Freeth Labbé de Haas

De families FREETH, LABBÉ, MEIJER, DE HAAS te Bandung. 

Dit verhaal is geen verhaal met als doelstelling het uitzoeken van genealogie van diverse personen. Dit verhaal is een stuk emotie van mij persoonlijk, omdat ik nog steeds op zoek ben naar elk spoortje uit het leven van mijn vader, die ik nooit gekend heb en ik derhalve elke strohalm aangrijp om iets meer te weten. Het is ook pertinent NIET mijn bedoeling om nog in leven zijnde personen, die nazaten zijn van de genoemden in dit verhaal, te disrespecteren, integendeel.

Op 6 november 2018 ontving ik van de heer F. Labbé – een telg uit het geslacht Labbé – de hieronder vermelde aanvullende informatie. Één en ander naar aanleiding van het bezoek van de heer Labbé aan deze website pagina. Voor de aanvullende informatie mijn grote dank.

De door mij verhaalde informatie dient de lezer echter zelf van de aanvullende informatie te voorzien, aangezien ik hiermede tracht duidelijk te maken, dat mijn oorspronkelijke informatie dus niet juist was.

Quote:

In uw overzicht wordt J.F.J.M Labbé getrouwd met Lavina Cornelia Freeth, aangehaald als neef van W.J.J. Labbé. W.J.J. is echter zijn jongere broer, getrouwd met Josephine Pauline Freeth. J.P. is hoogstwaarschijnlijk een halfzus van L.C. Freeth (geboren uit een voorhuwelijk van F. Freeth). Josephine Pauline is verder familie (zus) van Jessy Mathilde de Haas-Freeth en halfzus van Mary Anna Magdalena Freeth-Bangert. Althans voorzover mijn informatie strekt. Met vriendelijke groet, Fer

Unquote.

Ik vond een advertentie over de verloving van Theo M. Boers en Wies A. Freeth in 1914 en besloot het één en ander uit te pluizen wie nu zijn verloofde was, puur uit nieuwsgierigheid….

Ik vond echter ook een advertentie waarin het huwelijk (1916) werd verkondigd tussen DANIEL MATTHEUS DE HAAS en LOUISE ADELAIDE FREETH. 

Wies A. Freeth; dat moest met bijna 100% zekerheid zijn een afkorting van Louise of Louisa. Dus de almanakken erbij gepakt en gezocht naar Louisa Freeth en ik vond als enige genoteerde naam in de almanakken en andere historische stukken de naam LOUISE ADELAIDE FREETH waar Louise in werd genoemd. Voor het overige geen andere Louise te vinden.

Louise Adelaide Freeth huwde met DANIEL MATTHEUS DE HAAS (*24 jun 1893 R’dam) te Bandoeng op 10 mei 1916 en dat was zowat dan ook de enige berichtgeving over Louise Adelaide Freeth.  Later verhuisden zij naar Surabaya. Daniel Mattheus de Haas overleed te Malang op 18 okt 1931 en liet de weduwe de Haas-Freeth en 3 kinderen achter te Surabaya. (De almanakken zeggen echter, dat het gezin per 1926 weer terugkeerde naar Mr. Cornelis Batavia.)….. Zou de heer Daniel de Haas een longpatient geweest kunnen zijn? Omdat nabij Malang het hoog gelegen kuuroord TOSARI ligt in de koele berglucht en in de advertentie geschreven wordt over een langdurig ziekbed….

Best wel vreemde toevalligheden in dit verhaal:

 • Het gezin Daniel Mattheus de Haas-Freeth verhuisde van Bandung naar Oost Java. En zo deed Theo M. Boers.
 • Daniel Mattheus de Haas overleed in 1931 te Malang en in 1931 hertrouwde Theo M. Boers met Beatrix ten Cate, die in Malang woonde en werkte.
 • Één der kinderen van Daniel heette MIESJE en één dochter van Theo heet MIEP.

Hieronder een youtube clip: Young Love First Love gezongen door SONNY James. https://youtu.be/7yM8YUKcfJ8

 

Aanvulling 4 mei 2019:

Een zijdelingse correctie op de website vandergrond hieronder. Ik had tijdens het samenstellen van deze pagina een poosje terug bemerkt, dat er iets niet goed zat op genoemde website en had het onderzocht en mijn correcties in de grote bewaardoos gestopt met de gedachte er t.z.t iets aan te doen… Van uitstel kwam afstel en dankzij een bezoeker (zie gastenboek begin mei 2019) bemerkte ik dus dat er mijnerzijds afstel was geweest. Dus bij deze dan alsnog de correcties c.q. aanvullingen.

Het gaat om de link hieronder:

http://www.vandergrond.eu/getperson.php?personID=I3976&tree=tree1

Ik dien er echter bij te vermelden, dat de link niet het juiste aantal genoemde kinderen. De website noemt slechts de 4 onderste genoemde kinderen.

Philippus Johannes de Haas (1859-1912) en Wilhelmina Benschop (1859-1921). Zij liggen op Peneleh Surabaya te rusten. Graf B3106.

Hieronder (met vermelding bron) een afbeelding van de gezinskaart Philippus Johannes de Haas en Wilhelmina Benschop met in totaal 11 kinderen incl. de vroeg overledenen.

Jannigje Aartje huwde in 1904 met 1) Fredericus Cornelis de Boeve en zij huwde later 2) AKRW van Geuns. Wilhelmus Philippus huwde met Johanna Suzanna Verboon in 1909 te Soerabaja. Grietje Adriana huwde ook in 1904 met Hendrikus Smakman te Sabang.

Zoon Philippus Johannes Arie blijft achter in Rotterdam en vertrekt pas in 1908 met zijn echtgenote Evelina Charlotte de Wit (gehuwd Rotterdam 1906)  en dochter Wilhelmina Johanna naar Batavia. Dochter Wilhelmina Johanna huwde later met Willem van den Brink.

 

Ik vervolg met Daniel Mattheus hieronder.

De kinderen van Frans de Haas (broer van Daniel)  en Jessy Mathilde Freeth waren:

 1. Josephine Pauline de Haas (1922-2009)
 2. Daniel Mattheus de Haas ( geboren 26 dec 1925 te Soerabaya – ….) en gehuwd met Jannetje de Bode in 1952.
 3. Louise Adelaide de Haas (1928-1995)
 4. Irma de Haas (1931-2004)

Terzijde: Ik vond (Boy) Daniel Mattheus de Haas geboren op 1 febr 1922 te ?? en overleden op 25 maart 1991 te Diepenveen. Hij was gehuwd met Elisabeth Johanna Ruitenbach. Hieruit 5 kinderen Sandra, Randy, Terry, Jimmy en Kenneth , allen te Bandoeng geboren.) WEBSITE VAN STAMBOOM WILLEMSE – VAN DIERMEN. EN TEVENS DE BEGRAAFPLAATS DEVENTER STEENBRUGGE TOONT HET GRAF VAN DANIEL EN ZIJN ECHTGENOTE en de geboorte datum van DANIEL is ook hier 1 febr 1922.

Zou het kind DAAN de HAAS in de overlijdens advertentie bovenaan deze pagina soms deze hiervoor genoemde Daniel Mattheus zijn???? Met andere woorden: Zou Boy de Haas dezelfde zijn als Daan de Haas, zoon van Daniel Mattheus de Haas en Louise Adelaide Freeth???

Hieronder een foto van het graf van Boy (Daniel Mattheus) de Haas, afkomstig van https://www.genealogieonline.nl/stamboom-aalbers-ruitenbach/I1452.php

Gelet op de namen van de kinderen van Frans de Haas (2) en Jessy Mathilde Freeth, mag ik derhalve aannemen, dat Louise Adelaide Freeth een zuster/zusje geweest moet zijn van Jessy Mathilde Freeth. Ik besloot verder te zoeken naar bewijsstukken inzake mijn veronderstelling.

Daarnaast was er het kind Josephine Pauline de Haas (a) die duidelijk vernoemd werd naar een andere zuster van Jessy Mathilde Freeth, namelijk Josephine Pauline Freeth.

Josephine Pauline Freeth huwde op 16 mei 1914 te Bandoeng met WILLEM JOHANNES JACOB LABBÉ (1889-1944). Zij werd geboren te BENGKALIS op 14 mei 1893. Zij overleed te Malang op 12 juni 1945. Zij zou hoogstwaarschijnlijk ook een zuster/zusje geweest kunnen zijn van Louisa Adelaide Freeth en Jessy Mathilde Freeth.

Een neefje van Willem Johannes Jacob Labbé was JEAN FRANCOIS JULIEN MARIE LABBÉ (genoemd FRANK) , geboren 21 sept 1881 te Rotterdam en hij huwde LAVINIA CORNELIA FREETH (genoemd CORRIE)  te Bandung op 10 aug 1912 en zij was erkend te Padang op 1 juni 1881.

Frank overleed 28 sept 1913 te Den Haag. Dit huwelijk duurde 13 maanden

Lavinia hertrouwde op 9 okt 1920 met WILLEM MEIJER te Bandung en Lavinia overleed te Bandung op 28 febr 1921. Dit huwelijk duurde 5 maanden.

Recapitulatie van de gezusters FREETH: 

 1. Louise Adelaide Freeth, geboren (hoogstwaarschijnlijk 31 dec 1891 Bengkalis) ??? en overleden op??? te ???
 2. Jessy Mathilde Freeth, geboren 19 sept 1895 Bengkalis en overleden Calgary CN op 16 juli 1976
 3. Josephine Pauline Freeth, geboren 14 mei 1893 te Bengkalis. Zij was kamp slachtoffer en overleed in kamp Malang in juni 1945.

De volgende gegevens KUNNEN slaan op de gezusters FREETH, zoals hiervoor genoemd. (NIET op Lavinia.)

Op 29 aug 1889 huwden te Padang FERDINAND FREETH en ADELAIDE FISSCHER. Hij was commies/ klerk en gestationeerd op diverse plaatsen waaronder Bengkalis, Pajakombo en later Batavia. Op 5 dec 1896 werd Batavia (Weltevreden) hem als definitieve bestemming toegewezen.

In de kb.nl kranten vond ik de volgende advertenties en gecombineerd met de almanakken brachten deze gegevens mij het volgende op over de kinderen uit dit huwelijk :

 1. Bevallen 31 dec 1891 van een dochter mevr. A. Freeth Fisscher te Bengkalis. Dit kind werd NIET in de almanakken genoemd. De reden is mij onbekend?
 2. Bevallen 14 mei 1893 van een dochter mevr. A. Freeth Fisscher te Bengkalis. Zij werd JOSEPHINE PAULINE FREETH genoemd.
 3. Bevallen 29 juli 1894 te Bengkalis van een zoon genaamd FERDINAND GEORGE FREETH. (Graf OGS kruis Ereveld, overleden 3 mei 1946)
 4. Bevallen 19 sept 1895 te Bengkalis van een dochter genaamd JESSY MATHILDE FREETH.
 5. Bevallen 11 jan 1897 te Batavia van een dochter  genaamd AGNES CONSTANCE FREETH. Dit kind overleed als baby op 25 dec 1897 te Batavia.
 6. Bevallen 01 febr 1899 te Batavia van een zoon genaamd WILLIAM LODEWIJK FREETH. Dit kind overleed als baby op 31 mei 1899 te Batavia.
 7. Bevallen 21 jan 1901 te Batavia van een dochter genaamd WILHELMINE JOHANNA FREETH. Dit kind overleed als baby te Batavia op 18 sept 1901.

Indien ik alle hierboven genoemde gegevens samenvoeg en combineer, dan mag ik gevoeglijk aannemen, dat het als 1) genoemde kind niet anders kan zijn dan LOUISE ADELAIDE FREETH.

 • Vader Ferdinand Freeth werd geboren uit het huwelijk van THOMAS PETER FREETH en ALIANA MAGDALENA met achternaam NN geboren op 4 febr 1857 te Padang.
 • Ferdinand Freeth overleed te Batavia op 19 maart 1902. Hij werd 45 jaar oud.
 • Moeder Adelaide Fisscher werd geboren circa 1866. Zij was 36 jaar toen zij te Batavia overleed op 23 jan 1902.

Even als extra info opdat eventuele lezers door de bomen het bos niet meer zouden kunnen zien.

Bij mijn weten zijn er 3 mannelijke personen Daniel Mattheus de Haas, welke in dit verhaal voorkomen, namelijk:

 1. Daniel Mattheus de Haas, geboren Rotterdam 1893 en gehuwd met Louise Adelaide Freeth,
 2. Daniel Mattheus de Haas, geboren Bandoeng 1922 en zoon van 1) hiervoor genoemd en
 3. Daniel Mattheus de Haas, geboren Soerabaya 1925 en zoon van Frans de Haas en Jessy Mathilde Freeth.

Mij resten nog de volgende vragen waar ik ooit t.z.t. achter de antwoorden ervan hoop te komen.

 1. Wie zorgden voor de kinderen na de dood van hun ouders in 1902 zo kort achter elkaar. M.i. zou de enige mogelijkheid geweest kunnen zijn, dat zij bij een nicht MARY ANNA MAGDALENA FREETH introkken te Bandung, die gehuwd was met JOHAN PIETER BANGERT in sept 1902.
 2. Werden de ouders getroffen door een besmettelijke ziekte? Omdat zij kort na elkaar stierven.

Ik vond in de almanakken nog wel het volgende:

In de RA 1919 t/m RA 1926 was werkzaam bij het Belastingkantoor te Bandung als klerk: mej. L.A. Freeth. Zou zij dezelfde L.A. Freeth zijn die gehuwd was met Daniel de Haas? Maar waarom dan mej. ervoor? Als ik de RA’s (hieronder) bekijk, dan is het niet dezelfde persoon

In de RA 1920 woonde zij met haar echtgenoot D.M. de Haas in Soerabaya. (Hij werkte bij Ruhaak en Co en D. de Haas en F. de Haas waren er ook werkzaam).

Tussen RA 1920 en RA 1924 schijnt het echtpaar verhuisd te zijn naar Mr. Cornelis, want vanaf RA 1924 wonen zij in Mr. Cornelis en zijn zij terug te vinden tot en met RA 1930. Echter, de overlijdensadvertentie uit 1931 zegt dat het echtpaar te Soerabaya woonde.

Het was 1931, dat Daniel Mattheus de Haas te Malang overleed en wat zou er gebeurd zijn met mevr. Louise Adelaide de Haas geboren Freeth en de drie kinderen na het overlijden van haar echtgenoot ?

Er was in deze jaren 1930 een wereldwijde recessie gaande en ook voormalig Indië werd niet gevrijwaard van de ellende ervan. En…. Japan was druk bezig in Azie rotzooi te schoppen en in Europa deden Japan’s compagnons namelijk Italië en Nazi Duitsland er druk aan mee.

Het was in 1938 dat de Koninklijke Nederlandse Marine ineens officiëel toegang had voor Indische jongens, want die oorlog kwam alras naderbij en Jan en Alleman werd zo’n beetje verzocht om zich paraat te houden en eventueel te melden bij elke tak van de defensie.

Ik weet niet in hoeverre de volgende advertentie er eventueel mee te maken had, maar:


Er werd op 24 okt 1941 een huwelijk gesloten tussen:

A. BERG ( ADSP. OFF.VLIEGER) EN

L.A. DE HAAS en hun adres was TEGALSARI 78 te Soerabaya. GEEN ONTVANGDAG.


Een ads.officier vlieger hoefde in die bewuste naderende oorlogsjaren pertinent geen jonge vent te zijn, m.a.w. hij kon opgeroepen zijn wegens de naderende oorlog. 

Ik heb getracht iets meer te weten te komen over A. Berg en of er in dit geval sprake was van L.A. de Haas die eventueel dezelfde dame geweest zou kunnen als Louise Adelaide de Haas geboren Freeth. In 1941 zou mevr. Louise Adelaide de Haas geboren Freeth dan circa 50 jaar geweest zijn……In de overlijdens advertentie (zie helemaal bovenaan deze pagina) van haar echtgenoot, noemt zij zichzelf immers ook L.A. de Haas.

Hoe het ook geweest moge zijn: Mogen zij die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige rust en vrede hebben.


Zomaar uit nieuwsgierigheid en omdat ik zelf uit Surabaya kom, heb ik wat details over de Jalan Tegalsari 78 verzameld en een tweetal foto’s van het adres anno 2015.

 • 16 aug 1934 Vendu meubilair. Wiens meubilair werd niet vermeld.
 • 23 jan 1936 Nieuw ingezetene mej. H.P. Pijman.( Waarschijnlijk een kamer of paviljoen .) In maart 1933 had zij zich verloofd met de heer L.E. Snell. In okt 1936 verhuisde zij naar de Ketabang Blvd nummer 11. Het geslacht Pijman was in Indië ruimschoots vertegenwoordigd.
 • 25 feb 1948 Te koop aangeboden een partij boekhoudboeken. Door wie werd niet vermeld.

GA DOOR NAAR HET VERVOLG VAN NIET DOOR MIJ TE VERKLAREN KWESTIES  NAAR DE PAGINA VREEMDE ZAKEN IN SURABAYA MET BETREKKING TOT DE HEER C.P.A. VAN ETTEN EN JESSY FREETH

 

 

 

Terug naar boven