Indië in oorlog

Indië en oorlog. 

Op de hiernavolgende subpagina’s plaats ik diverse allerlei over de oorlogen in Indië, met als hoofd artikel natuurlijk De Slag in de Javazee (vanwege het sneuvelen van mijn broer Cor in 1942.)

Daarbij – wanneer ik tijd en zin heb – enkele aanvullende pagina’s over andere oorlogen en alles wat zo’n beetje er (zijdelings) mee te maken heeft (gehad). Zoals bijvoorbeeld De Archipel Oorlogen (summier).

Een artikel uit de KB over het besluit inzake de samenstelling van het Indisch Leger (het stukje boven het streepje hoort er niet bij, abusievelijk door mij verkeerd afgesneden.):

 

 

 

 

 

Terug naar boven