Vreemde zaken Freeth Labbé

Vreemde zaken uit het verleden.

Zie ook de pagina FREETH LABBE EN DE HAAS om iets meer te kunnen begrijpen van wat ik in dit artikel beschrijf.

Ik heb deze pagina zomaar opgezet omdat ik op zoek ben naar meerdere gegevens over mijn vader en het is pertinent niet mijn bedoeling om doelbewust mededelingen te doen van elke negatieve aard dan ook. Mijn bedoeling is slechts te constateren, dat ik onverklaarbare feiten ben tegengekomen tijdens mijn speurtochten, welke ik via openbare berichtgevingen tegen ben gekomen. Het zijn openbare berichtgevingen, die door een ieder te lezen is. !!!!

Indien men meent, dat de berichten onjuist zijn, dan gelieve men zich te wenden tot de bronnen, die deze gegevens geopenbaard hebben.

Op 6 november 2018 ontving ik van de heer F. Labbé – een telg uit het geslacht Labbé – de hieronder vermelde aanvullende informatie. Één en ander naar aanleiding van het bezoek van de heer Labbé aan deze website pagina. Voor de aanvullende informatie mijn grote dank.

De door mij verhaalde informatie dient de lezer echter zelf van de aanvullende informatie te voorzien, aangezien ik hiermede tracht duidelijk te maken, dat mijn oorspronkelijke informatie dus niet juist was.

Quote:

In uw overzicht wordt J.F.J.M Labbé getrouwd met Lavina Cornelia Freeth, aangehaald als neef van W.J.J. Labbé. W.J.J. is echter zijn jongere broer, getrouwd met Josephine Pauline Freeth. J.P. is hoogstwaarschijnlijk een halfzus van L.C. Freeth (geboren uit een voorhuwelijk van F. Freeth). Josephine Pauline is verder familie (zus) van Jessy Mathilde de Haas-Freeth en halfzus van Mary Anna Magdalena Freeth-Bangert. Althans voorzover mijn informatie strekt.

Met vriendelijke groet, Fer

Unquote

Een korte recapitulatie van een deel van de familie van Frans de Haas en Jessy Mathilde Freeth, die met elkaar gehuwd waren in Bandung 1914.

Frans de Haas (1894 Rotterdam -1946 kamp Singapore Johore Baru) huwde in Bandung in 1914 met Jessy Mathilde Freeth (1896 Bengkalis -1976 Calgary CN) en het echtpaar woonde in Surabaya.(Diverse bronnen en berichtgevingen in de kranten.)

Uit hun huwelijk werden geboren (Bron genealogische website van der Grond en diverse krantenberichten):

 1. Josephine Pauline de Haas *1922 Djatinegara – + 2009 Calgary CN en gehuwd met Jacobus Overdevest *1923 Leiden – + 1948 Surabaya. Hieruit kinderen.
 2. Daniel Mattheus de Haas *1925 Surabaya + 91 jaar en gehuwd met Jannetje de Bode. Hieruit kinderen.
 3. Louise Adelaide de Haas *1928 Surabaya – + 1995 Rotterdam en gehuwd met Peter Hulscher.
 4. Irma de Haas * 1931 Surabaya – + 2004 Calgary CN en gehuwd met Arnold Johan Hartland. Hieruit kinderen.

Goed, tot zover het gezin van Frans de Haas en Jessy Mathilde Freeth uit Surabaya.

In oktober 1939 woonde het gezin de Haas-Freeth en kinderen op de Sedepmalemweg no. 2 te Surabaya en vierde hun zilveren bruiloft op het genoemde adres op 7 okt 1939. Zie advertentie hieronder, welke later gevolgd werd door een advertentie met hun dankzegging voor de getoonde belangstelling.

Hieronder een foto van de huidige situatie van de Jalan Sedap Malem te Surabaya.(vh Sedepmalemweg). Het adres waar in de jaren 1930 en volgende jaren erna, het gezin de Haas Freeth woonde. Door de begroeiing en aanbouwing is helaas weinig te zien hoe het vroeger was.

 

Tijdens mijn speurtochten naar mijn vader’s verleden, vond ik ook de volgende gegevens over de heer C.P.A. van Etten, welker achtergrond (zeer summier)  ik hieronder vermeld. Ik constateer slechts en laat het aan de lezer over om er zijn/haar mening over te hebben. De gegevens zijn afkomstig uit openbare bronnen voor een ieder toegankelijk.

Wanneer en waar de heer C.P.A. van Etten geboren was en of overleden is mij onbekend, aangezien er in de diverse beschikbare bronnen door mij niets hierover te vinden is.

Een verloving, ondertrouw en huwelijk van de heer C.P.A. van Etten met Jessy / J.M. de Haas te Surabaya op het adres Sedepmalemweg 2, respectievelijk in 1940 en 1941, advertenties uit de www.kb.nl

Enigzins verbaasd kwam ik deze advertenties tegen, vanwege de naam JESSY en in een ander geval de afkortingen J.M…… J.M. of kortweg Jessy was toch Jessy Mathilde en gehuwd met Frans in 1914 en vierde in 1939 hun zilveren jubileum?

 • Zou het echtpaar Frans en Jessy de Haas-Freeth dan gescheiden zijn? Maar, als dit het geval mocht zijn, waarom dan de dankzegging namens WEDERZIJDSE ouders? Jessy’s ouders waren immers in 1902 beiden overleden.
 • Zouden dan de advertenties foutieve gegevens vemeld hebben? Jessy’s dochter had als initialen J.P. , maar in één der advertenties wordt de naam Jessy geschreven. En in de opgaven van de burgerlijke stand worden ook de initialen J.M. (Jessy Mathilde) gebruikt.
 • Of zou de opgave in de van der Grond website abusievelijk onvoldoende zijn geweest? Zou Jessy’s dochter toevallig ook niet dezelfde intialen hebben gehad?
 • Of zou er dan toch nog een andere dochter zijn geweest die eveneens Jessy heette en dezelfde initialen had als haar moeder????? Per slot van rekening waren Frans en Jessy in 1914 gehuwd en Josephine – als oudste kind – werd in 1922 geboren. Tussen 1914 en 1922 zouden best nog wel kinderen geboren zijn toch?

Ik weet het niet aangezien ik verder geen andere gegevens heb kunnen ontdekken en ik laat het aan de lezer over, mede omdat het niet mijn genealogische gegevens betreft.

 

 

Advertentie onder: Namens wederzijdsche ouders…. ???

 

Dan als toetje de geboorte aankondiging van hun dochtertje. Als mevr. C.P.A. van Etten-de Haas daadwerkelijk Jessy de Haas geweest zou zijn (die met Frans de Haas gehuwd was), dan zou zij bij de geboorte circa 53 jaar oud zijn geweest. En Frans zou dus uit huis zijn gegaan, want het echtpaar van Etten-de Haas woonde nog steeds op de Sedepmalemweg 2. (Frans stierf in 1946 in kamp Singapore.)

Wat mij persoonlijk bekend is inzake de situatie van de oorlog en woningbeleid in Surabaya is het volgende: In de Ketabangbuurt van Surabaya (waar de Sedepmalemweg gelegen is) werden zowat alle huizen door de Jappen gevorderd. De geboorte advertentie van Irene (hieronder) toont, dat het gezin van Etten-de Haas zowel vóór de oorlog alsmede na de oorlog dus op hetzelfde woonadres woonden…., hetgeen afwijkt van wat standaard gebeurde in die jaren aldaar. De vraag rijst dan: Heeft het gezin de Haas de oorlog in dit huis doorgbracht???? Heeft de heer C.P.A. van Etten de oorlog niet in een kamp doorgebracht?  Frans de Haas daarentegen werd opgepakt en stierf uiteindelijk in het kamp Singapore in 1946. Behoorde het gezin van Etten-de Haas tot de zogeheten “buitenkampers” daar waar Frans de Haas wel werd opgepakt???? Onverklaarbaar voor mij.

Dan ook nog de volgende “vreemde” zaken:

  • De heer C.P.A van Etten gaf als adres op in de verlovings- (april 1940) en ondertrouw advertenties (1941):  HOTEL BRISTOL  te Surabaya…. Heel vreemd; of de kranten liegen of…. want het BRISTOL HOTEL, dat aan de Kaliasin 50-54 gesitueerd lag, werd pas officieel in sept 1940 in gebruik genomen en was een nieuwbouw hotel !!!!! Het hotel had 6 paviljoens voor stellen en 21 éénpersoonskamers; de eigenaren waren de heer en mevr. W.H.C. Elvader. (Bron: nieuwsgaring www.kb.nl), Anno 2017 is het voormalig pand verbouwd en niet herkenbaar meer.
  • Via Leidse Erfgoedinstellingen vond ik ook – heel klein geplaatst – de volgende advertentie: Gehuwd AAN BOORD VAN HET S.S. RADJA (naar Indonesia) OP 31 MAART 1951 DE HEER C.P.A. VAN ETTEN EN MEVR. R.P. SCHEFFER. Toekomstig adres:  SURABAYA INDONESIA. Ik stel dus NIET dat deze heer C.P.A. van Etten dezelfde persoon zou zijn als genoemde hierboven!!!
  • Via de zelfde instelling vond ik ook een huwelijk tussen C.P.A. van Etten en mevr. W.J. van der Zwaal in 1958 te Rotterdam…. In het archief van Rotterdam vond ik niets hierover. Vreemd. Ik stel wederom vast, dat ik NIET beweer dat het ook hier om de zelfde persoon de heer C.P.A. van Etten gaat.

Overigens: Ik heb GEEN nadere details kunnen vinden over zowel de heer C.P.A. van Etten en de heer Frans de Haas in de dossiers Interneringskampen.

Het zij zo en ik vind het best. Mogen zij die niet meer onder ons zijn, hun eeuwige vrede hebben.

Terug naar boven