Theodoor Marie Cornelis Boers herleefde op 4-10-2021

Ter ere van mijn vader THEODOOR MARIE CORNELIS BOERS deze speciale pagina.

 

Hieronder een foto van mijn vader omstreeks 1918 genomen toen hij pas gehuwd was met zijn vroeg overleden 1ste echtgenote Victorina Roggen en met haar de volgende kinderen kreeg: Cor (gesneuveld 1942 Slag Javazee) , Julia(overleden 6 okt 2022 Spanje) en Petronella (overleden, Ermelo 1956).

 

132 Jaren na zijn geboorte te Martapoera Zuider-Ooster afdeling Borneo, reincarneerde mijn vader op 5 okt 2021 en hij was geboren op  15 okt 1889.

Papa werd slachtoffer van de oorlog die de Jappo’s ontketenden in Zuid Oost Azie en hij liet het leven op 3 febr 1944 te Poerwoasri op de suikerfabriek aldaar in Oost Java en werd te Semampir Kediri  herbegraven en weer later herbegraven op het ereveld Kembang Kuning. Tot dan ontbraken enkele aanvullende details op zijn grafteken en na overleg met de OGS en de goedkeuring te Den Haag kreeg papa zijn nieuwe grafteken geplaatst op 5 okt 2021. Met grote dank aan de OGS die dit mogelijk maakte en met name de heer Johan Teeuwisse.

En zijn oudste dochter, mijn zuster Julie Boers sloot na 100 jaren (19 aug 1921 Bandung – 6 okt 2021 Spanje)  geleefd te hebben haar ogen op 6 okt 2021 in Spanje. Zij had gewacht tot ik mijn plicht had voldaan.

Hieronder enkele foto’s van de vernieuwing van papa’s grafteken en de foto’s werden gemaakt door een heel goede kennis van me, namelijk mevr. Nathallia Fidrawati (fotografe) wonend te Mojokerto die op haar brommertje de tocht naar het ereveld Surabaya voor me volbracht.

Hieronder de route van Mojokerto naar Surabaya ter info.

Hiernavolgend enkele foto’s.

In de werkplaats van de OGS Surabaya wordt het nieuwe grafteken klaar gezet om naar het ereveld gebracht te worden.

Op weg naar het graf en papa’s kruis ligt ter bescherming tegen krassen en beschadigingen etc.op een standaard kruis.

Het oude grafteken wordt verwijderd en het nieuwe staat klaar om geplaatst te worden.

Het werk zit erop voor de werknemer van het ereveld.

Nog even een foto om het vereeuwigen door de OGS medewerker.

Het grafteken voorzien van een bloemetje op 5 okt 2021.

En zijn zoon keek toe.

 

En het werd 10 juni 2022 en pa kreeg wederom zijn bloemetje en zo ook zijn zoon Cor…….. Pap, ik heb een verrassing want anno juni 2022 ben ik bezig om vlakbij waar je ligt iets te versieren bij de instanties. Wat? Er komt – ik hoop vurig dat het me lukt – een memorie plaat van jouw echtgenote/mijn moeder Beatrix ten Cate op het graf van jouw schoonzuster Odilia Nancy ten Cate, zodat jullie nu werkelijk ook vlakbij elkaar voor eeuwig liggen. En warempel juli 2022 is het me gelukt pap, om ter ere van mama een gedenkplaat te laten plaatsen. Zie foto hieronder.

 

 

Hé papa, laatste nieuws: Nederland herdacht 15 aug 2022 en as usual was er weer reuring over wie wel en wie niet het recht had om de herdenking bij te wonen en wie wel en wie niet het voor het zeggen had en veel bla bla bla en zelfs een kort geding….mijn hemel zoooooo verschrikkelijk typisch en narcistisch in plaats van stil te staan bij de bedoeling van de herdenking, want de oorlog’s tol keek niet of je blank bruin of zwart was of wat dan ook. Wat een triest zooitje….ikke ikke en de rest kan stikke.

Nou papa, voor jou mijn herdenking van 15 aug 2022 want de OGS herdacht op 14 aug 2022 op het ereveld en ik herdacht mee van mijn stoel vandaan achter de pc want zoals je weet zal dit één van mijn laatste schrijf heldendaden zijn wegens die klote ziekte.

Voor jou mijn vader, die ik nooit gekend heb, voor jou en voor voor mama die iets verderop gememoreerd wordt op het burgergedeelte.

Hieronder de lokatie van je eregraf op het ereveld in zwart omkringeld.

Oh ja papa, eveneens op 14 aug 2022 zijn mama en haar zus Nancy ook vereerd met rozenblaadjes. IK heb mijn plicht voldaan pap en dank voor je geduld, dat het soms zo lang moest duren.

Tot slot een totaal beeld van het Ereveld en burgerkerkhof Kembang Kuning waar mijn dierbaren rusten en zij mij eens zullen verwelkomen met: Dag zoon van ons. Eindelijk thuis jongen.”… En ik dan hun beschermende armen en handen om me heen zal voelen.

Links het burgergedeelte waar mama Nans ligt in graf M1915 en mama Bea wordt gememoreerd; rechts eveneens wit omkringeld de lokatie van jouw eregraf en de gedenkplaat waar Cor, jouw oudste zoon, gememoreerd wordt.

 

Met dank aan de OGS en medewerkers en de fotografe Nathallia Fidrawati uit Mojokerto.

Moge zij allen die daar rusten en op de andere erevelden, in alle eeuwigheid hun rust en vrede hebben naast onze Schepper.

Terug naar boven