J. Boers en het bankiershuis Epstein te Wenen.

In de foto- en bescheidennalatenschap van mijn familieleden Boers – welke in het beheer waren van wijlen mijn neef W.P. Boers – kwam ik onderstaande lege enveloppe tegen.

Het was afkomstig van LEOPOLD EPSTEIN , Pichlergasse 4 te Wenen Oostenrijk en gericht aan de  gep. klerk J. Boers en na zijn pensioen een “bijbaantje” had bij GOUT en de enveloppe was verzonden op datum helaas niet leesbaar. De achterkant vertoont echter een poststempel van Soekaboemi gedateerd 22-2-22… (wel heel toevallig allemaal 2-en)

Ik raakte geboeid erdoor en besloot de kwestie te onderzoeken waarom deze lege envelop tussen de familie bescheiden lag en kwam tot de volgende conclusie:

  1. Leopold Epstein stuurde een brief naar J. Boers – gep.klerk en empl Gout te Bandoeng.
  2. De brief bleek onbestelbaar en werd aangeboden te Soekaboemie, hoostwaarschijnlijk op 22-2-1922 en in Soekaboemi woonde en werkte mijn oom Henri Constant Boers en deze weigerde de brief.
  3. DE PTT ging verder op zoek en de brief kwam terecht bij mijn vader Theodoor Marie Cornelis Boers die woonde en werkte te Tjitjendo (voormalig naburig district te Bandoeng). Pa weigede deze brief.
  4. De PTT ging naarstig verder op zoek en de brief kwam terecht bij oom Willem Egbert Boers, destijds woonachtig aan de Boengsoeweg 23 te Bandoeng en oom Willem Egbert Boers behield de brief. (Want anders lag ie niet tussen de bescheiden.)

Ik heb me de blubber gezocht wie deze J. Boers nu was. (In elk geval was hij slechts een achternaamgenoot en geen familie) maar nergens iets naders kunnen vinden. Slechts één vermelding in het adresboek RA1910 pag.81. En verder in alle mij beschikbare bronnen niets niente lire nul komma nul.

Dus voor mij was het tot dan: OK, zal wel goed zijn.Laamaar waaie. Één der vele mistieke raadselen uit het voormalig Indië die onopgelost zullen blijven. En ik lichtte Ish Krancher erover in, dat ik iets op het spoor was gekomen en er een verhaaltje over wilde plaatsen maar two-blocks zat wegens gebrek aan nadere info. En Ish besloot om mee te helpen zoeken want het intrigerende bleef ook bij Ish hangen: waarom kreeg een gep. klerk res.kantoorempl Gout te Bandoeng een brief uit Wenen van een zakelijk bedrijf….

En Ish vond het onderstaande in Openarch.nl

De heer Y. Boers werd gepensioneerd in 1898 te Batavia en was klerk op te res.kantoor te Batavia geweest, maar helaas op de kaart geen nadere gegevens.

Dus op zoek gegaan naar Y. Boers, de gep.klerk op het res.kantoor Batavia maar helaas ook hierover verder niets te vinden. Was deze Y. een verschrijving geweest van letter J. ???

Wel wat anders gevonden:

  1. Op 26 jan 1898 huwde een Ysbrand Boers met Jeannette Louise de Brussel Assé te Batavia. (RA1899). Was hij soms een zoon van de gepen.klerk die in 1898 met pensioen ging en wellicht ook nog misschien de letter J moest hebben ipv de letter Y ????
  2. Op 10 aug 1913 overleed te Batavia in de leeftijd van 41 jaar de heer IJsbrand Boers, die werkzaam was bij Kolff, nalatende echtgenote en kinderen.
  3. Ijsbrand zal dus circa 1872 geboren moeten zijn, gelet op de datum 1913 en leeftijd 41 jaar.
  4. In 1860 woonde op de Westzeedijk te Rotterdam het gezin IZAK BOERS, echtgenote Antonia Alberdina MAAS, en de kinderen Johannes Frederik Antonius Elija * 31 aug 1869 en IJsbrand *26-6-1872 en nog oma Boers. Zie scan hieronder.

Ik heb nog getracht een en ander nader te onderzoeken, doch eerlijk gezegd had ik er niet zoveel trek in en laat het hele gebeuren maar voor wat het is. Waarom oom Willem Egbert deze enveloppe bewaard heeft? Ik zou het niet weten.

Tot slot nog enkele wetenswaardigheden inzake deze tak van de familie Boers en hopelijk hebben zoekenden er iets aan.

Hoe het ook zij, moge zij allen in eeuwige vrede rusten.

 

Terug naar boven