIK MERKUS DE KOCK.

Eerlijk gezegd kunnen al die relaties me verder geen rooie biet schelen, want dat was ver voor mijn tijd, ware het niet dat juist deze relatie der leden van de familie Von Schmidt auf Altenstadt aan de Johannes Amir familie, eigenlijk puur een kwestie was van “getrouwd zijn met” maar dat betrokkene leden wel de volledige vruchten plukten van een deel van de nalatenschap van die betover-grootvader van me,  Josep Johannes Amir.

Nou en, zal men denken, gebeurt wel vaker toch?

Ja, dat klopt, gebeurt wel vaker, maar in dit bovenstaand geval was het merkwaardige, dat diverse RECHTSTREEKSE en dus DIRECTE familieleden (directe afstammelingen) totaal buiten de boot vielen. Vreemd, niet dan?

Redenen die ik kon bedenken om tot deze vreemde verdeelsleutel te komen, waren m.i.:

  1. De beginnende opbouw van een nieuw Indonesia.
  2. En daarmee een stroeve verhouding met de exkolonisator Nederland.
  3. Resulterend in moeilijk te vinden nazaten wegens de gebrekkige communicatie tussen Nederland en Indonesia.
  4. Dossiers die in Nederland nog niet of nauwelijks in orde waren of zelfs zoek waren.

So be it, soit.

Geraadpleegd: Notariële akte en overige historische stukken.(1945-1952)

PS: Saillant detail in het bovenstaande.

Enkele leden van de familie von Schmidt auf Altenstadt, welke meedeelden in de verdeelsleutel van deze gedeeltelijke nalatenschap, mochten echter hun handje NIET ophouden wegens vermeende “niet toelaatbare” handelingen ten tijde van de bezetting van Nederland door Duitsland.

Ik denk dat ik maar even langs Den Haag ga, om ’s daar een praatje pot te maken met diverse ’s lands kassiers, die deze niet uitgekeerde gelden in ’s Rijks Schatkist (ver)stopten. Misschien krijg ik de reiskosten ook nog vergoed? Ik geef jullie wel een seintje als het zover is, dus alsjeblieft niet morgen al aan mijn deur kloppen ja.

Foto hieronder: Zij was een kleindochter van Wilhelmina Jodoka Von Schmidt auf Altenstadt (geboren van Laren) in Cheribon en gehuwd met Baron Dirk Rijnhard van Lijnden hoofdinspekteur der Staats Spoorwegen te Indië.

Een bewerkt deel van een notariëel document, met daarin enkele genoemde familie namen, die te maken hadden gehad met een deel der nalatenschap van Joseph Johannes Amir. Heel frapant is om te weten, dat genoemde nummers 35 en 36 op de lijst,  een huis bewoonden in Den Haag, direct gelegen naast het huis waar mijn grootvader circa 10 jaren eerder woonde en stierf.

Ad B) in de lijst hieronder: Louisa Elisabeth Johannes was de 2 jaar oudere zuster van mijn overgrootmoeder Anna Kroesen geboren Johannes Amir.

Ad 41) was de jongste zuster van mijn vader Theodoor Marie Cornelis Boers. Over haar kinderjuffrouw/oppas Lina en haar man Kliwon heb ik een pagina geschreven Lina en Kliwon.

Ad 42) was de oudste dochter van mijn grootvader Julius Boers. Hij was de (dubbele) schoonzoon van Anna Kroesen geboren Johannes Amir.

Ad 43) was de kleinzoon van mijn overgrootmoeder Anna en overgrootvader T.C.J. Kroesen waar ik elders een pagina over heb geschreven KNIL PENSIOENEN.

Terug naar boven