Phefferkorn & enz.

Een ode aan enkele leden der families:

Phefferkorn, van Zwieten, Pereira, Ronkes, Versteegen, ten Cate en aangehuwden/verwanten etc.

Zie ook de pagina : Mijn pleegpa Thom.

Mijn pleegvader was een Phefferkorn gehuwd/RELATIE met een ten Cate, een andere ten Cate was gehuwd met een Eckhart, en weer een andere ten Cate was gehuwd met een Boers, er was een van Zwieten gehuwd met een Pereira, er was een van Zwieten gehuwd met een Phefferkorn, er was een Pereira gehuwd met een Phefferkorn, er was een Phefferkorn gehuwd met een Falck, er was een Falck gehuwd met een ten Cate, er was een Phefferkorn gehuwd met een Versteegen, er was een Pereira gehuwd met een Dom, er was een Dom gehuwd met een van Vught, er was een van Vught gehuwd met een Boudriot, er was een Boudriot gehuwd met een Johannes enz. enz. enz… en ik kan nog wel een poosje doorgaan, maar dat doe ik niet, want…

Op deze pagina gaat het om een paar leden Phefferkorn en Pereira, gewoon omdat er ooit iemand heette FREDERIK THOMAS PHEFFERKORN en die iemand was mijn pleegpa en gehuwd/relatie met mijn pleegma ODILIA NANCY ten CATE en die iemand had een zusje JOSEFINE PHEFFERKORN en gehuwd met August Ronkes… en daarom dus.

Als ik de tijd kon terugdraaien…als…want dan zou ik ze het hemd van het lijf gevraagd hebben, wie nu precies wie was en wat men voor de kost deed en hoe men leefde en woonde en werkte en kookte en at en streken uithaalde en genoeglijk bij elkaar op de koffie kwam en een peuk rookte op het terras en welke zorgen men had en waarover men met elkaar sprak en nog meer van dat soort dingen.

Nu, op oudere leeftijd, fladderen fragmenten uit mijn jeugdjaren door mijn hersenpan, maar ik kan ze niet goed plaatsen, want toen ik klein was, vertelde mijn pleegpa me wel eens wat en ik was klein en dacht: Pa, alsjeblieft mijn vriendjes staan te wachten….Ik heb geen tijd pa…. en nu spookt het door mijn kop: HAD ik maar tijd gemaakt…Tja, als..als…as…as… is verbrande turf.

Nogmaals, deze pagina is pertinent GEEN pagina als bedoeld in genealogische vorm, dus ik plaats van iedereen een beetje. Bij interesse mag men zelf verder gaan uitpluizen hoe het precies in elkaar zat.

Bronnen: Prive foto’s en privéverhalen, almanakken e.d., doopboeken, begraafboeken, diverse genealogische websites.


 FREDERIK THOMAS PHEFFERKORN:

 1. FREDERIK THOMAS PHEFFERKORN, geboren 30-12-1898 Loemadjang en overl. na 1966 te Ngawi, zoon van THOMAS PHEFFERKORN (1854 Probolinggo en 1922 Loemadjang.) en ROHANI / ROKANI
 2. Hij huwde met ALBERTINE HENRIETTE PAULINE VERSTEEGEN (*26-7-1904 + ??) op 1-1-1922 te Loemadjang. Later gescheiden, wanneer?? Frederik was employee bij de spoorwegen en bij de overdracht van Ned. Indie werd hij warga negara van Indonesia en bleef spoorweg ambtenaar tot zijn pensioen. (Voordat hij bij de SS begon, runde hij een melkerij. Althans hij vroeg vergunning tot het runnen van een melkerij.) Het pensioen uit zijn Ned.Indische dienstjaren kreeg hij NIET. Zijn pensioen was slechts gebaseerd op zijn Indonesische dienstjaren. Zijn Nederlands Indisch pensioen kon hij naar fluiten, omdat hem nooit werd medegedeeld dat hij er recht op had. Kreeg een relatie met ODILIA NANCY ten CATE op ?? tot aan de dood van Nancy IN 1965. Uit huwelijk met Albertine tenminste één zoon geboren ?? te?? overleden ?? Uit de relatie met Odilia geen kinderen (behalve ondergetekende webmaster als geadopteerd zijnde). Er zwerven van historische genealogische sites op het internet, die mijn pleegpa betitelen als Ferdinand.
 3. Grootouders van Ferdinand waren: JOHAN FREDERIK/FREDRIK PHEFFERKORN en ANNA WILHELMINA WENDELSTIGH.
 4. Overgrootouders van FREDERIK waren: JOHAN THEODORUS PHEFFERKORN en CHRISTINA DOMINGO (gekerstend). Volgens diverse website. Doch dit strookt niet helemaal m.i. want RA1845 /320 meldt de dood van JOHAN FREDRIK PHEFFERKORN met aantekening: WEDUWNAAR VAN CHRISTINA DOMINGO.
 5. Zuster van Ferdinand was: JOHANNA JOSEPHINE PHEFFERKORN (*1901 LUMAJANG +1965 TIEL). Zij huwde AUGUST RONKES (1896-1941) Uit dit huwelijk meerdere kinderen.
 6. Ooms/tantes/neven/nichten o.a. van Ferdinand warenJOHAN CAREL (huwde Maria Le Breton), JOHAN FREDERIK GEORGE PHEFFERKORN (huwde van Zwieten – tante Jenny), WILLEM ANDRIES PHEFFERKORN (huwde Johanna Wilhelmina van der Zon Brouwer), CAREL COENRAAD PHEFFERKORN (huwde de Chinese vrouw KIOE), en MARTINUS STUART PHEFFERKORN.

Ad 2) Echtgenote Albertine Henriette  Pauline Versteegen. Geboren 26 juli 1904 Lumajang en overl. ?? Haar ouders waren Hendrikus Johannes Versteegen en Albertine Salawan Bessy. Haar broer Jan Versteegen geboren 4-8-1908 overleed op 23-8-1940 Batoe/Malang en hij was gehuwd met Claudine Josephine Julienne Degener. Vader Hendrikus was employee op de SF Soekodono.

Ad 2) Relatie met Odilia Nancy ten Cate. Geboren Pasuruan 9 mei 1904 en overl. 14 mei 1965 Surabaya. Haar ouders waren Gerrit Willem ten Cate en Louise Albertine Meijer. Zuster van Odilia was Beatrix ten Cate gehuwd met Th.M.C. Boers, een andere zuster van Odilia was Geraldine ten Cate gehuwd met Alex Falck. Oom Lex was voorheen verloofd met een juff Phefferkorn, dat ging uit en hij huwde Augustine van Eldik 3-10-1928 Soerabaja.

Pleegpa Thom en pleegma Odilia in de voordeur huis Jl Kacapiring 11 Soerabaja circa 1956/1957.(Op de foto abusievelijk door mij genoemd als Ferdinand. Dit moet Frederik zijn.)

Ik moet de lezer dringend mede delen, dat er op het internet diverse genealogische sites zijn waarin wordt gemeld dat mijn pleegmoeder Odilia Nancy ten Cate gehuwd zou zijn met de heer A. Falck…. F O U T. !!!!  Want oom Alex was gehuwd met mijn tante Geraldine ten Cate, een jongere zus van mijn pleegma Odilia Nancy ten Cate en natuurlijk ook van mijn moeder Beatrix ten Cate…. Tevens fouten gevonden in de genalogie van Albertine Phefferkorn-Versteegen…. En het bekende verschijnsel heeft zich ook hier weer voorgedaan. Men neemt klakkeloos iets over van derden zonder zelf te checken. !!!!!! En zo komt de shit in de internet wereld…..

Ad 5) August Ronkes, geboren 15-8-1896.  Ik heb geen zekerheid wie zijn ouders waren, aangezien ik mij de nodige historische bronnen ontbreken ter staving. Mijn vermoeden: Leonard Bernard Ronkes en de Inlandsche vrouw Napsiu ???? Alhoewel er was ook een Barend Eduard Anthonie, overleden 1911 die een relatie had met de Inlandsche vrouw Napsia (Zie interneringskaart Emile Ronkes, die dan een broer van August zou moeten zijn???)

Ad 6)  Johan Fredrik George Phefferkorn huwde Henriette Elisabeth van Zwieten op 9 juni 1861 te Probolinggo. Johan stierf op 28 mei 1903, oud 68 jaar en derhalve geboren ca 1835. De weduwe Henriette kreeg een jaar later een tweede klap te verduren, want hun enig kind en zoon Joan Albert Wilhelm stierf op 29-8-1904, geboren 27-6-1865 te Probolinggo.

 

 


Nogmaals, ik spring zomaar ergens in de stamboom van enkele leden van genoemde families en ik ga hier zeer zeker niet alles uit de doeken doen. Dat mag een geinteresseerde lezer zelf allemaal uitzoeken.


WILLEM ERNST PHEFFERKORN.

Er was eens een WILLEM ERNST PHEFFERKORN.(* 5-8-1824 +12-11-1881). Hij huwde 1849  WIMPIE KOENS (*?? en + 8-5-1897) en ik weet het niet zeker, maar volgens mij was Wimpie afstammend van een Afrikaanse soldaat.  RA1829 vermeldt: geboren een dochtertje van J. Koens en er was een ingezetene Bezoeki die J. Koens heette en +29 dec 1935 en de naam Wimpie is geen gangbare Nederlandse afkorting/roepnaam. (Er was ook een Afrikaanse soldaat Jan Koens *1831 die na zijn pensioen weer terug ging naar Elmina Afrika en daarvoor een wereldreis moest maken: Batavia – Rotterdam – Emina.)

Peneleh graf 159 zegt: HIER RUSTEN WILLEM ERNST PHEFFERKORN / GEB. 5 AUG 1824 EN OVERL. 12 NOV 1824 EN FAMILIE.

Volgens de doopboeken en RA’s de volgende kinderen uit dit huwelijk:

 1. Rosalia Antonetta Serephina Adriana * Loemadjang ..-..-1850.
 2. Carolina Paulina * Bezoekie 21-5-1852.
 3. Margaretha Elisabeth * Bezoekie 10-6-1853.
 4. Bernard Bastiaan Anne Theodoor * Loemadjang  28-5-1855.
 5. Odilia Margaretha * Loemadjang 23-7-1858.
 6. Charlotta Christina * Loemadjang 1-11-1860.
 7. Julius Alexander * Probolinggo 26-10-1862.
 8. Clementine Claridine * Probolinggo ..-..-1864.
 9. Ida Magdalena * Probolinggo 1-7-1867.

Ad 1) RA1874 zegt: Gehuwd 24-2-1873 te Probolinggo Rosalia ANTHOINETTE JOSINE Adriana Phefferkorn met Huibert Albert Ronkes (*28-5-1851 Probolinggo +15-10-1904 Probolinggo) Hun zoon Pieter Henry Ronkes geboren ca 1879 te Probolinggo overleed te Soerabaja 30-4-1937 en hij was gehuwd te Probolinggo 25-11-1908 met Sophia Sussanna Wieling.   …. Huibert Albert Ronkes was de zoon van Hartwijn Ronkes en Johanna Geertruida Abels.

Ad 3) Margaretha Elisabeth Phefferkorn huwde op 6-12-1876 te Probolinggo met Johan Frederik Catharinus. (*28-1-1853 +2-10-1890). Zou Margaretha een beetje koopziek geweest zijn? Haar echtgenoot plaatste op 16 sept 1887 een advertentie om geen krediet te verlenen aan zijn echtgenote M.E. Phefferkorn. Het echtpaar woonde te Kraksaan. (Soerabj.Hndlblad 19-9-1887). Het kan verkeren in het leven.

Ad 4) Bernard Bastiaan Anne Theodoor Phefferkorn huwde Probolinggo op 14-11-1875 met Mathilda Rosamunde de Graaff. Onder andere kinderen Julius Wilhelmus en Frederika Elisabeth.

Ad 7) Overleden 25-10-1866 te Probolinggo.

Ad 8) Clementine Claridine Phefferkorn (overleden Probolinggo 28-9-1916) huwde op 5-3-1902 met Anton Arthur Phefferkorn te Sitoebondo. Onder andere uit dit huwelijk dochter Anni en Anton.


JOHAN FREDRIK PHEFFERKORN.

Om uit te zoeken over welke JOHAN FREDERIK PHEFFERKORN we het hebben.

Want ik zit met een vraagteken wie ANNA CHRISTINA PHEFFERKORN was. (Ik vermoed dat haar vader een Johan Fredrik was, edoch welke????)

 • RA1835 Johan Frederik Phefferkorn huwde 1834 te Soemenep Madura met Anna Wilhelmina Wendelstigh.
 • RA 1841 Johan Fredrik Phefferkorn huwde 24-6-1840 te Soemenep Madura met Seravina Stuart.
 • RA1845 Johan Fredrik Phefferkorn overleden op 1-10-1843 met aantekening “Weduwnaar van Christina Domingo.” RA 1854 zegt: Overleden Christina Domingo te Soemenep op 21-2-1853. Doopboeken zegt: Gedoopt 1824 Christina Domingo, vader = Christiaan en moeder is een lokale dame. Zij had een broer Fredrik die in 1823 gedoopt werd. Welke Christina is dit nu weer?
 • RA1852 Johan Fredrik Phefferkorn overleden 31-10-1850 te Soemenep Madura.
 • RA1859 Johan Fredrik Phefferkorn overleden 17-2-1858 te Probolinggo. Hij was ambtenaar.

Hieronder een overl.adv. van Johan Fredrik Phefferkorn (J.F. Phefferkorn in de almanakken ook genoemd). Getekend door P.H., J.G., J.F. met aanvulling Fz achter de familienaam en J.F. met toevoeging Jr. achter de familienaan. Tja, wie is nu wie? Ik zie het ff niet meer zitten met al die afkortingen en voornamen die eender luiden….J.F. Phefferkorn met toevoeging Fz (Fredriks Zoon??)

Graf GHG2 Peneleh.

HIER RUSTEN H.G. VAN ZWIETEN geb 2-2-1848 overl. 17-11-1905 / A.C. VAN ZWIETEN PHEFFERKORN geb 11-2-1845 overl. 31-7-1930 / C.C. VAN ZWIETEN geb. 14-5-1878 overl. 1-11-1905.

H.G. = Hendrikus Gerardus….. A.C. = Anna Christina …. C.C. = Carel Coenraad hun zoon….RA1878 zegt: Geboren Carel Coenraad van Zwieten op 14 mei 1877. !!!

Andere kinderen o.a. van Hendrikus van Zwieten en Anna Christina waren: Frits Willem Hendrikus (9-6-1874 / 28-4-1932) en Albert (?? / 6-4-1881)


JOHAN FREDRIK GEORGE PHEFFERKORN. 

JOHAN FREDRIK GEORGE PHEFFERKORN relatie/huwlijk met SITI.

Hieruit tenminste 2 dochters:

 1. WILHELMINA geboren 13-6-1897 op de SF Tjondro en overl. Amsterdam 5-5-1962.
 2. ANNI, geboren 27-7-1904 op de SF Tjondro.

Ad 1) Wilhelmina huwde Joseph Coenraad Pereira op 18-10-1919, scheiding 29-1-1940.

Ad 2) Anni huwde Joseph Coenraad Pereira (haar ex zwager) op 26-6-1940 te Bondowoso.

Joseph Coenraad Pereira geboren 22-3-1898 op de SF Tjondro en overl. Enschede 16-8-1979.

Hij was zoon van Friedrich Wilhelm Pereira (1865-1912) en Susanna Emelie Phefferkorn, die op 4-1-1893 te Loemadjang met elkaar huwden.

Hij was kleinzoon van Jan Joseph Pereira en Johanna Frederika Phefferkorn (26-4-1847 Probolinggo en overl. 2-6-1912 Soerabaja),  die op 13-6-1862 te Probolinggo met elkaar huwden.

Wilhelmina, Anni en Joseph Coenraad arriveerden te Amsterdam gezamenlijk op 18-8-1954 komende van Soerabaja.

Jan Joseph Pereira en Johanna Frederika Phefferkorn hadden behalve zoon Friedrich Wilhelm ook nog de volgende dochters:

 • Johanna Christina Pereira (*18-12-1877) die op 15-11-1899 huwde met Arend Arthur DOM te Jogja. (DOM was weer gerelateerd aan BOUDRIOT/van VUGHT/ JOHANNES)
 • Theodora Amalie Pereira die in 1889 te Bandoeng huwde met Gerard Charles Butin Bik.  

 Extra: Geertruida Phefferkorn geboren 27-10-1906 te Loemadjang stierf te Amsterdam op 5-3-1968. Zij was een dochter van Johan Fredrik George Phefferkorn gehuwd met Louise Sleebos.


Tante Jennie van Zwieten en oom Oscar Pereira.

Tante Jennie heb ik gekend; zij woonde aan de Cannalaan 10….oom Oscar was al gestorven. Een paar huizen verder richting station Gubeng woonde de familie Portier op de hoek met de Jl, Legoendi, maar dit is zijdelings.

Ik moest wel ’s wat brengen bij tante Jennie en vaag kan ik me haar voor de geest halen…beetje blanke Indo en het huis had een zijtuin en daar kon je aankloppen op de deur… Ik heb wel ’s 2 andere dames in het huis gezien en ik weet tot op heden niet wie zij waren…familie? Inwonend?

Aanvulling 17 febr 2021: Zie de pagina ter ere en respect aan tante Jenny en oom Oscar Pereira.

Tegenover hun huis lag de oude marinierskazerne ( in de oorlog door de Japanse bezetters in gebruik, ook als kazerne.)

Het huis aan de Jl Kusuma Bangsa heden ten dage. Twee huizen nummer 10 en 12 zijn bij elkaar getrokken, alles bebouwd, bovenop een extra verdieping neergepoot en een mooie zolder met mooie zolder ramen et voila… als je geld hebt is alles mogelijk.

Kortom, links is nummer 10 waar tante Jennie woonde en de zij-deur waar je aanklopte was helemaal links waar dat grijzige gelige dichte hek staat.(Boven de blauwe auto te zien). Het huis zelf was groot tot de linkerpilaar van de toegangspoort/boog.

Aan de overkant was de marinierskazerne en nu…. een dubbele plaza…. de rechtse, grijs met schuine witte zijkant, is circa 2008/2009 gebouwd. Ik heb dat ding in 2009 nog half in aanbouw gezien. De linkse grijze en midden groen/blauwe was al klaar.

Tante Jennie en oom Oscar huwden 18 dec 1918 te Probolinggo. Zij werd geboren 13 mei 1901 te Soerabaja en oom Oscar werd geboren 23-1-1895 te Probolinggo en stierf te Kamioka Japan op 3 mei 1945. Jammer genoeg haalde oom Oscar het einde van de oorlog niet, wegens een opgelopen ziekte en mede dankzij ondervoeding, gebrek aan medicijn stierf hij. Zij as werd laat na het einde van de oorlog overhandigd en de OGS heeft voor hem te Loenen een eregraf verzorgd.

Tante Jennie stierf op 24 nov 1989 te Deventer.

Oom Oscar’s ouders waren: Robert Willem Pereira en mevr. nn. Moerkerken

Tante Jennie’s ouders waren: Frits Willem Hendrik Carel van Zwieten (1879-1932) en Anna Wilhelmina Noll (1880-1938).

Tante Jennie en oom Oscar hadden een zoon Richard Erland Pereira die op 13-jarige leeftijd stierf op 6 okt 1937.

 


Tja, nog een uitzoek geval, waar ik voorlopig nog niet uitkom:

BAREND EDUARD ANTONIE RONKES…. wie was hij precies?

Slechts de volgende gegevens kunnen vinden:

 • Staatscourant 11-1-1922 vermeldt het volgende: “Verzoekschrift inzake natuurlijke niet erkende kinderen van B.E.A. Ronkes, te weten LEOPOLD, DAGOBERT, MIEN, THEOPHILUS, NELLY en LODEWIJK zich voortaan noemende RONKES.
 • B.E.A. Ronkes, relatie met de lokale vrouw ASSENIE, overleed 28-12-1911 te Loemadjang. Het doopboek Probolinggo (CBG) noemt haar ASMANIE
 • Zoon Dagobert overleed te Wormerveer 1968 en was oud 66 jaar. Derhalve geboren ca 1902
 • CBG: een sollicitatie brief naar een vacature te Loemadjang.
 • CBG: een brief van de patih van Loemadjang met vragen over het stuk land van BEA na diens dood.
 • Zoon Theophilus = Theophiel Ronkes, geboren 26 okt 1905 overleden 28 ferb 1942 te Mario Tjamba Zuid Celebes, bron OGS

Zij zijn niet meer. Moge zij vrede hebben.

Terug naar boven