Alida F.M. Simon

Alida Fredrika Maria Simon. Een wel zeer bewogen leven.

Zij en mijn pa hebben elkaar gekend in 1929, weliswaar slechts circa 3/4 jaar….

Mary zocht net als elk ander mens slechts een stuk geluk en vrede in haar leven. Wellicht heeft zij hopelijk het wel gevonden na haar aards bestaan. Moge zij haar eeuwige vrede hebben.

Zie ook de pagina: Pa’s onbekend leven. (Het verhaal over een deel van het leven van mijn pa gedurende de jaren dat hij met mijn ma was gehuwd en werkzaam was in de thee cultuur te Swaroe Boeloeroto / Blitar te Oost Java. Het verhaal over hoe hij werd geflikt).

Na zo’n beetje de mij bekende gegevens gesorteerd te hebben, ben ik tot de conclusie gekomen, dat mijn vader zijn werk op de thee onderneming Swaroe Boeloeroto per (1-1)1929 begon. Waarom hij zijn baan als administrateur van onderneming Bodjong Terong in 1928 opzegde is mij onbekend. Bojong Terong ligt nabij Sukabumi. Koel en mooie omgeving Wellicht dat hij de voor hem bekende omgeving wilde vergeten na de dood van zijn eerste vrouw in 1928.? (Zie de pagina Mijn pa’s eerste leven.)

Toen mijn pa op de onderneming Swaroe Boeloeroto zijn werkzaamheden begon was de situatie als volgt:

Alida Frederika Maria Simon – roepnaam Mary was gehuwd met de administrateur Andries Henri Watrin van deze genoemde onderneming op 14 sept 1926 te Swaroe Boeloeroto en eindigde praktijksgewijs op de dag, dat zij op de boot ss PC Hooft stapte richting Nederland en deze boot op 2 okt 1929 zijn reis over de oceaan begon.  Alida meldt zich pas op het gemeentehuis te Amsterdam in april 1930. (Saillant detail: Omgekeerd meldde zich mijn moeder in febr 1930 bij het gemeente huis te Malang, nadat zij terugkwam uit Nederland. Pa en ma hebben elkaar kort daarna leren kennen.)

Het huwelijk Watrin-Simon hield slechts 3 jaar stand en de echtscheiding werd definitief op 5 sept 1932 uitgesproken. Ik heb Mary’s leven getracht een klein beetje in kaart te brengen, omdat zij op één of andere manier mij boeide vanwege haar levensloop en natuurlijk wegens het feit, dat zij mijn vader kende van de onderneming Swaroe B.Hieronder zal ik echter trachten de voor geschiedenis van Mary Simon neer te schrijven. Misschien is er nog meer te vinden over Mary, maar persoonlijk vind ik het genoeg zo.

Foto Collectie Tropenmuseum. Mary Simon op de onderneming Swaroe Boeloeroto bezig aan een genoeglijk haakwerkje of iets dergelijks. Een breiwerkje zal het zeker niet geweest zijn. In het midden van het hekwerk een deur naar de tuin. Ik vraag me af wat voor inhoud dat rotan mandje onderop de tafel heeft. Mary’s handwerk attributen? Mary is op deze foto ongeveer oud 40 jaren en heeft al 2 andere huwelijken achter de rug.

Het gezin Simon, Mary’s ouders.

Op 7 juli 1787 huwde FRIEDRICH SIMON (*25-9-1863 Dortmund / +18-9-1922 Arnhem) te Amsterdam met MARGARETHA MARIA HEEREN (8-3-1866 ASD – + ??). Hieruit werd geboren op 23-09-1887 te ASD oudste dochter Alida Frederika Maria met roepnaam Mary. Het echtpaar Simon-Heeren kreeg meerdere kinderen, doch geïnteresseerden mogen dit zelf uitzoeken. (In genealogische documenten staat dat vader Friedrich gestorven was te Breslau en in de overlijdens advertentie wordt geschreven dat hij te Arnhem is overleden.)

In de leeftijd van circa 13 jaren oud, scheidden haar ouders zich op 5-4-1900. (Op 28-8-1902 hertrouwde haar vader met Katharina Petronella Geertruida Haverkamp en dit huwelijk strandde op 14-2-1907. Vader Friedrich liet zich niet uit het veld slaan door zijn voorgaande mislukte huwelijken en huwde te Renkum op 19-6-1908 met Maria Johanna Hendrika Meijer.)

Ik vemoed dat de echtscheiding van haar ouders en de daaropvolgende huwelijken van haar vader toch op één of andere manier een impact hebben gehad op Mary. Haar ouders waren tijdens de huwelijksjaren inmiddels verhuisd naar Arnhem en daar werd een andere dochter geboren Margaretha Maria op 23 dec 1891. Deze streken van Arnhem e.o. zullen waarschijnlijk indruk gemaakt hebben op Mary, maar dat komt later wel onderaan de pagina.

Steven Andries Schouten maakte kennis met Mary’s moeder Margaretha Maria Heeren en op 8-12-1904 huwden zij te Amsterdam. Het kersverse echtpaar gaat dan naar Indië (Wanneer? in 1915 waren zij wel reeds in Indië) en vestigt zich te MEDAN,  Wilhelminastraat 16, alwaar Steven werkzaam is bij de AVROS (RA 1922 employee adjunct secretaris). Mary is dan ongeveer17 jaar oud.

(AVROS = Algemene Vereniging van Rubberplanters Oostkust Sumatra).

Steven Andries Schouten was o.m. de gedeelde winnaar van het ontwerp voor het stadswapen van Medan, samen met de heer van der Heyden te Meester Cornelis in 1915. Daarbij was deze stiefvader van Mary ook een erkend kunstkenner van de Delische lokale kunst. (o.a. Tobameer schilderijen en hij was orchideeën liefhebber (Oncidium en nog wat.)

Mij is niet bekend of Mary Simon in Medan scholing volgde of iets dergelijks en of zij werkzaam was, maar zij huwde te PENANG (behorend tegenwoordig tot Malaysia:

Op 27-6-1916 met Anthony Wijtman.(*12-4-1887 Leeuwarden). Mary is dan 29 jaar oud. In elk geval vermelden RA1917/1918/1919 dat A.Wijtman werkzaam was bij Güntzel & Schumacher te Medan en gehuwd met A.F.M. Simon. Zie haar kaarten hieronder. Vlgs deze kaarten is ze op 21 dec 1920 gescheiden van A. Wijtman. Maar diezelfde datum staat ook als scheidingsdatum op de kaart de Hondt-Simon.

Als Mary’s vader overlijdt in 1922 wordt er een overlijdens geplaatst door dochter Mary die dan al weer gehuwd is, namelijk met Pieter Jacob de Hondt, werkzaam als Ass.Boekhouder AVROS en later ook bij diverse steenkoolmijnen zoals Ombilin (RA 1922 en andere.) Maar de overlijdens advertentie wordt getekend te Weltevreden. (Pieter Jacob had een broer die notaris was te Medan en later te Batavia, namelijk D.J.M. de Hondt. Deze laatste plaatste de overlijdens advertentie van zijn broer Pieter Jacob in sept 1938 Bataviaasch Nieuwsblad.)

Wanneer dit huwelijk de Hondt-Simon plaats vond en eindigde is mij onbekend. Zelfs de ambtenaren van de gemeente Den Haag raakten het spoor bijster, gelet op het feit, dat er verschillende kaarten worden aangemaakt, in de periode dat Mary in Den Haag verbleef. Een kaart vermeldt: Inwonend Copernicuslaan 72 Den Haag op 5-9-1919 (is tevens datum aankomst uit Medan) bij G. v.d. Ruit en de andere kaart vermeldt: Copernicuslaan 72 Den Haag op 21-12-1920……. !!!! Beetje erg wazig allemaal…..

 

Er staat iets vreemds in de advertentie hieronder. Gestorven te Arnhem, getekend te Medan met datum en ondertekend door Mary/echtgenoot te Batavia. (Fatsoenlijkheidshalve??) Zou Mary dan al vertrokken zijn uit Medan en naar Batavia gegaan zijn (alleen)? Want …. zie verder onder de overlijdens advertentie……

Wanneer en waar Mary en Watrin elkaar ontmoet hebben is mij niet duidelijk, maar in september 1922 komt Watrin aan te Medan en zal hoogstwaarschijnlijk Mary al ontmoet hebben te Batavia en hieruit voortvloeiend zal het huwelijk Watrin-Simon in 1926 plaats gevonden hebben, nadat Mary nog een poosje weer in Nederland was geweest???

In elk geval vertrok het gezin (stiefvader) Steven Andries Schouten en (moeder) Margaretha Maria Heeren in 1924 (in elk geval na 16 okt 1924, want op deze dag is de vendu van het gezin Schouten-Heeren) voorgoed terug naar Nederland en vestigde het gezin Schouten-Heeren zich in de Valeriusstraat 43 te Amsterdam, maar ook dit keer kwam er in Mary’s leven een droevig feit, want haar stiefvader overleed door een noodlottig ongeval op 11 aug 1932 in de leeftijd van bijna 57 jaar. In sept 1932 worden zijn kunstobjecten (Delische schilderijen) geveild te Amsterdam.

In 1930 vestigde Mary zich definitief in Nederland en werkt dan als huisdame en kantoorbediende volgens haar PK. (Waar en wanneer is mij onbekend en ook niet relevant). Maar haar PK toont aan, dat zij op verschillende adressen woonachtig was.

Amsteldijk ASD, Oosterduinweg Bloemendaal, Nassaukade ASD, Tolstraat ASD, weer naar de Amsteldijk ASD en op 11 april 1968 verlaat zij Amsterdam en trekt in op het adres Ommershoflaan 35, Renkum Oosterbeek, terug naar het gebied Veluwe waar zij in haar jeugd met haar ouders woonde. Zij heeft dan al de leeftijd van 81 jaar bereikt en is na haar officiële scheiding in 1932 van Watrin nooit meer hertrouwd.(Bij mijn weten dan, want ik heb verder niets meer kunnen vinden over Mary Simon.)

Het adres Ommershoflaan 35 te Renkum Oosterbeek werd in 1967 geopend als het eerste vegetarisch verzorgingstehuis Felixoord.

Bron Heemkunde Renkum: Op Ommershoflaan 35 treffen we het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord. Tot 1967 stonden hier twee villa’s. In de meest oostelijke was in de eerste helft van de twintigste eeuw de kostschool “Berg en Dal’ gevestigd. In het deel aan de Graaf van Rechterenweg was de school gevestigd het aangebouwde huis daarachter huisvestte de leerlingen.(zie Graaf van Rechterenweg)

Hieronder: Ommershoflaan 35 te Renkum Oosterbeek tegenwoordig.(Foto Google View 2008).

Hieronder: Amsteldijk volgens Googleview: Mary was op nummer 76 alsmede 77 woonachtig geweest. Heel mooi gebouw. Bij de trap rechts de bruine deur is huisnummer 76 en de witte deur is huisnummer 77.

Hieronder via Googleview de Haagse Copernicusstraat 72 waar zij in sept 1919 verbleef als inwonend bij G. v.d. Ruit:

Hieronder: Mary’s adreskaart na haar definitieve vestiging terug in Nederland.

Van Gooi en Vechtstreek Historisch gemeente Hilversum kreeg ik o.a. een scan toegestuurd van het adres Soestdijkerstraatweg 36 te Hilversum, alwaar mevr. Simon verbleef op het adres van 8-2-1934 tot en met 6-3-1935 om weer terug te gaan naar ASD op het adres Amsteldijk 76. Op dit adres nummer 76 trekt zij in april 1950 ook weer in. Er zit een hiaat in de adreskaart Amsterdam zoals hierboven getoond, want daar wordt zij op 15 sept 1939 pas ingeschreven komende uit België waar zij dan zich vestigt op huisnummer 77 Amsteldijk. Vreemd. Maakt niets uit verder, maar blijft wel vreemd.

Hieronder een scan van het adres Soesterdijksestraatweg 36 te Hilversum uit 1950 van de website Hilversum-in-kaarten-2.clubs.nl en daaronder hetzelfde plekje maar dan anno 2014 via Googleview. Op één van haar PK’s stond dat mevr. Simon de beroepen uitoefende van Huisdame en kantoorbediende. Ik denk dat zij op dit adres ene huisdame was.

Hupsakee, daar stond dus ooit een stukje historie en pats boem weg opzij alles voor de handel en industrie.

Terug naar boven