Ma Bea Rodedraad 2

Mijn moeder Beatrix ten Cate.. Rode draad 2.

Voor mijn moeder en haar vader Gerrit Willem ten Cate, mijn opa dus.

Dit is geen standaard pagina over mijn moeder Beatrix. Dit is gewoon een pagina over mijn moeder’s vader Gerrit Willem ten Cate en de personen die in hun leven voorkwamen.

Waarom zo’n afwijkende hommage? Gewoon, omdat ik haar nooit gekend heb, omdat ik persé alles wil weten wat mijn moeder aangaat of aanging. Mijn opa heb ik wel gekend, maarslechts een paar jaren…hij was per slot van rekening al oud en ik was nog een piepkuikentje.

Wie zij was, met wie zij gehuwd was en dat soort zaken heb ik op andere pagina’s al uit de doeken gedaan. Wie mijn grootvader was, idem dito.

Mijn moeder’s vader was Gerrit Willem ten Cate en werkzaam als klerk en later commies. Tijdens haar geboorte in 1902 was hij klerk bij Waterstaat Pasoeroean.

Hieronder iets meer over opa’s werkzaamheden anno 1909 en in dat jaar was zijn directe chef de heer LODEWIJK KREISCHER, Resident van Pasoeroean en ik leg hiernavolgend meer de nadruk op de Resident en andere genoemde personen, waar opa in dit geval mee te maken kreeg.

Bronnen: Ind. Navorschers, Register almanakken, diverse websites, CBG en de KB.nl

Ik verwijs hierbij ook naar de volgende link: https://groenegraf.nl/hetverhaalvan.php?id=2544

Hieronder een scan uit het CBG, inzake een erfenis akte.

Ik heb de akte in 2 delen gesplitst ten behoeve van de duidelijkheid.

In genoemde akte worden de volgende namen genoemd:

 1. Lodewijk Kreischer, de Resident van Pasoeroean.
 2. Notaris Louis Henri Eduard Schoonheijt van Pasoeroean.
 3. Mijn opa Gerrit Willem ten Cate, werkzaam als klerk en in dit geval per procuratie voor:
 4. Sophie Alexandrina Geertruida Gerardine Weijdemuller en in dit geval weduwe van haar wijlen echtgenoot:
 5. Johan Willem Bolderman.

Hieronder per genummerde persoon een korte uitleg en waar mogelijk aangevuld met extra info. Maar NIET tot in detail, aangezien dat hier niet de bedoeling is. !!!

Ad 1) Lodewijk Kreischer de Resident.

Hij werd geboren te Rotterdam op 21 aug 1858 en overleed te Baarn (woonachtig te Renkum) op 26 sept 2944 en begraven te Baarn. Zoon van Hendrik Lodewijk Kreischer en Toinette van Nahuis. Lodewijk was Resident van Pasoeroean

Hij huwde Jenny Adelaide Bartholde Henriette Adolphine van den Bosch te Cheribon op 23 juli 1894. (Jenny’s grootmoeder was een lid van de familie Von Schmidt auf Altenstadt gehuwd met Graaf van de Bosch en Jenny erfde de titel van Jonkvrouw). Jenny’s ouders waren Johan Albert Otto van de Bosch en Carolina Wilhelmina Knops. Jenny was de jongste uit het gezin (1882-1969).

  • Feit: 1) Te Malang op het oude kerkhof langs de rivier de Brantas het graf met volgend opschrift: “SLAAP ZACHT LOUIS KREISCHER, GEB.EN OVERL. TE PASOEROEAN 9 APRIL – 23 DEC 1899.” (Bron Ind.Navorschers)
  • Feit 2) Ingeschreven op de Erasmus universiteir Rotterdam op 21 sept 1916 JOHANNES HENDRIK WILHELM KREISCHER, geboren te Cheribon op 7 mei 1895. (Bron KB.nl)
  • Feit: 3) Dorothea Wilhelmina Kreischer, geboren te Pasoeroean op 27 juni 1901 en overleden Den Haag 15 dec 1982 huwde Gustave de Seriere. (Bron website Stamboom Driessen)
  • Feit 4) Meinoud Kreischer, geboren 23 dec 1897 te Pasoeroean en geinterneerd in Japans krijsgevangenkamp, gevangen te Pankalan Brandan. Bron Interneringskaarten GaHetNa. Naam en toenaam ouders en echtgenote en adressen.

 • Feit 5) Lodewijk Kreischer was tot april 1907 een ass. resident voor de politie te Batavia en werd daarna Resident te Pasoeroean. In 1908 werd hem gevraagd of hij Resident van Soerabaya wilde worden.(Nieuws van de dag mei 1908) Schijnbaar geweigerd, daar hij anders in 1909 niet het bovenstaande erfrecht document afgehandeld kan hebben. Nieuws van de dag 16-4-1907 beschrijft Lodewijk als een hulpvaardig, voortvarend en ijverig en goed leider in debatten in de Gemeenteraad Batavia. Men schrijft: “Hij was ONS hoofd van het Plaatselijk Bestuur, voorzitter van de gemeenteraad en Ass.Resident voor de Politie.” De Sumatra Post 23 aug 1912 meldt dat Lodewijk met pensioen zal gaan, hetgeen dan uiteindelijk bewaarheid wordt per 2 oct 1912.

Ad 2) Notaris Louis Henri Eduard Schoonheit en ad 3) mijn grootvader Gerrit Willem ten Cate in hoedangheid als procuratiehouder voor ad 4) hieronder uitgebreider vermeld. (Ik heb ergens een grote bewondering voor notarissen in die dagen: Er was geen PC, en doorslagen kende men niet want het papier van de aktes was dik, dus alles werd minimaal in 3-voud geschreven en geschreven en geschreven en soms had een notaris nog een schrijfhulp en soms ook niet.)

 • Voor diegenen die het graag willen weten: Denk nu niet dat er in verband met dit soort zaken , men heel deftig netjes om de grote conferentie tafel zat in de grote vergaderzaal of klantenruimte. Nee hoor, heel gemoedelijk zaten deze 3 heren aan het bureau van de resident aangeschoven; de Resident vroeg wat aan opa over deze zaak; deze gaf te kennen waarom het ging; de Resident vroeg aan de notaris of het allemaal duidelijk was, waarop de notaris positief antwoordde en vervolgens de Resident vroeg aan opa of er nog meer zaken lagen te wachten, waarop opa negatief antwoordde dat dit alles was en waarop de Resident zei:” Louis en Gerrit, laten we deze kwestie geregeld hebben en jullie zorgen voor de paperassen en we gaan nu een bakkie koffie halen met een pisang goreng erbij in de ballentent van Piet Jansen alias Mohammad  aan de overkant van de straat. Ik  betaal“, zei de Resident, “want ik heb nog wat huishoudgeld over van vorige maand”…. Waarop opa meteen vroeg of hij soms wat extra pisang goreng mee naar huis mocht nemen voor de kindertjes van de buren, want hun Pa was weggelopen en hun Ma stond er alleen voor en had geen cent te makke…. Jaja, zo ging dat in dat soeserige, dromerige, warme, uit de kluiten gewassen durpie Pasoeroean want veel viel er niet te beleven…Een societeit die eens per week open was, geen bioscoop of theater, geen mondaine plaza vol met winkels met dure europese merkartikelen. Kortom niente lire nul komma nul. En ik kan het weten, want ik kende Pasoeroean uit latere jaren…geen steek veranderd, dor en droog en warm buiten de regentijden om. En het Europese kerkhof vlak naast de kerk op de hoek van de Herenstraat en de weg naar het station is fenie fietsie foetsie met de grond gelijk gemaakt.  Opa woonde er circa 500 meter vandaan richting buitenaf. (Boegoel Kidul). In de latere jaren kwam er een suiker proefstation en werd het wat drukker bevolkt met aangewaaide Europeanen.
 • Feiten over de notaris: Hij werd geboren te Amsterdam circa 1872 te Amsterdam en stierf te Malang 26 sept 1944 (interneringskamp??? ) als zoon van Eduardus Johannes Schoonheijt en Henriette Maria Hubertina Jockin. …
 • Louis huwde 1) Alexandrine Christine van Harencarspel te Den Haag op 2-8-1900 en echtscheiding volgde op 24-7-1911 te Pasoeroean. Alexandrine huwde daarna met Willem van West in 1912 te Poerworedjo. Echtscheiding volgde 7 sept 1915 te Brebes. Tja, een mens wil toch wel wat anders op zijn tijd. Elke dag biefstuk gaat ook vervelen.
  • Louis Henri Eduard Schoonheijt  huwde 2) Rosalie Caroline Louise de Nijs (*13-4-1882 Martapoera –  +30-6-1948 Den Haag) op 1-3-1919 te Pasoeroean. Rosalie werd vernoemd naar een jong gestorven tante Rosalia Carolina Louise de Nijs (Zij was zuster van Louis Charles en hierna genoemde Francois Willem).
  • De ouders van Rosalie Caroline Louise de Nijs geboren te Martapoera op 14 april 1882, waren Louis Charles de Nijs en Jansje (Johanna) van Veen. (Akte overlijden no. 10 Den Haag – In de akte wordt zij genoemd Rosaline)). Haar ouders huwden te Amsterdam op 18 dec 1879. (Meerdere kinderen uit dit gezin).
   • In 1884 kreeg de Ass.Resident van Martapoera Louis Charles de Nijs (1841 Patti-1904 Den Haag) een bezoldigingsverhoging van 50 guldens tot totaal 700 guldens per maand. (Hij was de voorganger in deze functie van  A.M. Joekes, die op zijn beurt later de voorganger werd van mijn grootvader Julius Boers.)
   • Een broer van de Ass. Resident Louis Charles de Nijs, wonend en werkend en overleden te Bandjermasin (nabij Martapoera) was Francois Willem de Nijs. (*Poerworedjo 22-4-1846 en +17-8-1896 Bandjermasin)
   • Francois Willem de Nijs huwde op 15 nov 1887 met Sara Maria Neijs.
 • Voor het overige geen feiten, aangezien een notaris zich zowat heel de dag bezighoudt met het schijven van aktes van diverse aard en in dit geval was deze notaris zelfs ook nog Secretaris van de Residentie Pasoeroean, dus nog meer schrijfwerk. En geschreven werd er in ruime mate: eerst het kladje, dan de echte akte en dan de duplicaten. Ook hier kan ik het weten, want een oudoom van me (C.P.A. Boelen) was notaris te Magelang in die jaren en ik heb zijn archieven in bezit.
 • Over opa Gerrit hier in dit artikel niets, omdat op andere pagina’s op deze website al genoeg is geschreven door mij. Wel zelf even zoeken als men tijd en interesse heeft in opa Gerrit Willem ten Cate.

Hieronder de gezinskaart fam. de Nijs:

Ad 4) en ad 5) De weduwe Sophie Alexandrina Geertruida Gerardina Weijdemuller. (In diverse historische stukken ook aangeduid als GEERTRUDE of GEERTRUIDE en wijlen haar echtgenoot Johan Willem Bolderman.

Zij huwden te Soemenep Madoera op 13 aug 1887. Johan Willem was Schout te Batavia en geboren te Soerabaja op 4 april 1852. Johan Willem overleed op 22 febr 1909 te Soerabaja. Sophie werd geboren op 1 mei 1864 te Tjilatjap.

Sophie hertrouwde op 20 febr 1915 te Soerakarta met Robbert Lieve Jaspert van der Capellen. Er zijn diverse genealogische websites die haar eerdere huwelijk met Bolderman NIET noemen. Vreemd, want dat huwelijk heeft toch wel circa 22 jaren geduurd. Zijdelings: Bolderman was voorheen 1) gehuwd met juf. Verdoorn, echtscheiding 1885 en 2) gehuwd met juff Weijdemuller (4 maanden na dit huwelijk overleed zijn vader) en van der Capellen was voorheen gehuwd met een juff. Caroline Rosalia Bolderman.(Overl. 23 okt 1914 Soerakarta).  Kleine wereld dus. Hier verder niet ter zake doende.

Moge zij allen in vrede rusten; sommigen in dat verre groene zonnige land en anderen vlak achter de blanke top der duinen in het ietwat koelere Nederland.

Terug naar boven