Jan Karel Boers

De oudere broer van mijn opa Julius, zijnde JAN KAREL BOERS.

Voor oom Jan Karel Boers, de laatste der Mohikanen uit mijn Nederlandse/Ned.Indische familie die ik niet goed heb kunnen onderzoeken. Notabene een zoon van één der Neerlands grootste muziek/maestro’s Johan Coenradus Boers en vrijwel onbekend gebleven en zijn broers en zusters haalden de kranten en overige historische bronnen. Waarom hij niet? Was er bonje in de ballentent en wilde hij niets meer te maken hebben met het ouderlijk huis. Vrijgesproken van de dienstplicht en toch als vrijwilliger aangemeld.

Iets over een oudoom van me, die op één of andere manier “spoorloos” is in de boeken waar dan ook vanaf 1863 tot en met 1896 (behalve dan in de legerarchieven) en waar ik geen raad mee weet. Die goede man moet toch ergens wel te boek staan geweest, want na 1896 komt ie nog één keer in de almanakken voor en dat wegens overlijden van overopa Johan Coenradus Boers (zijn vader dus). Zie advertentie onder.

Oudoom Jan Karel Boers trok op 12 sept 1863 het leger in en in navolging van zijn pa Johan Coenradus Boers deed ook hij wat aan muziek en werd legermuzikant of iets dergelijks (gaf seinen met zijn trompet o.i.d.) en ging na zijn pensioen lekker in de kampong Ambarawa wonen en is daar ook gestorven op 14 november 1908. Althans dat neem ik aan, want de almanakken beweren dat er een gegageerd fuselier J.K. Boers gestorven was….Zou hij het wel geweest zijn? Na al die jaren slechts te boek staand als fuselier???

Maar goed, gegageerd fuselier dus. Heb zijn stamboek gevonden in het NA en als volgt ontleed.

In dienst 12 sept 1863 als vrijwillig soldaat militie 1863.

Korporaal per 26 december 1864.

Paspoort per 7 jan 1866. Wat heeft hij in deze periode jan 1866 tot aug 1867 gedaan? Beetje lanterfanten thuis? Tot zijn vader het zat vond?

Aankomst koloniale werfdepot 3 aug 1867 vrijwillig als soldaat met handgeld 200 guldens voor eerste periode 6 jaar.

Gegageerd 18 sept 1889 en pensioen 320 guldens per jaar in de rang van ????? Bleef hij fuselier??? Geen rang of stand vermeld in zijn stamboek. Typisch. 27 Jaar fuselier gebleven. Was ie te lui dat ie zijn kont krabde?

 

Enfin, oom Jan Karel gaat met pensioen en dan????

Misschien had hij wel een lokale schone (in dienst) die hem dag en nacht terzijde stond of sliep? Of wellicht ook nog nazaten? Ik weet het niet, want oom Jan Karel hield zich rustig en dacht: “Ik leef hier best, ver weg van het bekrompen Nederland en zit ’s avonds lekker onder de pisangboom met mijn bordje rijst en sayur en de mekkerende geit en blaffende hond van de buurman en mijn lokale gade (een waarschijnlijke gedachte van de editor) is de sambel aan het oeleken en de vis aan het bakken of de sate aan het roosteren in de achtertuin.”…

Mocht oudoom Jan Karel een lokale schone gehad hebben, dan zullen er hoogstwaarschijnlijk nog een paar nazaten ergens daar rondlopen en geen weet hebben wat hun afkomst is…Of er was geen gade en dus ook geen nazaten, kan ook….Of misschien wel nazaten maar dan “loslopend”. Ook een mogelijkheid. Of hij moest niets van dames hebben, ook alweer een mogelijkheid toch.

Zijn naam verscheen nog even in het openbaar onderaan de advertentie – als mede ondertekenaar –  in de krant toen zijn vader Johan Coenradus Boers stierf in 1896. 

Hieronder een scan van het algemene oude kerkhof te Ambarawa. Zou oom Karel aldaar te ruste gelegd zijn? Ik weet het niet, want er scheen ook nog een ander (maar dan wat afgelegener en kleiner kerkhof) bestaan te hebben. In elk geval bestaan beide kerkhoven niet meer.

Hieronder enkele scans uit de almanakken betreffende oudoom Jan Karel Boers. In deze zelfde RA1910 wordt ook vermeld zijn neefje W.E. Boers – 2de Lt te Weltevreden. W.E. Boers (Willem Egbert en vernoemd naar Lt. Generaal Willem Egbert Kroesen – broeder van grootvader Tiemen Cornelis Johannes Kroesen (gepensioneerd Hoofdintendant Majoor KNIL te Batavia) was een zoon van Julius Boers, de jongere broer van oom Jan Karel Boers

Aanmelding in het leger, vrijwillig in dienst 4de regiment infanterie.

Inwoner van Ambarawa: J.K. Boers RA1910 (Gegageerd fuselier). (Vanaf 1891 inwoner Ambarawa)

Volgens het NA had hij het stamboek nummer 46622

16780.3 46622 Boers Jan Karel NL-HaNA_2.10.50_158_0078 https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.10.50/invnr/158/file/NL-HaNA_2.10.50_158_0078 .

Hij wordt vermeld als Gegageerd Fuselier, hetgeen dan zou inhouden dat hij al vrij kort na indienst treding de dienst verlaten heeft, want anders zou hij wel hoger in rang geweest zijn als hij nog een aantal jaren dienst was geweest. Maar zijn stamboek geeft geen rang vermeerdering aan. Zou hij elke keer stiekem zijn snor gedrukt hebben als het te gevaarlijk werd? Geen veldtochten, niets.

Overleden te Ambarawa: Jan Karel Boers RA1910

Na zijn pensionering leefde hij nog 17 jaren lang in Ambarawa….Maar wacht ’s even….Ambarawa, Semarang….Willem I / fort/kazerne. Misschien was ie helemaal niet als gepensioneerd militair de kampung ingedoken, maar had ie lekker een kamertje in de kazerne gehuurd (of toebedeeld gekregen tegen hand en span-legerdiensten) ???? En kon ie op zo’n manier rustig doormarcheren in het burgerleventje. Wie weet…..

Ik hou me aanbevolen als er toevallig iemand langs komt hier en een beetje meer weet te vertellen. Dank bij voorbaat ook namens oom Jan Karel natuurlijk, want hij heeft zijn plaatsje toch wel verdiend in de Ned. Ind. historie.

Moge hij in eeuwige vrede rusten naast onze Schepper.

Terug naar boven